Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици фински вече са преведени.
Swipe to change

Медиатори

Нидерландия

Тази страница ще ви помогне да намерите медиатор в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря медиатор в Нидерландия?

В Нидерландия има различни (частни) регистри за медиатори. Няма законови разпоредби за осигуряване на качеството. Един от най-големите регистри е регистърът на Федерацията на нидерландските медиатори (Mediatorsfederatie Nederland (MfN)). Друг регистър е международният регистър за алтернативно разрешаване на спорове.

Федерацията също така предоставя безпристрастна информация и гаранции за качеството на медиацията и медиаторите в Нидерландия. Медиаторите, регистрирани в MfN, са обучени и квалифицирани да работят като медиатори в съответствие с правилата на MfN за медиацията (MfN-Mediationreglement). Те са се ангажирали да спазват системата на MfN за осигуряване на качеството. Фондацията за качество на медиаторите (Stichting Kwaliteit Mediators) се занимава с жалби относно медиатори на MfN.

Съветът за правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand) разполага със специален регистър за медиатори, упълномощени да разглеждат случаи, свързани с правна помощ.

Безплатен ли е достъпът до базата данни с медиатори?

Да, достъпът е безплатен.

Как да търся медиатор в Нидерландия?

В регистрите може да се търси по различни критерии. Можете например да търсите медиатор с експертен опит в специфична област или медиатор, работещ в даден регион.

Връзки по темата

Федерация на нидерландските медиатори

Регистър за алтернативно решаване на спорове

Фондация за качество на медиаторите

Регистър на Съвета за правна помощ

Последна актуализация: 26/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.