Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediátoři

Rakousko

Tento oddíl portálu vám pomůže vyhledat mediátora v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak nalézt mediátora v Rakousku

Rakouské spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam registrovaných mediátorů, kteří splňují zákonné a formální požadavky.

Byly vytvořeny specializované webové stránky. Na tyto stránky je umožněn přístup také z internetového portálu ministerstva spravedlnosti.

Na těchto webových stránkách lze nalézt následující:

 • seznam mediátorů
 • seznam organizací, které školí mediátory, a
 • seznam školení

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Tyto webové stránky jsou veřejně přístupné a přístup je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Rakousku

Na webových stránkách je možné třídit seznamy mediátorů podle:

 • jména,
 • PSČ a
 • spolkové země.

Mediátory je možné vyhledávat s použitím následujících kritérií vyhledávání:

 • křestní jméno a příjmení
 • PSČ
 • spolková země
 • stát
 • oblast odborné kvalifikace

Kritéria vyhledávání lze také různě kombinovat.

Související odkazy

Mediátoři v Rakousku

Poslední aktualizace: 14/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.