Mediátoři

Lucembursko

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním mediátora v Lucembursku.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Rejstřík mediátorů spravují tyto soukromé organizace:

Je přístup do této databáze mediátorů bezplatný?

Ano, přístup do této databáze mediátorů je bezplatný.

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Seznam mediátorů můžete navštívit a vyhledávat v něm na stránkách níže uvedených soukromých organizací, které jej spravují:

Související odkazy

Lucemburská asociace mediace a schválených mediátorů (ALMA asbl)

Centrum pro občanskou a obchodní mediaci (CMCC)

Mediační centrum (asbl)

Centrum rodinné mediace

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.