Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Španija

Ta oddelek vam pomaga najti sodnega tolmača ali prevajalca v Španiji.

Vsebino zagotavlja
Španija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti sodnega tolmača ali prevajalca v Španiji

V Španiji ni celovite zakonske ureditve na področju sodnih tolmačev in prevajalcev.

Člen 231(5) sistemskega zakona o sodstvu določa, da „se v ustnem postopku za tolmača lahko imenuje katera koli oseba z znanjem jezika, ki je predhodno prisegla ali dala zaobljubo, da bo tolmačila verodostojno“.

Člen 440 zakonika o kazenskem postopku določa pravico do pomoči tolmača, člen 441 pa določa, da se „tolmača izbere med osebami z ustreznimi kvalifikacijami, če jih je mogoče najti na območju pristojnega sodišča. Če ne, se za tolmača imenuje oseba, ki je učitelj ustreznega jezika, in kot zadnja možnost, katera koli oseba z znanjem navedenega jezika“.

Člen 762(8) zakonika o kazenskem postopku določa naslednje: „Če obtoženci ali priče ne govorijo ali razumejo španskega jezika, se uporabi postopek iz členov 398, 440 in 441. Pri tem ni potrebno, da ima imenovani tolmač uradno kvalifikacijo“.

Na splošno v kazenskih in civilnih zadevah s pravno pomočjo stroške prevajalca ali tolmača plača Ministrstvo za pravosodje (ali avtonomne skupnosti s pristojnostjo za sodne zadeve), v civilnih postopkih brez pravne pomoči pa stroške prevajalca ali tolmača krije tožnik. Poleg tega se storitve tolmačev uporabljajo tudi v nekaterih upravnih postopkih, kot so postopki na podlagi prošnje za azil.

Kvalifikacijo sodnega tolmača ali prevajalca je mogoče pridobiti po uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga organizira Ministrstvo za zunanje zadeve. Imetniki te kvalifikacije so pooblaščeni za zagotavljanje uradnih prevodov.

Ali je dostop do podatkovne zbirke prevajalcev v Španiji brezplačen?

V Španiji ni podatkovne zbirke z informacijami o tolmačih in prevajalcih.

Kako poiskati sodnega prevajalca v Španiji?

Vseeno Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) običajno objavi seznam oseb, ki so opravile preizkus znanja za sodnega tolmača.

Dostop do seznama je brezplačen. Vsebuje seznam jezikov po abecednem vrstnem redu skupaj z imeni zapriseženih prevajalcev po posameznih jezikih.

Sorodne povezave

SEZNAM ZAPRISEŽENIH PREVAJALCEV

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.