Mediátoři

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Seznam certifikovaných mediátorů s kontaktními údaji mediátorů je k dispozici na internetových stránkách Rady certifikovaných mediátorů. Mediátora si můžete zvolit na základě:

  • oblasti činnosti
  • regionu působení
  • jazyka

Odkazy

Rada certifikovaných mediátorů

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.