Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediátoři

Malta

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním maltského mediátora.

Obsah zajišťuje
Malta
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak na Maltě nalézt mediátora

Maltské mediační středisko poskytuje stranám seznam střediskem řádně pověřených mediátorů. Mediátora si sporné strany vybírají jak v případě dobrovolné mediace, tak i v případě, kdy věc byla středisku předána soudem nebo ze zákona, ze seznamu pověřených mediátorů s podmínkou, že zvolená osoba je vzájemně přijatelná pro všechny strany sporu. Pokud se strany nedohodnou na volbě vzájemně přijatelného mediátora, středisko jmenuje mediátorem osobu, jejíž jméno je v seznamu pověřených mediátorů na řadě.

U mediace ve věcech rodinného práva si strany mohou buď zvolit mediátora podle své výběru (z autorizovaného seznamu) a samy nést náklady, nebo jim mediátora určí vedoucí kanceláře soudu ze seznamu mediačního střediska na základě pořadí. V tomto druhém případě budou náklady nést soudy.

Elektronický rejstřík zatím dosud neexistuje. V případě dotazů však můžete kontaktovat středisko prostřednictvím vedoucího kanceláře na adrese Maltské mediační středisko, úsek spravedlnosti, 30 Old Treasury Street, Valletta VLT 1410

Vedoucímu kanceláře můžete zatelefonovat na číslo +356 21231833 nebo napsat na e-mail: info@mediationmalta.org.mt.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.