Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediátoři

Německo

Tato internetová stránka Vám pomůže s vyhledáním mediátora v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak vyhledám v Německu mediátora?

V současnosti podporuje strany, které chtějí využít pomoci mediátora, řada profesních sdružení.

K těm nejdůležitějším patří:

Dále existují online soukromé obchodní seznamy mediátorů, některé s vyhledávací funkcí, např.:

(bez záruky za úplnost, správnost a aktuálnost propojených internetových stránek).

Je přístup k databázím mediátorů zdarma?

Ano.

Jak vyhledám v Německu mediátora?

Mediátora můžete vyhledat podle jména, místa usazení, odbornosti nebo PSČ.

Související internetové odkazy

Spolková asociace rodinné mediace

Spolková asociace mediace

Spolková asociace pro mediaci v hospodářském a pracovním prostředí

Centrála pro mediaci

Německý spolek advokátů

mediator-finden.de

Mediatorbase

Poslední aktualizace: 10/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.