Sodni prevajalci/tolmači

Španija

Ta oddelek vam pomaga najti sodnega tolmača ali prevajalca v Španiji.

Vsebino zagotavlja
Španija

Kako najti sodnega tolmača ali prevajalca v Španiji

I. Tolmači in prevajalci v pravosodnem sistemu.

V Španiji je področje sodnih tolmačev in prevajalcev v pravosodnem sistemu urejeno na naslednji način:

Člen 231(5) sistemskega zakona o pravosodju določa, da „se dovoljenje za opravljanje funkcije tolmača na ustni obravnavi ali za uporabo znakovnega jezika odobri v skladu s procesnim pravom, ki se uporablja.“

Člen 440 zakonika o kazenskem postopku določa pravico do pomoči tolmača, člen 441 pa določa, da se „tolmača izbere med osebami z ustreznimi kvalifikacijami, če jih je mogoče najti na območju pristojnega sodišča. Če ne, se za tolmača imenuje oseba, ki je učitelj ustreznega jezika, in kot zadnja možnost, katera koli oseba z znanjem navedenega jezika“.

Člen 762(8) zakonika o kazenskem postopku določa naslednje: „Če obtoženci ali priče ne govorijo ali razumejo španskega jezika, se uporabi postopek iz členov 398, 440 in 441. Pri tem ni potrebno, da ima imenovani tolmač uradno kvalifikacijo“.

Člen 9 zakona št. 4/2015 z dne 27. aprila 2015 o pravicah žrtev kaznivih dejanj priznava pravico do prevajanja in tolmačenja.

Na splošno v kazenskih in civilnih zadevah s pravno pomočjo stroške prevajalca ali tolmača plača Ministrstvo za pravosodje (ali avtonomne skupnosti s pristojnostjo za sodne zadeve), v civilnih postopkih brez pravne pomoči pa stroške prevajalca ali tolmača krije tožnik. Poleg tega se storitve tolmačev uporabljajo tudi v nekaterih upravnih postopkih, kot so postopki na podlagi prošnje za azil.

II. Sodni prevajalci in tolmači:

Kvalifikacijo sodnega tolmača ali prevajalca je mogoče pridobiti po uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga organizira Ministrstvo za zunanje zadeve. Imetniki te kvalifikacije so pooblaščeni za zagotavljanje uradnih prevodov

Ali je dostop do podatkovne zbirke prevajalcev v Španiji brezplačen?

V Španiji ni podatkovne zbirke z informacijami o tolmačih in prevajalcih.

Kako poiskati sodnega prevajalca v Španiji?

Vseeno Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) običajno objavi seznam oseb, ki so opravile preizkus znanja za sodnega tolmača.

Dostop do seznama je brezplačen. Vsebuje seznam jezikov po abecednem vrstnem redu skupaj z imeni zapriseženih prevajalcev po posameznih jezikih.

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.