Mediátoři

Řecko

V tomto oddíle najdete informace, jak v Řecku vyhledat mediátora.

Obsah zajišťuje
Řecko

Jak nalézt mediátora v Řecku

Na stránkách Ministerstva spravedlnosti najdete seznam certifikovaných mediátorů a organizací poskytující odborné vzdělávání pro mediátory, jakož i informace o poskytované službě. Mediace.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na výše uvedené internetové stránky je zdarma.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Řecké středisko pro mediaci a rozhodčí řízení

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.