Mediátoři

Belgie

Tato sekce portálu vám umožňuje najít mediátora v Belgii.

Obsah zajišťuje
Belgie

Jak nalézt mediátora v Belgii?

Hledáte-li mediátora v Belgii, můžete navštívit tyto internetové stránky:

Na stránkách Federální veřejné služby Soudnictví v oddíle Mediace naleznete informace k těmto tématům:

 • představení mediace,
 • mediátor,
 • průběh mediace,
 • po mediaci,
 • náklady na mediaci,
 • odkaz na brožuru o mediaci,
 • užitečné adresy a odkazy.

Na stránkách Federální komise pro mediaci naleznete informace k těmto tématům:

 • Federální komise pro mediaci,
 • řešení sporů,
 • mediace,
 • mediátor,
 • právní předpisy a regulace,
 • užitečné odkazy, zejména brožury věnované rodinné a sociální mediaci a mediaci v občanských a obchodních věcech.

Je přístup do databáze zpoplatněný?

Nikoli, přístup do databáze je zdarma.

Vyhledávání mediátora v Belgii

Můžete nahlédnout do seznamu mediátorů v Belgii a vyhledávat v něm podle těchto kritérií:

 • obvod,
 • oblast působnosti,
 • právní pomoc,
 • povolání,
 • používaný jazyk / používané jazyky,
 • příjmení nebo jméno,
 • PSČ.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví (Service Public Fédéral Justice)

Mediace, alternativa k soudnímu řízení

Seznam mediátorů

Poslední aktualizace: 18/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.