Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиатори

Гърция

Настоящият раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Намиране на медиатор в Гърция

Тази информация е предоставена в отговора ни относно медиацията в Гърция.

Както бе посочено, списъци с имената на акредитираните медиатори и институтите за обучение на медиатори могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Освен това уебсайтът на Омбудсмана за правата на потребителите предоставя информация относно алтернативното разрешаване на спорове в областта на потреблението.

Безплатен ли е достъпът до базата данни с медиатори?

Да, достъпът до горепосочените уебсайтове е безплатен.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Омбудсман за правата на потребителите

Министерство на труда и социалното осигуряване

Гръцки център за медиация и арбитраж

Последна актуализация: 18/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.