Mediátoři

Malta

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním mediátora na Maltě.

Obsah zajišťuje
Malta

Jak vyhledat mediátora na Maltě

Maltské mediační centrum poskytuje stranám seznam mediátorů, kteří jsou jím řádně akreditováni. Ať už se jedná o dobrovolnou mediaci, nebo o mediaci postoupenou centru soudem nebo ze zákona, mediátora vybírají strany sporu ze seznamu akreditovaných mediátorů, pokud je vybraná osoba pro všechny strany přijatelná. Pokud se strany nedohodnou na mediátorovi, který je pro ně přijatelný, centrum jmenuje mediátorem osobu, jejíž jméno je na seznamu schválených mediátorů jako další v pořadí.

V rámci rodinné mediace si strany mohou po vzájemné dohodě zvolit mediátora podle svého výběru ze seznamu osob jmenovaných ministrem spravedlnosti pro tento účel (v takovém případě nesou náklady mediace samy), nebo přidělí mediátora soud na základě rotačního systému ze seznamu osob jmenovaných ministrem spravedlnosti jako mediátory jmenované soudem (v takovém případě hradí odměny mediátorům tajemník občanskoprávních soudů a tribunálů).

V současné době neexistuje žádný elektronický rejstřík. Pokud však máte zájem o další informace, můžete se podívat na příslušnou stránku internetových stránek centra nebo se na centrum obrátit prostřednictvím tajemníka na adrese Maltského mediačního centra, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Tajemníka můžete kontaktovat na telefonním čísle +356 23279220 nebo na adrese info@mediation.mt.

Poslední aktualizace: 28/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.