Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици нидерландски вече са преведени.
Swipe to change

Медиатори

Белгия

Настоящият раздел от портала ви дава възможност да намерите медиатор в Белгия.

Съдържание, предоставено от
Белгия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря медиатор в Белгия?

За да намерите медиатор в Белгия, можете да посетите следния интернет сайт:

Там ще намерите следната информация:

 • Представяне на медиацията
 • Медиатор
 • Провеждане на медиацията
 • Какво следва след медиацията
 • Разходи, свързани с медиацията
 • Връзка към брошура за медиацията (PDF)
 • Адреси и полезни връзки.

Уебсайтът съдържа и кът на специалиста, обединяващ следната информация:

 • Критерии за акредитация на медиаторите
 • Указания за подаване на комплект от документи за акредитиране като медиатор съгласно закона от 21 февруари 2005 г.
 • Контролен лист за кандидатстване за признаване на квалификация като медиатор
 • Първоначално обучение и повишаване на квалификацията
 • Кодекс за добро поведение на акредитирания медиатор
 • Управление на жалбите.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Търсене на медиатор в Белгия

Можете да потърсите медиатор в Белгия в Списъка с медиатори, като използвате следните критерии:

 • район,
 • професия,
 • област на дейност,
 • говорим език,
 • име.

Връзки по темата

Федерална публична служба „Правосъдие“

Медиацията — алтернатива на съда

Списък с медиатори

 

Последна актуализация: 07/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.