Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tjeckiskaengelskafranska är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Cypern

Översättningar utförs av utomstående översättare som finns på Press- och informationskontorets lista (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) och bestyrks av auktoriserade översättare. Press- och informationskontoret (PIO) är en avdelning vid Inrikesministeriet (Υπουργείο Εσωτερικών). PIO:s ändamål är att förse internationella medier och de cypriotiska medborgarna med fortlöpande och objektiv information om Cypern och Cypernfrågan. Detta sker med hjälp av alla nya former av informationsteknik för att ge en bra bild av regeringen och dess arbete och ge medborgarna övergripande information i frågor om Cyperns integration med Europeiska unionen. Det är också PIO:s sak att ta fram informationsmaterial som broschyrer, filmer och CD-skivor. Vissa PIO-avdelningar har att göra direkt med och betjänar allmänheten. En av dessa är översättningsavdelningen (Κλάδος Μεταφράσεων).

Innehåll inlagt av
Cypern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

ÖVERSÄTTNINGSAVDELNINGEN

PIO:s översättningsavdelning har levererat översättningstjänster sedan 1990, då den etablerades genom ett beslut av ministerrådet för att tillgodose behovet av översättningar inom både den privata och den offentliga sektorn.

Avdelningens personal agerar alltid lagenligt, utan fördomar eller diskriminering, och gör alla upptänkliga ansträngningar för att omedelbart stå till tjänst.

BESTYRKTA ÖVERSÄTTNINGAR

Översättningsavdelningen handhar översättningar av dokument/texter som vanligtvis behöver bestyrkas officiellt. Bestyrkta översättningar tillhandahålls på följande språk:

 • Grekiska
 • Engelska
 • Franska
 • Ryska
 • Tyska
 • Italienska
 • Arabiska
 • Polska
 • Rumänska
 • Serbiska
 • Bulgariska
 • Ungerska
 • Nederländska
 • Spanska
 • Kinesiska
 • Svenska
 • Tjeckiska
 • Slovakiska
 • Turkiska
 • Portugisiska
 • Japanska
 • Armeniska
 • Ukrainska
 • Albanska
 • Georgiska
 • Farsi

Översättningar utförs av utomstående översättare som finns på Press- och informationskontorets lista och bestyrks av auktoriserade översättare.

Dokument som behöver översättas är uppdelade i två kategorier, och olika priser tillämpas för dessa. Dokument i kategori Α är enkla icke facktexter, och dokument i kategori B är facktexter.

Närmare uppgifter om priser för bestyrkta översättningar, mottagnings- och leveranstider, öppettider etc. finns på Information om bestyrkta översättningar.

INFORMATION/FÖRKLARINGAR

Allmänheten har rätt att begära information och klargörande i fråga om de tjänster som översättningsavdelningen tillhandahåller.

De har också rätt att lämna in skriftliga kommentarer eller klagomål. Översättningsavdelningen besvarar alla undertecknade skrivelser inom en månad.

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktnummer, översättare:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktnummer, avdelningschef: +357 22801131.

Press- och informationskontoret (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cypern

Τfn: +357 22801117, Fax: +357 22666123

E-post: communications@pio.moi.gov.cy

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.