Медиатори

Румъния

Настоящият раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Как да намеря медиатор в Румъния

Съгласно член 12 от Закон 192/2006, упълномощените медиатори са регистрирани в Регистъра на медиаторите, създаден и обновяван от Съвета по медиация и периодично публикуван в Държавен вестник на Румъния, част І.

Достъп до Регистъра на медиаторите им и на официалния уебсайт на Съвета по медиация

Уебсайтът на Съвета по медиация осигурява следната информация:

 • Регистър/Списък с медиатори;
 • Упълномощаване;
 • Акредитация;
 • Промяна;
 • Законодателство;
 • Информация от обществен интерес;
 • Решения;
 • Национален регистър за професионалните асоциации на медиаторите;
 • Връзки;
 • Данни за контакт.

Информация на уебсайта на Съвета по медиация има от 2 ноември 2006 г.

Допълнителната информация, достъпна от Регистъра на медиаторите включва:

 • НПО, в които медиаторите членуват;
 • Учебните програми по медиация, които са завършили;
 • Чуждият език, на който могат да провеждат медиация;
 • Данните им за контакт.

Ако желаете да разрешите спор чрез медиация, може да се обърнете към медиатор. Регистърът на медиаторите е изложен в сградите на съдилищата и на уебстраницата на Министерство на правосъдието.

Регистърът на медиаторите се актуализира периодично от Съвета по медиация, който уведомява съдилищата, националните и местните държавни органи и Министерство на правосъдието за актуализираната информация.

Достъпът до базата данни на медиаторите безплатен ли е?

Да

Как да търся медиатор в Румъния

Можете да търсите медиатор по следните критерии:

 • Първата буква от името на медиатора, и
 • Областта на установяване на главният му офис.
Последна актуализация: 10/06/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.