Медиатори

Унгария

Настоящият раздел съдържа информация относно намиране на медиатор в Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Как да намеря медиатор в Унгария?

Можете да използвате регистъра на медиаторите (közvetítők adatbázisa) на уебсайта на Министерството на правосъдието и правоприлагането (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Следната обща информация е достъпна за потребителите:

  • Обща информация относно медиаторската дейност
  • Информация относно медиатори
  • Информация относно юридически лица, наели на работа медиатори
  • Адреси, квалификации, езикови умения и експертни познания на медиатори, както и окръзите, в които те работят.

Сайтът също така предоставя регистрационни формуляри за медиатори и юридически лица, наели на работа медиатори.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен и няма ограничения.

Как да търся медиатор в Унгария?

Сайтът съдържа списък с медиатори и списък с юридически лица, наели на работа медиатори. Можете да търсите медиатори по име, езикови умения и окръг. Можете да търсите юридически лица по име, окръг и съкратено име.

Връзки по темата

Уебсайт на регистъра на унгарските медиатори (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Последна актуализация: 28/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.