Медиатори

Ако решите да използвате медиация, ще ви е нужен медиатор — независима трета страна, която може да ви помогне при обсъждането на проблема и намирането на решение по него.

Медиаторите са обучени да помагат при разрешаването на спорове. Медиаторът ще се срещне с двете страни, ще установи по кои въпроси не може да се постигне съгласие и ще съдейства за постигането такова съгласие. Медиаторите са неутрални и не вземат страна по спора. Те не действат като съветници и няма да дадат консултация във връзка с личното положение, като обичайно ще препоръчат извършването на правна консултация успоредно с процеса на медиация.

Медиацията може да бъде особено полезна при трансгранични семейноправни спорове и в случаи на отвличане на деца от единия родител. В такива случаи родителите се насърчават да поемат отговорността за вземането на решения, свързани със семейството им, и за разрешаването на конфликтите, без да се прибягва до съдебната система. Ето защо медиацията може да създаде конструктивна атмосфера за обсъждане и да гарантира почтено споразумение между родителите, което отчита и висшия интерес на детето.

За да получите по-подробна информация относно намирането на медиатор (напр. как да получите достъп до услугите по медиация, какви са таксите и съвети във връзка с медиаторите), моля изберете едно от знамената от менюто вдясно на екрана.

За намирането на медиатор, специализиран в медиация по трансгранични семейноправни въпроси, щракнете върху връзката: http://www.crossbordermediator.eu/

За повече информация за медиацията, моля посетете съответния раздел.

За да научите повече за трансграничната семейна медиация, моля, вижте съответния раздел.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.