Mediátoři

Německo

Tato internetová stránka Vám pomůže s vyhledáním mediátora v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo

Jak nalézt mediátora v Německu

Strany, které chtějí využít pomoc mediátora, se dnes mohou obrátit na celou řadu profesních sdružení.

K těm větším patří například tato sdružení:

Dále existují online soukromé obchodní seznamy mediátorů, některé s vyhledávací funkcí, např.:

(bez záruky za úplnost, správnost a aktuálnost propojených internetových stránek).

Úplný přehled o mediaci v Německu je k dispozici na domovské stránce nadace Deutsche Stiftung Mediation: https://stiftung-mediation.de/ a rovněž na její stránce: https://streit-ende.de/

Je přístup k databázím mediátorů zdarma?

Ano.

Jak vyhledám mediátora v Německu?

Mediátora můžete vyhledat podle jména, místa usazení, odbornosti nebo PSČ.

Související internetové odkazy

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Bundesverband Mediation e.V.

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Deutscher Anwaltverein

mediator-finden.de

Mediatorbase

Poslední aktualizace: 17/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.