Sudski tumači

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Status stalnih sudskih tumača općenito je reguliran Zakonom o sudovima (Narodne novine, broj 28/13,33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) i Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine, broj 88/08 i 119/08), dok su njihova prava i obveze u pojedinom postupku regulirana posebnim procesnim zakonima ( Zakon o parničnom postupku, Zakon o kaznenom postupku).

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

  • uz znanje hrvatskog jezika mora potpuno vladati pojedinim stranim jezikom, a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine i tim jezikom,
  • poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,
  • ima završen sveučilišni diplomski studij.

Za stalnog sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1.a) Zakona o državnim službenicima, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača, dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kad traži imenovanje za stalnog sudskog tumača.

Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice EU ili strani državljanin ako poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje te ima završen sveučilišni diplomski studij i ako uz znanje jezika matične države potpuno vlada hrvatskim jezikom ili jezikom etničke ili nacionalne zajednice ili manjine.

Stalni sudski tumači

Udruga sudskih tumača i prevoditelja

Udruga je osnovana 2000. godine s ciljem promicanja, razvoja i zaštite djelatnosti i profesije sudskih tumača i prevoditelja te pružanje aktivnog doprinosa funkcioniranju pravne države i zaštiti ljudskih prava.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Udruge stalnih sudskih tumača

U Republici Hrvatskoj šest je udruga stalnih sudskih tumača čiji su programi obuke kandidata za stalne sudske tumače odobreni od strane Ministarstva pravosuđa.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (HSUST)

Osnovana je 2007. godine, jedna je od šest strukovnih udruga u Republici Hrvatskoj koje su verificirane za obavljanje obuke budućih stalnih sudskih tumača. Osim obuke kandidata za sudske tumače, udruga se bavi povezivanjem sudskih tumača na području Republike Hrvatske i diljem Europe.

Predavači na obuci su odvjetnici i profesori za pojedini jezik kandidata koji su ujedno i aktualno imenovani sudski tumači.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

tel: +385 99 502 19 26

e-mail: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)

Sjedište joj je u Zagrebu, osnovana je 19. veljače 2010. godine. Neprofitna je strukovna udruga koja u redovno članstvo prima isključivo stalne sudske tumače, čime se ističe među istovrsnim i sličnim udrugama.

Osnovni je sadržaj aktivnosti Udruge strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova; organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problematici rada; suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, kao i svim organizacijama koje podupiru rad Udruge te ostale aktivnosti.

USST je 8. lipnja 2012. godine primljen u članstvo EULITA-e (European Legal Interpreters and Translators Association), međunarodnog i neprofitnog udruženja sudskih tumača koji se bave prevođenjem prava te 1. kolovoza 2013. jednoglasnom odlukom postaje punopravni član EULITA-e.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

tel/fax: +385 1 386 40 43

e-mail: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja

Društvo sudskih tumača i prevoditelja strukovna je organizacija sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, osnovano 1989. godine

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je promicanje i unapređivanje prevoditeljske struke, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih skupova o problemima rada; povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova; aktivno sudjelovanje u kreiranju zakonskih akata vezanih uz profil prevoditelja/sudskog tumača.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

tel: + 385 98 454007
tel/fax: +385 1 615 33 85

e-mail: irena.gizdavcic@gmail.com, info@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS

Predstavlja organizaciju sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

TEMPUS se bavi unapređivanjem prevoditeljske struke, savjetovanjima, predavanjima, seminarima, kongresima kao i stručnim usavršavanjem i povezivanjem prevoditelja i stalnih sudskih tumača.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

tel: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

e-mail: tumaci.tempus@gmail.com
http://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

tel: +385 98 473 470, +385 21 783 422

e-mail: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

 

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51000 Rijeka

tel: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

e-mail: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača

Čučerska cesta 11
10000 Zagreb

tel: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja

Udruga je osnovana 2000. godine s ciljem promicanja, razvoja i zaštite djelatnosti i profesije sudskih tumača i prevoditelja te pružanje aktivnog doprinosa funkcioniranju pravne države i zaštiti ljudskih prava.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

tel: +385 95 5654350

e-mail: info@ustip.hr

Posljednji put ažurirano: 17/12/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.