Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Медиатори

Полша

Този раздел ви помага да намерите медиатор в Полша.

Съдържание, предоставено от
Полша
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря медиатор в Полша

Районните съдилища поддържат списъци с медиатори. Председателят на съответния районен съд добавя или заличава медиатори от тези списъци, включително лица от списъци, изготвени от образователни институции и неправителствени организации в съответствие с мандата им. Трябва да се отбележи обаче, че поради разпределението на правомощия между местните и централната власти, не е възможно да се сдобиете с единен централизиран списък на медиаторите.

Информация относно правилата, процедурите и практическите аспекти на медиацията в Полша може да бъде намерена на страницата за медиация на уебсайта на Министерството на правосъдието, която се поддържа в сътрудничество със Съвета за алтернативни способи за разрешаване на спорове и конфликти (Съвет за АРС).

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни с медиатори е безплатен.

Как да намеря медиатор в Полша

Трябва да използвате списъците с медиатори, изготвени от председателите на районните съдилища или услугите, предлагани от асоциациите за медиация или от индивидуални медиатори. Обикновено обща информация и информация за контакти може да бъде намерена на уебсайтовете на въпросните съдилища, асоциации или медиатори.

Последна актуализация: 17/09/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.