Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediátoři

Bulharsko

V tomto oddíle se dozvíte, jak v Bulharsku najít mediátora.

Obsah zajišťuje
Bulharsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak v Bulharsku najít mediátora

Ministerstvo spravedlnosti vede Jednotný rejstřík mediátorů.

Rejstřík obsahuje následující údaje:

  • osobní údaje o osobách zapsaných coby mediátoři – vzdělání, ovládané jazyky a další kvalifikace v oblasti mediace
  • kontaktní údaje mediátora – adresu kanceláře, telefonní číslo a e-mail

Ministerstvo spravedlnosti navíc vede rejstřík organizací, které byly schváleny coby poskytovatelé odborné přípravy pro mediátory.

Záznamy v rejstříku jsou založeny na pravidlech stanovených:

  • zákonem o mediaci
  • nařízením č. 2 ze dne 15. března 2007 (vydaným Ministerstvem spravedlnosti), které stanoví podmínky a postup schvalování organizací, které mohou poskytovat odbornou přípravu pro mediátory; požadavky na odbornou přípravu; postupem pro zápis, vyškrtnutí a výmaz mediátorů z jednotného rejstříku a procesními a etickými pravidly pro jednání mediátorů.

Je přístup do bulharského rejstříku mediátorů bezplatný?

Do bulharského jednotného rejstříku mediátorů je zřízen bezplatný přístup z webových stránek Ministerstva spravedlnosti. Jednotlivci a organizace, kteří si přejí být uvedeni v rejstříku organizací poskytujících odbornou přípravu v oblasti mediačních dovedností, musí uhradit poplatek.

Jak v Bulharsku hledat mediátora?

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti naleznete úplný seznam osob vyškolených v oblasti mediace a oprávněných v Bulharské republice mediaci vést. Mediátory můžete vyhledávat podle sídla a oblasti, ve které mediaci vedou (např. podnikatelskou, obchodní nebo rodinnou mediaci).

K dispozici jsou kontaktní informace včetně telefonního čísla a e-mailu. Na úředníky rejstříku se můžete obrátit se žádostí o jakékoli dodatečné informace, které potřebujete.

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.