Медиатори

Австрия

Този раздел от портала ви помага да намерите медиатор в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Как да намеря медиатор в Австрия?

Федерално министерство на правосъдието на Австрия поддържа списък на регистрираните медиатори, които отговарят на законовите изисквания.

Създаден е специален уебсайт, до който има достъп и чрез портала на Министерството на правосъдието.

На уебсайта ще намерите обща информация, както и:

 • списък на медиаторите
 • списък на организациите за обучение на медиатори
 • списък на курсовете на обучение.

Безплатен ли е достъпът до базата данни с медиатори?

Достъпът до уебсайта е безплатен и свободен за обществеността.

Как да търся медиатор в Австрия?

На уебсайта можете да филтрирате списъка на медиаторите по:

 • име
 • пощенски код
 • провинция.

Можете да търсите медиатор и по следните критерии:

 • собствено и фамилно име
 • пощенски код
 • провинция
 • държава
 • област на експертни познания
 • работни езици.

Критериите за търсене могат също да бъдат съчетавани.

Връзки по темата

Медиатори в Австрия

Последна актуализация: 08/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.