Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиатори

Германия

Настоящата страница Ви помага да намерите медиатор в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря медиатор в Германия?

Понастоящем редица професионални организации подкрепят страните, които търсят съдействие от медиатор.

По-долу ще намерите неизчерпателен списък на някои от по-големите организации:

Съществуват също така частни търговски списъци на онлайн медиатори, някои от които имат функция за търсене, като например:

(не се гарантира изчерпателност, точност и последна актуализация на свързаните уебстраници).

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да.

Как да търся медиатор в Германия?

Може да търсите медиатор по име, място на установяване, тематична област или пощенски код.

Връзки по темата

Федерално сдружение за семейна медиация

Федерално сдружение за медиация

Федерално сдружение за медиация в икономическа и работна среда

Център за медиация

Германска адвокатска колегия

mediator-finden.de

Mediatorbase

Последна актуализация: 10/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.