Legal translators/interpreters

If you need to understand and be understood during a hearing held in another Member State or if you need a legal translation of a contract or other legal document, you may wish to find an interpreter or a legal translator.

Introduction

With the increase in mobility and migration within the European Union, there is also a commensurate increase in the number of relationships of all kinds (be they commercial, legal, academic or personal) between citizens of different nationalities, cultures and with different languages. This in turn leads to a wide variety of situations demanding language translation and interpretation services. Since many of these situations must be either sanctioned or witnessed by the authorities (frequently by courts or other legal institutions), it is quite common to require official translations of documents originally written in another language

The purposes of an official translation are to certify facts in a legal or administrative process/court case; to have legal facts originating in a foreign country recognised and to apply the source law to foreign citizens (Private International Law).

Official translation services are organised differently in the Member States of the European Union with very different professional frameworks (heterogeneous systems and practices). For instance, in civil law countries such as Spain or Greece the profession of sworn translator is subject to different access rules and performed under different working conditions regarding statutes, fee payment or certification.

What is a legal translator?

A translator produces a written document by translating a text from one language into another language. A legal translator must master the basic concepts and terminology of not just law, but also the area to which it is being applied. Legal translation is at the heart of multilingual communication as it enables individuals, companies, legal and government agencies to communicate across different languages and cultures within and across state borders. Legal translation requires knowledge of specialist terminology and knowledge of the linguistic conventions that are used in related documents. Being part of the legal team and by having access to legal experts, the legal translator will enable your full understanding of any particular case and the required legal terminology. His/her understanding of the legal system or systems and the legal processes involved will ensure that the legal translator can assist you in your legal actions.

Professional standards concerning linguistic competence, translation skills, and knowledge of systems, processes, terminology and linguistic conventions which apply in particular cases will be very important when you are looking for a legal translator.

What is a legal interpreter?

An interpreter provides an oral language service, using various modes to interpret from one language into another language (simultaneous, consecutive, or whispered interpretation). Legal Interpreters are specialists who work primarily with lawyers on legal cases such as trials, depositions, hearings, mediations, arbitrations, client meetings, etc. These experts will help you to communicate with other parties when you are involved in cross-border proceedings.

Court translator/interpreter

Court translators/interpreters are authorised to translate official documents (marriage certificates, school certificates, university diplomas, court submissions, judgments, etc.), as well as to interpret in court (e.g. when parties or witnesses give evidence), at police stations (during interviews, after an arrest) or before administrative authorities (such as during customs inspections). Official court translators/interpreters are authorized to affix an official stamp to their translations to certify the translation.

Court translators/interpreters should typically have a university education in their working language(s) and have mastered various translating and interpreting skills, although requirements vary from one Member State to another.

Most EU Member States have a system to select and appoint court translators/interpreters. Usually, a sworn translator is also qualified to work as a court interpreter. Different countries use different official designations to refer to court translators/interpreters.

How can I find translators/interpreters?

Finding a legal translator or an interpreter is currently possible by accessing national databases of translators and/or interpreters.  However, such databases do not exist in all Member States. Occasionally, the websites of Ministries of Justice or higher regional courts will have a link to official or semi-official registers of qualified translators/interpreters.

In criminal matters, Member States have been required under Directive 2010/64/EU to endeavour to establish such a register by 27 October 2013, the deadline set for the transposition of the Directive into national law. Under this Directive, Member States have to put in place a procedure or mechanism to ascertain whether suspected or accused persons need the assistance of an interpreter and of a translator, and it is for the Member States to provide suspects or accused with interpretation without delay. Translation should be provided for documents which are essential to safeguard the exercise of the right of defence and, exceptionally, an oral translation or an oral summary of those essential documents may be provided on condition that the fairness of the proceedings is not prejudiced. Member States shall meet the costs of interpretation and translation, irrespective of the outcome of the proceedings.

To obtain more detailed information, for instance on:

 • the body hosting the relevant national database,
 • the rules applying for recourse to translators and interpreters,
 • geographical areas of responsibility of translators and interpreters,
 • training/qualifications of translators and interpreters,
 • costs,
 • insurance systems and existence of complaints procedures,

please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinaangleščinanizozemščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Belgija

Tu najdete informacije o iskanju sodnega tolmača ali prevajalca za prevajanje v sodnem postopku prek uradne spletne strani.

Kako najti prevajalca v Belgiji?

Trenutno ne obstaja uradna centralna zbirka podatkov o tolmačih in prevajalcih v Belgiji. Obstajajo pa seznami zapriseženih prevajalcev, ki jih vodijo Povezava se odpre v novem oknutajništva raznih sodišč.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezna javna služba za pravosodje

Zadnja posodobitev: 27/04/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Bolgarija

V Bolgariji ni podatkovne baze o prevajalcih in tolmačih.

Elektronska zbirka podatkov o sodnih tolmačih trenutno ne obstaja. Vendar pa lahko tolmači v sodnih postopkih sodelujejo kot izvedenci. Pravni položaj strokovnjakov je določen v uredbi št. 1 z dne 16. januarja 2008 o registraciji, kvalifikaciji in honorarju izvedencev (izdal vrhovni sodni svet – objavljena v uradnem listu št. 11 z dne 5. februarja 2008). Na vsakem sodišču je shranjen seznam oseb, ki lahko kot izvedenci sodelujejo v sodnih postopkih (tudi tolmači in prevajalci).

Predlogi za vključitev izvedencev (tudi prevajalcev in tolmačev) na seznam izvedencev lahko dajo:

 • ministrstva
 • oddelki
 • institucije
 • občine
 • profesionalne in druge organizacije ter
 • znanstvene ustanove.

Predloge lahko posredujejo predsedniku ustreznega okrožnega ali upravnega sodišča

Zadnja posodobitev: 09/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Češka

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega tolmača v Češki republiki.

Kateri podatki so v češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev?

V češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev lahko iščete osebe, ki so vanjo vpisane kot izvedenci in tolmači – tj. osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje izvedenskih dejavnosti in dejavnosti tolmačenja. Seznami izvedencev in tolmačev, ki jih vodijo posamezna regionalna sodišča, so razdeljeni na razdelek za izvedence in razdelek za tolmače. Vsi tolmači, navedeni na seznamu izvedencev in tolmačev, so imenovani za prevajanje pisne in govorjene besede v ustrezne jezike, za katere so vpisani na seznam.

Povezava se odpre v novem oknuČeško podatkovno zbirko izvedencev in tolmačev vodi in vzdržuje Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Češke republike, za pravilnost podatkov pa so pristojna ustrezna regionalna sodišča.

Ali je dostop do češke podatkovne zbirke izvedencev in tolmačev brezplačen?

Dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Kako najti sodnega tolmača v češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev?

Z uporabo enostavnega iskalnika lahko iščete kontaktne (ali druge) podatke izvedencev in tolmačev na spletu. Tolmače lahko iščete po jezikih, v katerih lahko tolmačijo, po območju pristojnosti regionalnega sodišča, kjer živijo, ali po imenu in priimku.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Danska

Danska nima podatkovne zbirke prevajalcev/tolmačev, ki bi bila dostopna javnosti.

Zadnja posodobitev: 03/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Nemčija

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji.

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji

Standardna nemška podatkovna zbirka prevajalcev in tolmačev vsebuje seznam vseh prevajalcev in tolmačev, ki so uradno zapriseženi, imenovani in/ali delajo z uradnim pooblastilom v vseh nemških zveznih deželah (Länder).

Vsaka nemška dežela določi merila za prevajalce in tolmače, ki bodo zaprisegli ali bodo imenovani ali bodo delali z uradnim pooblastilom, tako da obstajajo posebne zahteve za vsako deželo.

Ali je dostop do nemške podatkovne zbirke prevajalcev in tolmačev brezplačen?

Da.

Kako poiskati sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji

Posebne tolmače in prevajalce je mogoče poiskati po enem ali več naslednjih iskalnih merilih: imenu, kraju ali jeziku. Če med rezultati iskanja izberete poseben vnos, se prikažejo dodatne informacije (na primer delovni jeziki in kontaktni podatki prevajalca/tolmača).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZbirka sodnih tolmačev (justiz-dolmetscher.de)

Povezava se odpre v novem oknuZbirka sodnih prevajalcev (justiz-uebersetzer.de)

Povezava se odpre v novem oknuZbirka sodnih tolmačev (gerichts-dolmetscher.de)

Povezava se odpre v novem oknuZbirka sodnih prevajalcev (gerichts-uebersetzer.de)

Povezava se odpre v novem oknuPortal sodnih tolmačev (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Povezava se odpre v novem oknuPortal sodnih prevajalcev (gerichtsuebersetzerverzeichnis.de)

Zadnja posodobitev: 13/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Estonija

Na tej strani so na voljo podatki o iskanju sodnega prevajalca ali tolmača v Estoniji.

Kako najti sodnega prevajalca v Estoniji?

Povezava se odpre v novem oknuEstonski register zapriseženih prevajalcev vsebuje informacije o zapriseženih prevajalcih in njihove kontaktne podatke.

Register je last estonskega ministrstva za pravosodje, ki ga tudi vodi.

Ali je dostop do estonskega registra prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako poiskati sodnega prevajalca?

Za iskanje prevajalcev ni posebne metode. Na spletni strani ministrstva za pravosodje je objavljen seznam jezikov, ki se prevajajo in med katerimi lahko izbirate. Ko izberete jezik, ki ga potrebujete, se prikaže seznam imen in kontaktnih podatkov prevajalcev, usposobljenih za prevajanje v navedeni jezik in iz njega.

Zadnja posodobitev: 13/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinapoljščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Irska

Irska nima podatkovne zbirke sodnih prevajalcev ali tolmačev.

Zadnja posodobitev: 18/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: češčina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Grčija

Grčija nima spletne strani, na kateri bi bil objavljen seznam sodnih prevajalcev ali tolmačev. Trenutno pripravljamo digitalizacijo naših podatkovnih zbirk in njihovih elektronskih vmesnikov.

Kako poiskati sodnega prevajalca ali tolmača v Grčiji?

Tolmačenje in prevajanje pred grškimi sodišči v kazenskih postopkih urejajo členi 233-238 grškega zakonika o kazenskem postopku. Tolmače in prevajalce imenuje pristojno sodišče iz ustrezne preglednice, ki jo vsako leto sestavi sodni svet sodišča za prekrške, finalizira pa jo svet pritožbenega sodišča. V izjemno nujnih primerih se imenujejo tolmači, ki niso vključeni v zgornje preglednice.

V civilnih postopkih člen 252 zakonika o civilnem postopku določa, da če priča, izvedenec ali stranka ne govori grško, sodišče imenuje tolmača. Podobno določbo vsebuje člen 137 zakonika o upravnem postopku.

Opozoriti je treba tudi, da na Povezava se odpre v novem oknuministrstvu za zunanje zadeve deluje prevajalska služba, ki je v skladu s sedanjim pravnim okvirom pristojna za uradne prevode javnih in zasebnih dokumentov.

Tuje javne listine iz držav podpisnic Haaške konvencije iz leta 1961, ki je bila v Grčiji ratificirana z zakonom 1497/1984 (Vladni uradni list, serija I, št. 188), se prevedejo le, če imajo žig Apostille, kot je določeno v navedeni konvenciji. Vse druge tuje listine mora potrditi grški konzularni organ v državi izvora listine ali konzularni organ države izvora v Grčiji.

Prevod ni brezplačen. Stroške prevoda določi namestnik ministra za zunanje zadeve.

Poleg tega v skladu z zakonikom o odvetnikih (člen 36 zakona št. 4194/2013, Vladni uradni list, serija I, št. 208) delo odvetnika vključuje prevod listin, pripravljenih v tujem jeziku, in prevod grških listin v kateri koli tuji jezik. Prevod ima polni učinek pred katerim koli sodiščem ali drugim organom, če mu je priložena overjena kopija izvirnega dokumenta in če odvetnik potrdi, da zadovoljivo obvlada jezik, iz katerega je bil preveden in v katerega je bil preveden.

Ali je dostop do podatkovnih zbirk grških prevajalcev brezplačen?

Grčija nima centralizirane podatkovne zbirke grških sodnih prevajalcev/tolmačev.

Obstaja pa podatkovna zbirka o članih Povezava se odpre v novem oknupanhelenskega združenja prevajalcev (članih Mednarodne zveze prevajalcev - FIT), ki so poklicni prevajalci (nekateri so tudi tolmači). Ta podatkovna zbirka uporabnikom omogoča iskanje tolmača/prevajalca po jeziku in regiji.

Poleg tega je mogoče informacije o poklicnih prevajalcih po regijah Grčije iskati v podatkovni zbirki Povezava se odpre v novem oknupanhelenskega združenja poklicnih prevajalcev Jonske univerze (združenje je včlanjeno v FIT), katerega člani so specializirani za dva od treh jezikov: angleški, francoski in nemški (za informacije o jezikovnih specializacijah članov združenja se obrnite na združenje).

Iskanje sodnega prevajalca v Grčiji

Glej zgoraj

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPrevajalska služba ministrstva za zunanje zadeve

Povezava se odpre v novem oknuPanhelenska zveza prevajalcev

Povezava se odpre v novem oknuPanhelensko združenje poklicnih prevajalcev, diplomantov Jonske univerze

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje (kjer so objavljeni seznami pravnikov lingvistov, po odvetniški zbornici v Grčiji, ter kontaktni podatki grških državnih tožilstev in sodišč)

Zadnja posodobitev: 16/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Španija

Ta oddelek vam pomaga najti sodnega tolmača ali prevajalca v Španiji.

Kako najti sodnega tolmača ali prevajalca v Španiji

I. Tolmači in prevajalci v pravosodnem sistemu.

V Španiji je področje sodnih tolmačev in prevajalcev v pravosodnem sistemu urejeno na naslednji način:

Člen 231(5) sistemskega zakona o pravosodju določa, da „se dovoljenje za opravljanje funkcije tolmača na ustni obravnavi ali za uporabo znakovnega jezika odobri v skladu s procesnim pravom, ki se uporablja.“

Člen 440 zakonika o kazenskem postopku določa pravico do pomoči tolmača, člen 441 pa določa, da se „tolmača izbere med osebami z ustreznimi kvalifikacijami, če jih je mogoče najti na območju pristojnega sodišča. Če ne, se za tolmača imenuje oseba, ki je učitelj ustreznega jezika, in kot zadnja možnost, katera koli oseba z znanjem navedenega jezika“.

Člen 762(8) zakonika o kazenskem postopku določa naslednje: „Če obtoženci ali priče ne govorijo ali razumejo španskega jezika, se uporabi postopek iz členov 398, 440 in 441. Pri tem ni potrebno, da ima imenovani tolmač uradno kvalifikacijo“.

Člen 9 zakona št. 4/2015 z dne 27. aprila 2015 o pravicah žrtev kaznivih dejanj priznava pravico do prevajanja in tolmačenja.

Na splošno v kazenskih in civilnih zadevah s pravno pomočjo stroške prevajalca ali tolmača plača Ministrstvo za pravosodje (ali avtonomne skupnosti s pristojnostjo za sodne zadeve), v civilnih postopkih brez pravne pomoči pa stroške prevajalca ali tolmača krije tožnik. Poleg tega se storitve tolmačev uporabljajo tudi v nekaterih upravnih postopkih, kot so postopki na podlagi prošnje za azil.

II. Sodni prevajalci in tolmači:

Kvalifikacijo sodnega tolmača ali prevajalca je mogoče pridobiti po uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga organizira Ministrstvo za zunanje zadeve. Imetniki te kvalifikacije so pooblaščeni za zagotavljanje uradnih prevodov

Ali je dostop do podatkovne zbirke prevajalcev v Španiji brezplačen?

V Španiji ni podatkovne zbirke z informacijami o tolmačih in prevajalcih.

Kako poiskati sodnega prevajalca v Španiji?

Vseeno Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) običajno objavi Povezava se odpre v novem oknuseznam oseb, ki so opravile preizkus znanja za sodnega tolmača.

Dostop do seznama je brezplačen. Vsebuje seznam jezikov po abecednem vrstnem redu skupaj z imeni zapriseženih prevajalcev po posameznih jezikih.

Zadnja posodobitev: 29/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Francija

Tukaj boste našli informacije o tem, kako najti tolmača za pomoč v sodnem postopku ali prevajalca, po potrebi prek uradne spletne strani.

Kako najti prevajalca v Franciji

Služba za dokumentacijo in študije Kasacijskega sodišča (Cour de cassation) na svoji spletni strani ponuja:

 • seznam izvedencev, ki jih je potrdilo Kasacijsko sodišče, v formatu PDF. Na tej strani so tudi povezave do spletnih strani nekaterih pritožbenih sodišč. Urad sodišča vsako leto pripravi seznam izvedencev, ki jih je potrdilo Kasacijsko sodišče;
 • sezname izvedencev, ki jih sestavi vsako pritožbeno sodišče in na katerih so predvsem izvedenci, vpisani v rubrikah prevajanje in tolmačenje. Pritožbena sodišča sezname sodnih izvedencev, ki jih sestavijo, redno posodabljajo in različno pogosto pošiljajo Kasacijskemu sodišču.

Kasacijsko sodišče nima zbirke podatkov v pravem pomenu besede, v kateri bi bili združeni vsi prevajalci in tolmači.

Seznami z imeni, kontaktnimi podatki, letom rojstva in specializacijo izvedencev so na voljo za 36 pritožbenih sodišč.

Ali je treba za iskanje prevajalca ali tolmača plačati?

Ne, dostop do spletnih mest je neomejen.

Ozadje in zgodovina seznamov prevajalcev v Franciji

Zgodovina

Prvi uradni seznami izvedencev so bili uvedeni v francoski sodni sistem na kazenskem področju, in sicer z zakonom z dne 30. novembra 1892.

Hkrati so obstajali neuradni seznami specialistov, ki so bili najpogosteje imenovani v civilnih zadevah.

Z zakonom (loi) št. 71-498 z dne 29. junija 1971 je bil za sodišča uveden enoten seznam za civilne in kazenske zadeve za vsa pritožbena sodišča, na katerem so bili izvedenci vpisani po specializacijah. Seznam se je dopolnjeval in spreminjal vsako leto. Vpis se je lahko podaljšal vsako leto, vendar se je v praksi to zgodilo samodejno pri izvedencih, ki niso bili deležni hude kritike. Uveden je bil tudi nacionalni seznam izvedencev, ki ga sestavlja urad Kasacijskega sodišča in deluje pod primerljivimi pogoji.

Pogoji za vpis

Vpis na sezname sodnih izvedencev je bil temeljito prenovljen z zakonom št. 2004-130 z dne 11. februarja 2004 in dekretom št. 2004-1463 z dne 23. decembra 2004. Kar zadeva sezname pritožbenih sodišč, se prošnje vsako leto pred 1. marcem pošljejo državnemu tožilcu pri okrožnem sodišču. Državni tožilec jih preuči in nato pošlje generalnemu tožilcu, ki jih nato predloži prvemu predsedniku pritožbenega sodišča.

Sezname vsako leto v prvi polovici novembra pripravi generalna skupščina sodnikov pritožbenega sodišča, ki upošteva potrebe sodišča na njegovih področjih pristojnosti.

Prvi vpis na sezname pritožbenih sodišč spremlja triletno poskusno obdobje, po katerem se izkušnje zainteresirane osebe in pridobitev pravnega znanja, potrebnega za dobro opravljanje nalog, ocenijo za morebitni ponovni vpis na podlagi nove prošnje. Izvedenec je nato po ponovni preučitvi spisa in mnenju komisije, ki jo sestavljajo izvedenci in sodniki, vpisan za petletno obdobje.

Z Dekretom št. 2012-1451 z dne 24. decembra 2012 so bila določena merila, ki so bila navedena že v Dekretu št. 2004-1463 z dne23. decembra 2004. Prošnje se proučijo ob upoštevanju poklicnih kvalifikacij in izkušenj kandidatov, vključno z njihovim strokovnim znanjem, pridobljenim v drugi v državi članici Evropske unije, in interesom, ki ga pokažejo glede sodelovanja s službami pravosodja.

Na nacionalni seznam se lahko vpišejo samo izvedenci, ki so bili vpisani na seznam pritožbenega sodišča pet zaporednih let ali ki lahko dokažejo, da so njihove kvalifikacije priznane v državi članici Evropske unije, ki ni Francija, in ki so jih pridobili zlasti tako, da v zadevni državi vsaj pet let opravljajo dejavnosti, ki sodiščem zagotavljajo tehnične informacije v okviru njihove sodne dejavnosti.

Vpis na nacionalni seznam velja sedem let.

Kar zadeva postopek vpisa in ponovnega vpisa na ta seznam, državni tožilec pri Kasacijskem sodišču prejme te prošnje, ki jih je treba poslati pred 1. marcem, jih preuči in zaprosi za mnenje prvega predsednika in državnega tožilca pri pritožbenem sodišču, kjer je zadevna oseba vpisana. Urad Kasacijskega sodišča nato v prvi polovici decembra pripravi nacionalni seznam brez posredovanja državnega tožilstva.

Nomenklatura rubrik na seznamih izvedencev

V skladu s členom 1 Dekreta št. 2004-1463 z dne 23. decembra 2004 je bila z odredbo ministra za pravosodje z dne 10. junija 2005 za celotno Francijo uvedena usklajena nomenklatura rubrik na seznamih sodnih izvedencev. Seznam je razdeljen na panoge (gospodarske, npr.: kmetijstvo, zdravstvo, industrija...), rubrike (ki ustrezajo strokam, npr.: medicina, kirurgija) in specializacije (s čimer so stroke podrobneje opredeljene: alergologija, trebušna kirurgija...). Panoga „H“ tolmačenje in prevajanje je sestavljena iz rubrike tolmačenje („H1“) in rubrike prevajanje („H2“), ki sta razdeljeni na specializacije po skupinah jezikov (romanski jeziki, germanski jeziki, slovanski jeziki itd.). Specializacije imajo tako dovolj širok naslov, da vključujejo vse govorjene ali pisne jezike. Obstaja tudi rubrika („H3“) za znakovni jezik in kodni jezik.

Pri pripravi nove usklajene nomenklature specializacij izvedencev so tako prevajalci in tolmači ostali na splošnih seznamih sodnih izvedencev, vendar jim je namenjena posebna rubrika. Čeprav glavna naloga prevajalcev in tolmačev ni priprava strokovnih mnenj v pravem pomenu besede, so enako kot sodni izvedenci občasni sodelavci javne pravosodne službe in so lahko, če je potrebno, imenovani kot specialisti na podlagi člena 232 novega zakonika o civilnem postopku, da na zahtevo sodišč opravljajo prave preiskave in zlasti posvetovanja.

Zaradi vseh teh razlogov se ob reformi leta 2004 za tolmače in prevajalce ni zdelo potrebno določiti posebnega sistema za vpis na ločene sezname.

Zadnja posodobitev: 08/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Italija

Italija nima nacionalne podatkovne zbirke prevajalcev in tolmačev, in sicer zato, da so italijanska sodišča svobodna pri izbiri prevajalcev in tolmačev, ki se jim zdijo primerni.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Ciper

Prevodi se zagotavljajo s pomočjo zunanjih prevajalcev s seznama Povezava se odpre v novem oknutiskovnega in informacijskega urada (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), overijo pa jih zapriseženi prevajalci.

Povezava se odpre v novem oknuTiskovni in informacijski urad (TIU) je oddelek Povezava se odpre v novem oknuministrstva za notranje zadeve (Υπουργείο Εσωτερικών). Namen TIU je zagotavljati sprotne in objektivne informacije mednarodnim medijem in državljanom Cipra o vprašanjih, povezanih s Ciprom in ciprskim vprašanjem, ob uporabi vseh novih oblik informacijske tehnologije za uspešno predstavljanje vlade in njenega dela ter zagotavljanje globalnih informacij državljanom o vprašanjih, povezanih z vključitvijo Cipra v Evropsko unijo. TIU je odgovoren tudi za zagotavljanje informativnega gradiva, kot so letaki, filmi in CD-ji.
Nekateri oddelki TIU imajo neposredne stike z javnostjo in so tej tudi namenjeni. Eden od njih je Povezava se odpre v novem oknuprevajalski oddelek (Κλάδος Μεταφράσεων).

PREVAJALSKI ODDELEK

Povezava se odpre v novem oknuPrevajalski oddelek TIU zagotavlja prevajalske storitve od leta 1990, ko je bil ustanovljen s sklepom ministrskega sveta, da bi zadovoljili potrebo po prevodih v zasebnem in javnem sektorju.

Zaposleni v oddelku vedno ravnajo v skladu z zakoni in predpisi, brez predsodkov ali diskriminacije, in si po najboljših močeh prizadevajo za takojšnjo storitev.

OVERJENI PREVODI

Prevajalski oddelek se ukvarja s prevodi dokumentov/besedil, ki jih je običajno treba uradno overiti. Omogočeni so overjeni prevodi v naslednjih jezikih:

 • grščini,
 • angleščini,
 • francoščini,
 • ruščini,
 • nemščini,
 • italijanščini,
 • arabščini,
 • poljščini,
 • romunščini,
 • srbščini,
 • bolgarščini,
 • madžarščini,
 • nizozemščini,
 • španščini,
 • kitajščini,
 • švedščini,
 • češčini,
 • slovaščini,
 • turščini,
 • portugalščini,
 • japonščini,
 • armenščini,
 • ukrajinščini,
 • albanščini,
 • gruzijščini in
 • farsiju.

Prevodi se zagotavljajo s pomočjo zunanjih prevajalcev s seznama Povezava se odpre v novem oknutiskovnega in informacijskega urada (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), overijo pa jih zapriseženi prevajalci.

Dokumenti, ki jih je treba prevesti, so razdeljeni v dve kategoriji, za kateri se obračunajo različne cene. Dokumenti kategorije A so preprosti (nespecializirani), dokumenti kategorije B pa specializirani.

Več informacij o cenah overjenih prevodov, času prevzema in izročitve, delovnem času itd. je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuinformacij o overjenih prevodih.

INFORMACIJE/PRIPOMBE

Posamezniki imajo pravico zahtevati informacije in pojasnilo o storitvah, ki jih zagotavlja prevajalski oddelek.

Prav tako imajo pravico do predložitve pisnih pripomb ali pritožb. Prevajalski oddelek na vse podpisane dopise odgovori v enem mesecu.

STIK

Kontaktne številke prevajalcev:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktna številka vodje oddelka: +357 22801131.

Press and Information Office (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Telefon: +357 22801117, telefaks: +357 22666123

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknucommunications@pio.moi.gov.cy

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Latvija

V Latviji ni zbirke podatkov o prevajalcih/tolmačih.

Sodišče v Povezava se odpre v novem oknucivilnih postopkih strankam, ki v zadevi prejemajo državno pravno pomoč ali so oproščene plačila sodnih stroškov, zagotovi pravico, da se seznanijo z gradivom zadeve in sodelujejo v postopku s pomočjo tolmača, če ne znajo jezika postopka.

Sodišče v Povezava se odpre v novem oknuupravnih postopkih strankam, ki ne znajo jezika postopka – razen zastopnikom pravnih subjektov –, zagotovi pravico, da se ob pomoči tolmača seznanijo z gradivom zadeve in sodelujejo v postopku.

Sodišče lahko po lastni presoji odloči, da bo za pravno osebo zagotovilo tolmača.

Povezava se odpre v novem oknukazenskih postopkih imajo osebe, ki imajo pravico do obrambe, žrtve in njihovi zastopniki, priče, specialisti, izvedenci, revizorji in druge osebe, ki jih k sodelovanju pozove uradna oseba, ki vodi postopek, ko take osebe ne znajo uradnega jezika države, v postopkih pravico uporabljati jezik, ki ga znajo, in najeti tolmača za brezplačno pomoč, pri čemer storitve tolmača zagotovi uradna oseba, ki vodi postopek. Preiskovalni sodniki ali sodišča v predkazenskem postopku določajo o navzočnosti tolmača pri odločanju o zadevah, za katere so pristojni preiskovalni sodniki ali sodišča.

Zadnja posodobitev: 20/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Litva

V Litvi ni podatkovne zbirke prevajalcev ali tolmačev.

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Litvi

V sodnih postopkih prevajalca/tolmača zagotovi sodišče.

Za osebne potrebe so podatki o zasebnih prevajalcih in tolmačih na voljo na naslednjih spletnih straneh:

Zadnja posodobitev: 18/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Luksemburg

Na tej strani portala lahko najdete sodnega prevajalca ali tolmača v Luksemburgu.

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Luksemburgu?

Ministrstvo za pravosodje nudi dnevno posodobljeni Povezava se odpre v novem oknuseznam zapriseženih prevajalcev in tolmačev. Do njega lahko dostopate prek spletne strani Ministrstva za pravosodje in vsebuje tudi splošne podatke.

Ali je dostop do informacij o luksemburških sodnih prevajalcih brezplačen?

Dostop do informacij o luksemburških sodnih prevajalcih je brezplačen.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 20/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščinašpanščinačeščinadanščinanemščinaestonščinagrščinaangleščinafrancoščinahrvaščinaitalijanščinalatvijščinalitovščinamadžarščinamalteščinanizozemščinapoljščinaportugalščinaromunščinaslovaščinafinščinašvedščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Madžarska

Madžarska nima osrednje elektronske podatkovne zbirke sodnih prevajalcev in tolmačev.

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača na Madžarskem?

Specializirano prevajanje ali tolmačenje lahko v okviru zaposlitve ali drugega plačanega dela izvajajo samo usposobljeni specializirani prevajalci ali tolmači.

Za sodno overjene prevode ter overitve prevodov in izvodov listin v tujem jeziku je pooblaščen samo Nacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt – OFFI).

OFFI zagotavlja tolmačenje na sodiščih, državnih tožilstvih in v preiskovalnih agencijah v Budimpešti (v nadaljnjem besedilu skupaj: sodišča). Navedene storitve mora zagotavljati tudi na sodiščih zunaj Budimpešte, če jih ta ne morejo zagotoviti sama z imenovanjem usposobljenega tolmača ali druge primerne osebe.

Spletna stran OFFI: Povezava se odpre v novem oknuNacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov.

Naslov: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

V skladu z Zakonom XLI iz leta 1991 o notarjih (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény) lahko notarji, ki so pooblaščeni za sestavljanje listin v tujem jeziku, pripravljajo izvirne prevode listin iz pristojnosti notarjev in lahko overjajo prevode v določenem jeziku. Notarji overijo prevod izvirne listine tako, da na koncu prevoda dodajo overitveno klavzulo.

Sodno overjene prevode izpiskov iz poslovnega registra ter sodno overjene prevode dokumentov in podatkov družb, ki bodo vneseni v poslovni register, v kateri koli uradni jezik EU (po izbiri družbe) lahko pripravljajo tudi usposobljeni specializirani prevajalci in specializirani revizorji.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (OFFI)

Zadnja posodobitev: 06/04/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščinapoljščinaromunščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Malta

Malta nima uradne podatkovne zbirke sodnih prevajalcev in tolmačev.

V kazenskih zadevah je članom sodstva in sodnemu osebju na voljo seznam tolmačev in prevajalcev, ki ga hrani in vodi tajništvo kazenskega sodišča. V pripravah na začetek veljavnosti direktive o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih je bil navedeni seznam pred kratkim dodan storitvam sodišč, ki so na voljo na spletu – Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Kadar je v kazenskem postopku potreben tolmač ali prevajalec, ga imenuje sodnik. Obstoj zgoraj navedenega seznama ne pomeni, da ga mora sodnik upoštevati in da ne more imenovati druge osebe, ki je po njegovem mnenju ustrezna za opravljanje nalog tolmačenja ali prevajanja. Ime tako imenovane osebe se naknadno doda na seznam. Za nadaljnje informacije pišite sodnemu tajniku kazenskega sodišča na naslov „Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

V civilnih zadevah lahko stranke imenujejo prevajalca ali tolmača po lastni izbiri, stroške pa krije stranka, ki te storitve zahteva. Uprava sodišča v ta postopek ni vpletena. Civilna sodišča lahko uporabijo seznam, s katerim razpolagajo kazenska sodišča in ki je javno dostopen na spletu, kot je navedeno zgoraj.

Seznam prevajalcev in tolmačev na Malti je vključen tudi v informacijski sistem sodišč za upravljanje sodnih zadev (LECAM), ki ga na splošno uporabljajo le sodno osebje in tisti, ki opravljajo pravniške poklice. Širša javnost pa lahko v zvezi s civilnimi zadevami do sistema LECAM dostopa prek računalnikov, ki so na voljo v sodnih tajništvih.

Seznam strokovnjakov dopolnjujejo sodni uradniki, ki so pooblaščeni za vodenje te podatkovne zbirke. Vpisi za posameznega strokovnjaka so povezani s sodnim primerom, za katerega je bil imenovan za opravljanje strokovnih storitev.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščinaromunščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Nizozemska

Ta del vsebuje kratek pregled podatkovne zbirke prevajalcev Nizozemske.

Kateri podatki so v nizozemskem registru prevajalcev?

Povezava se odpre v novem oknuRegister prevajalcev Nizozemske je podatkovna zbirka, ki vsebuje podatke o zapriseženih sodnih prevajalcih in tolmačih. Register ima v lasti in vzdržuje Urad za sodno zaprisežene prevajalce in tolmače.

Ali je dostop do registra prevajalcev Nizozemske brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kako iskati sodnega prevajalca na Nizozemskem

Po podatkovni zbirki lahko iščete po priimku ali jezikovni kombinaciji.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPodatkovna zbirka prevajalcev Nizozemske

Zadnja posodobitev: 29/11/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Avstrija

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca ali tolmača v Avstriji.

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Avstriji?

Avstrijsko Zvezno ministrstvo za pravosodje vzdržuje seznam prevajalcev in tolmačev, ki izpolnjujejo pravne in formalne pogoje poklica.

V ta namen je bila vzpostavljena Povezava se odpre v novem oknuspletna stran, ki je dostopna tudi s Povezava se odpre v novem oknuspletne strani Ministrstva za pravosodje.

Od leta 2004 spletna stran zagotavlja dostop do:

 • zbirke podatkov o prevajalcih in tolmačih, ki je urejena po kriterijih,
 • pravnih informacij o storitvah prevajalcev in tolmačev.

Ali je dostop do avstrijske zbirke prevajalcev brezplačen?

Spletna stran je brezplačno dostopna javnosti.

Kako iskati sodnega prevajalca v Avstriji

Na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani lahko prevajalce in tolmače iščete po naslednjih kriterijih:

 • po jeziku,
 • po sodnem okrožju.

Za natančna iskanja omogoča Povezava se odpre v novem oknuiskalnik iskanje po celotnem besedilu v zbirki podatkov. Rezultate se lahko dodatno omeji po jeziku in sodnem okrožju.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSeznam sodnih prevajalcev in tolmačev

Zadnja posodobitev: 14/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinaangleščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Poljska

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca in tolmača na Poljskem.

Kateri podatki so v podatkovni zbirki poljskih prevajalcev?

Poljska ima:

Ali je dostop do podatkovne zbirke poljskih prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do obeh zbirk je brezplačen.

Kako iskati sodnega prevajalca na Poljskem

Zbirka zapriseženih prevajalcev

Zbirka zapriseženih prevajalcev vam omogoča iskanje prevajalca ali tolmača po:

 • priimku,
 • vrsti prevoda,
 • mestu,
 • jeziku.

Zbirka podatkov o prevajalcih in tolmačih

V zbirki podatkov o prevajalcih in tolmačih lahko iščete po:

 • priimku,
 • mestu,
 • jeziku,
 • specializaciji (tolmačenje, prevajanje literature, pravni prevodi).
Zadnja posodobitev: 28/04/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Portugalska

Portugalska nima zbirke podatkov sodnih prevajalcev ali tolmačev.

Zadnja posodobitev: 04/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Romunija

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca in tolmača v Romuniji.

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Romuniji

Povezava se odpre v novem oknuZbirko podatkov pooblaščenih romunskih prevajalcev in tolmačev ima in vzdržuje romunsko Ministrstvo za pravosodje. Vsebuje informacije o prevajalcih in tolmačih, ki jih je pooblastilo romunsko Ministrstvo za pravosodje.

Te pooblaščene osebe nudijo storitve prevajanja in tolmačenja na zahtevo za:

 • Višji sodniški svet,
 • Ministrstvo za pravosodje,
 • Višje pritožbeno sodišče,
 • državno tožilstvo,
 • nacionalni direktorat za boj proti korupciji,
 • organe za preiskavo kaznivega dejanja,
 • sodišča,
 • notarje,
 • odvetnike,
 • sodne izvršitelje.

Zakon št. 178/1997 ureja pooblastila in plačila tolmačem in prevajalcem, ki nudijo storitve organom za preiskavo kaznivega dejanja, sodiščem, notarjem, odvetnikom, Ministrstvu za pravosodje in drugim institucijam z zgornjega seznama.

Zbirka prevajalcev vključuje informacije od leta 2002 naprej.

Ali je dostop do romunske zbirke prevajalcev brezplačen?

Naslednje informacije so javnosti dostopne brezplačno:

 • ime pooblaščenega prevajalca ali tolmača,
 • jezik ali jeziki, za katere je prevajalec ali tolmač pooblaščen,
 • številka pooblastila,
 • telefonska številka.

Zbirka prav tako vsebuje naslednje informacije, ki niso dostopne javnosti:

 • osebna identifikacijska številka,
 • poštni naslov.

Kako najti pooblaščenega prevajalca v Romuniji

Po zbirki podatkov lahko iščete z uporabo naslednjih kriterijev:

 1. ime pooblaščenega prevajalca ali tolmača;
 2. ime ustreznega pritožbenega sodišča (vsako pritožbeno sodišče vsebuje ime občine, v kateri se nahaja. Ker je v Romuniji 15 pritožbenih sodišč, vsako s svojo krajevno pravno pristojnostjo v zvezi s sodnimi zadevami, ki ustreza določenim nacionalnim upravnim področjem, se lahko ta iskalni kriterij uporabi v praksi za identificiranje vseh prevajalcev znotraj geografskih in upravnih področij, ki ustrezajo krajevno pravni pristojnosti določenega sodišča);
 3. jezikovne kombinacije (če je prikazan tuj jezik, bo eden izmed prikazanih jezikov romunščina);
 4. številka pooblastila;
 5. datum poteka veljavnosti pooblastila (to iskanje je mogoče izvesti tako, da vtipkate „Ordin“ („odločba“ v slovenščini) – pravni akt, ki ga je izdalo Ministrstvo za pravosodje za začasno prenehanje ali preklic pooblastila prevajalca).
Zadnja posodobitev: 22/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Slovenija

Na tej strani je pregled podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev.

Kateri podatki so v registru slovenskih sodnih tolmačev?

Ministrstvo za pravosodje upravlja Povezava se odpre v novem oknuimenik sodnih tolmačev. Slovenski pravni sistem ne razlikuje med tolmači in prevajalci. Vse sodni tolmači morajo biti sposobni tolmačenja in prevajanja.

Imenik sodnih tolmačev vsebuje naslednje podatke, ki so javni:

 • priimek
 • ime
 • naslov
 • poštna številka
 • mesto
 • telefon
 • elektronski naslov
 • jezik

Dodatno imenik vsebuje tudi nekatere podatke, ki niso dostopni javnosti:

 • znanstveni ali strokovni naslov
 • datum imenovanja
 • poklic
 • datum in kraj rojstva
 • enotno matično številko občana (EMŠO),
 • podatke o zaposlitvi ali drugem statusu.

Ali je dostop do podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev je brezplačen.

Kako najti sodnega tolmača v Sloveniji

Iskanje po podatkovni zbirki Povezava se odpre v novem oknusodnih tolmačev je mogoče s splošnim iskalnikom po zbirki, ki išče med vsemi javno objavljenimi podatki, tako da je iskanje mogoče glede na:

 • ime,
 • priimek,
 • mesto,
 • telefon,
 • jezik.

Iskalno poizvedbo je možno tudi omejiti z isklanim filtrom, ki temelji na posameznem jeziku (možno je izbrati samo en jezik).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSodni tolmači -imenik

Zadnja posodobitev: 23/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Slovaška

Ta stran vsebuje kratek pregled podatkovnih zbirk slovaških prevajalcev in tolmačev.

Katere informacije so na voljo v podatkovni zbirki o slovaških prevajalcih?

V podatkovni zbirki o slovaških prevajalcih so informacije o približno 824 sodnih prevajalcih in 901 sodnem tolmaču. Na voljo je le v slovaškem jeziku. Povezava se odpre v novem oknuPodatkovno zbirko o prevajalcih vzdržuje Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Slovaške republike.

Ali je dostop do podatkovne zbirke o slovaških prevajalcih brezplačen?

Podatkovna zbirka nudi brezplačen dostop do informacij o sodnih prevajalcih in tolmačih ter brezplačno pridobitev takšnih informacij.

Katera metoda je na voljo za iskanje sodnih prevajalcev na Slovaškem?

Informacije o sodnih prevajalcih so na voljo v oddelku o registrih na spletišču Povezava se odpre v novem oknu Ministrstva za pravosodje Slovaške Republike.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje

Povezava se odpre v novem oknuPravna podatkovna zbirka JASPI

Zadnja posodobitev: 25/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Finska

Ta stran vam bo v pomoč pri iskanju pri iskanju sodnega tolmača ali pooblaščenega prevajalca na Finskem.

Nacionalni odbor za izobraževanje vodi register sodnih tolmačev, v katerega se vpisujejo sodni tolmači, ki jih odobri upravni odbor registra sodnih tolmačev. Javni register vsebuje samo informacije o tolmačih, ki so privolili v objavo svojih podatkov.

Izpitna komisija pooblaščenih prevajalcev vodi register pooblaščenih prevajalcev.

Katere informacije so na voljo v finskih registrih tolmačev in prevajalcev?

Povezava se odpre v novem oknuRegister sodnih tolmačev vsebuje ime tolmača, njegovo jezikovno kombinacijo in geografsko območje dejavnosti. Javni register sodnih tolmačev vsebuje samo informacije o tolmačih, ki so privolili v objavo svojih podatkov na internetu.

Povezava se odpre v novem oknuRegister pooblaščenih prevajalcev vsebuje ime prevajalca, občino prebivališča in jezike, v katere in iz katerih lahko prevaja kot pooblaščen prevajalec.

Ali je dostop do finskih registrov tolmačev in prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do registra sodnih tolmačev in registra pooblaščenih prevajalcev je brezplačen.

Kako najti sodne tolmače in pooblaščene prevajalce na Finskem?

Tolmače in prevajalce lahko poiščete v registrih z uporabo naslednjih iskalnih kriterijev:

 • jezikovna kombinacija,
 • ime prevajalca ali tolmača.

V registru sodnih tolmačev lahko iščete tudi po provincah.

Povezave

Register sodnih tolmačev: Povezava se odpre v novem oknuhttps://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Register pooblaščenih prevajalcev: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Zadnja posodobitev: 08/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Švedska

Ta stran vsebuje informacije o tem, kako najti akreditiranega tolmača ali prevajalca na Švedskem.

Kaj je švedski register tolmačev in prevajalcev?

Povezava se odpre v novem oknuŠvedska agencija za pravne, finančne in upravne storitve (Kammarkollegiet) ima v lasti in upravlja Povezava se odpre v novem oknušvedsko zbirko podatkov o akreditiranih tolmačih in Povezava se odpre v novem oknuprevajalcih.

Zbirka vsebuje seznam zapriseženih tolmačev in prevajalcev, ki lahko tolmačijo oziroma prevajajo samo iz švedskega v tuji jezik in obratno. Vsakemu posamezniku se lahko dovoli delo v več jezikih. Akreditirani tolmač ima lahko tudi dovoljenje za delo na posebnem strokovnem področju kot sodni tolmač in/ali tolmač v medicini.

Ali je dostop do švedskega registra tolmačev in prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do švedske zbirke podatkov o akreditiranih tolmačih in prevajalcih je brezplačen.

Kako iskati akreditiranega tolmača ali prevajalca na Švedskem?

Tolmače lahko iščete po jeziku, posebnem strokovnem področju, okraju (län) ali priimku. Prevajalce lahko iščete po jeziku, okraju (län), priimku ali njihovi številki.

Zadnja posodobitev: 01/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo informacije, ki vam pomagajo pri iskanju pravnega prevajalca ali tolmača v Angliji in Walesu.

Anglija in Wales trenutno nimata centralizirane podatkovne zbirke tolmačev ali prevajalcev. Vendar lahko tolmača ali prevajalca iščete v več decentraliziranih registrih in seznamih. Pri tem so vam lahko v pomoč:

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni register tolmačev v javnem sektorju (National Register of Public Service Interpreters – NRPSI),
Povezava se odpre v novem oknuzveza policijskih in sodnih tolmačev (Association of Police and Court Interpreters – APCI),
Povezava se odpre v novem oknuinštitut za prevajanje in tolmačenje (Institute of Translation and Interpreting – ITI),
Ministrstvo za pravosodje Povezava se odpre v novem oknusodni tolmači

Zadnja posodobitev: 13/06/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Severna Irska

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca ali tolmača na Severnem Irskem.

Severna Irska trenutno nima centralizirane podatkovne zbirke sodnih tolmačev in prevajalcev. Vendar lahko želene podatke najdete v več decentraliziranih registrih in seznamih, vključno z:

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni register tolmačev za potrebe skupnosti

Povezava se odpre v novem oknuZdruženje policijskih in sodnih tolmačev

Povezava se odpre v novem oknuInštitut za prevajanje in tolmačenje

Zadnja posodobitev: 16/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Škotska

Škotska trenutno nima enotne centralizirane podatkovne zbirke sodnih tolmačev in prevajalcev. Iščete pa lahko v številnih decentraliziranih registrih in seznamih:

Če potrebujete pravno pomoč za pomoč pri tolmačenju in prevajanju, se priporoča uporaba registra Povezava se odpre v novem oknuŠkotske zbornice za pravno pomoč.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuŠkotska zbornica za pravno pomočPovezava se odpre v novem oknuNacionalni register tolmačev za potrebe skupnosti, Povezava se odpre v novem oknuZdruženje policijskih in sodnih tolmačev, Povezava se odpre v novem oknuInštitut za prevajanje in tolmačenje

Zadnja posodobitev: 04/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.