Mediátoři

Finsko

Tento oddíl vám pomůže s vyhledáním mediátora ve Finsku.

Obsah zajišťuje
Finsko

Jak nalézt mediátora ve Finsku?

Ve Finsku provozuje oficiální internetové stránky o mediaci v trestních a občanskoprávních věcech Finský institut pro zdraví a sociální péči (THL).

Tyto internetové stránky poskytují informace týkající se smíru (mediace v trestních věcech).

Na internetových stránkách naleznete rovněž seznam mediačních kanceláří.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím a jejich vyhledávání na internetových stránkách o mediaci v trestních a občanskoprávních věcech je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Finsku

Můžete vyhledávat na internetových stránkách Finského institutu pro zdraví a sociální péči.

Související odkazy

Finský institut pro zdraví a sociální péči

Poslední aktualizace: 27/10/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.