Auktoriserade översättare/rättstolkar

Polen

På den här sidan finns information om hur man hittar auktoriserade tolkar och översättare i Polen.

Innehåll inlagt av
Polen

Vad innehåller Polens databas över översättare?

Polen har

Är tillgången till den polska databasen över översättare kostnadsfri?

Ja, tillgången till databaserna är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare eller tolkar i Polen?

Databas över auktoriserade översättare och tolkar

I databasen över auktoriserade översättare och tolkar kan du söka efter en översättare eller tolk på

  • efternamn
  • typ av översättning
  • stad
  • språk

Databas över översättare och tolkar

I databasen över översättare och tolkar kan du söka

  • efternamn
  • stad
  • språk
  • specialisering (tolkning, litterär översättning, juridisk översättning).
Senaste uppdatering: 07/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.