В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиатори

Шотландия

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Шотландия.

Съдържание, предоставено от
Шотландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря медиатор в Шотландия

Мрежата за медиация в Шотландия (Scottish Mediation Network (SMN)) администрира Регистъра за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) (SMR), който представлява независим регистър на медиатори и услуги по медиация, които покриват минималните „стандарти за практикуване“ в Шотландия. Тези стандарти се задават от независим Комитет за стандартите за практикуване и включват минимално равнище на обучение, опит и постоянно професионално развитие.

Страницата Намерете медиатор' в Мрежата за медиация в Шотландия предлага свободен достъп до информация относно хора, които упражняват всякакви видове медиация. Данните на страницата се актуализират поне веднъж годишно от медиаторите и включват информация относно тяхното обучение, сфери на действие и постоянно професионално развитие.

Една от целите на Регистъра за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) е да увери хората в професионалните умения на медиаторите, които те избират, като гарантира, че медиаторите отговарят на минимални стандарти. Медиаторите, които са вписани в SMR, могат да наричат себе си „Регистриран медиатор за медиация в Шотландия“ (Scottish Mediation Registered Mediator) и използват логото на SMR до тяхното име.

Мрежата за медиация в Шотландия също администрира Горещата телефонна линия по въпросите на медиацията в Шотландия (Scottish Mediation Helpline), която предоставя съвети и информация, свързани с медиацията и достъпа до нея. Посредством линията Мрежата може да уреди провеждането на медиация от панел от медиатори, вписани в регистъра за медиация, или да насочи хората към съответната медиационна служба.

Мрежата също подкрепя и насърчава процеса на медиация при оплаквания срещу Националната здравна служба в Шотландия – тази дейност се финансира от шотландското правителство. Повече информация относно медиацията и как да получите достъп до нея можете да получите на уебсайта на Мрежата за медиация в Шотландия.

Правителството на Шотландия също публикува брошура — „Извънсъдебно разрешаване на спорове“ („Resolving Disputes without Going to Court) която ви предоставя съвети относно медиация и други видове ADR (алтернативно разрешаване на спорове). Тя може да бъде изтеглена от уебсайта на правителството на Шотландия.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до информация относно медиаторите е безплатен.

За да потърсите медиатор, можете да направите следното:

Отворете уебсайта, като шракнете върху връзката към Регистъра за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) или напишете URL http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator във вашия браузър и след това следвайте инструкциите, за да откриете най-добрия за вас медиатор, съобразно вашето положение.

Можете да се свържете с Мрежата за медиация на Шотландия чрез техния уебсайт, като им пишете на адрес: 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK или като се обадите на телефон +44 (0) 131 556 1221.

Връзки по темата

Мрежа за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Network), Регистър за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register), Публикация на правителството на Шотландия (Scottish Mediation Register)

Последна актуализация: 05/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.