Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskaestniskaengelskafranskamaltesiskapolskarumänska är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Nederländerna

Här får du en kort introduktion till den nederländska översättardatabasen.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller det nederländska översättarregistret?

Det nederländska översättarregistret är en databas som innehåller uppgifter om auktoriserade översättare och tolkar.

Registret ägs och administreras av Byrån för auktoriserade tolkar och översättare (Bureau beëdigde tolken en vertalers).

Är tillgången till databasen över översättare och tolkar i Nederländerna kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare i Nederländerna

I databasen kan man söka på efternamn eller språkkombination(er).

Länkar

nederländska översättardatabasen

Senaste uppdatering: 29/11/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.