Mediátoři

Rakousko

Tento oddíl portálu vám pomůže vyhledat mediátora v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jak nalézt mediátora v Rakousku?

Rakouské spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam registrovaných mediátorů, kteří splňují zákonné požadavky.

Byly vytvořeny specializované webové stránky, které jsou přístupné i z internetového portálu ministerstva spravedlnosti.

Kromě obecných informací obsahují tyto internetové stránky:

 • seznam mediátorů,
 • seznam organizací, které školí mediátory,
 • seznam školení.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Tyto webové stránky jsou veřejně přístupné a přístup je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Rakousku?

Na webových stránkách lze vyhledávat v seznamu mediátorů podle:

 • jména,
 • PSČ,
 • spolkové země.

Mediátory lze vyhledávat s použitím těchto kritérií vyhledávání:

 • jméno a příjmení,
 • PSČ,
 • spolková země,
 • stát,
 • oblast odborné kvalifikace,
 • pracovní jazyky.

Jednotlivá kritéria vyhledávání lze také různě kombinovat.

Relevantní odkazy

Mediátoři v Rakousku

Poslední aktualizace: 08/09/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.