Mediátoři

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Irský institut mediátorů (The Mediators Institute of Ireland dále jen „MII“) má on-line databázi mediátorů pro celou řadu právních odvětví, v nichž může být mediátor vyžadován. Mezi tato odvětví patří občanské a obchodní právo, rodinné právo, zemědělské právo, pojišťovací právo, environmentální a zdravotní právo.

Cílem MII je:

  • řídit povolání mediace na vnitrostátní úrovni
  • podporovat své členy při poskytování nejlepší možné profesionální mediační praxe
  • propagovat a šířit pozitivní vliv mediace na irskou společnost
  • průběžně sledovat a zdokonalovat odbornou přípravu a regulaci mediátorů MII
  • udržovat nejvyšší profesní standardy ve všech činnostech mediátorů
  • usilovat o excelenci v oblasti mediace a podporovat ji

Adresa

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontakt

Telefon: 01 6099190

E-mail: info@themii.ie

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.