Mediátoři

Maďarsko

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora v Maďarsku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Jak nalézt mediátora v Maďarsku

Rejstřík mediátorů (közvetítők adatbázisa) lze najít na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti a prosazování práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Uživatelům jsou dostupné tyto všeobecné informace:

  • všeobecné informace o mediační činnosti
  • informace o mediátorech
  • informace o právnických osobách zaměstnávajících mediátory
  • adresy, kvalifikace, jazykové dovednosti a odbornost mediátorů a župa, ve které působí.

Stránka poskytuje také registrační formuláře pro mediátory a právnické osoby, které zaměstnávají mediátory.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup je zdarma a neplatí žádná omezení.

Jak vyhledat mediátora v Maďarsku

Stránka obsahuje seznam mediátorů a seznam právnických osob zaměstnávajících mediátory. Mediátory lze vyhledávat podle jména, jazykové dovednosti a župy působení. Právnické osoby lze vyhledávat podle názvu, župy a zkráceného názvu.

Související odkazy

Internetová stránka rejstříku maďarských mediátorů (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Poslední aktualizace: 28/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.