Медиатори

Германия

Тази страница ще ви помогне да намерите медиатор в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Как да намеря медиатор в Германия?

Понастоящем редица професионални организации подкрепят страните, които търсят съдействие от медиатор.

По-долу ще намерите неизчерпателен списък на някои от по-големите организации:

(не се гарантира изчерпателност, точност и последна актуализация на свързаните уебстраници).

За цялостен преглед на медиацията в Германия, можете да разгледате уебсайта на Германската фондация за медиация (Deutsche Stiftung Mediation): https://stiftung-mediation.de/, както и: https://streit-ende.de/

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да.

Как да търся медиатор в Германия?

Може да търсите медиатор по име, място на установяване, тематична област или пощенски код.

Връзки по темата

Федерално сдружение за семейна медиация

Федерално сдружение за медиация

Федерално сдружение за медиация в икономическа и работна среда

Център за медиация

Германска адвокатска колегия

mediator-finden.de

Mediatorbase

Последна актуализация: 17/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.