Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediátoři

Nizozemsko

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak nalézt mediátora v Nizozemsku

Nizozemský Institut pro mediaci (NIM) vede veřejně přístupnou databázi obsahující podrobné údaje o všech kvalifikovaných mediátorech. Rovněž poskytuje nezávislé informace a záruku kvality, pokud jde o mediaci a mediátory na celém území Nizozemského království.

Mediátoři zapsaní u NIM jsou vyškolení a mají oprávnění působit jako mediátoři, v souladu s pravidly mediace NIM, a jsou vázáni Systémem zajištění kvality NIM.

Přístup do Rejstříku mediátorů NIM je časově neomezený.

Je přístup do rejstříku mediátorů zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Nizozemsku

V rejstříku je možno hledat pomocí různých vyhledávacích parametrů. Můžete například hledat mediátora s určitou specializací nebo mediátora působícího v určité oblasti.

Související odkazy

Nizozemský Institut pro mediaci

Poslední aktualizace: 29/11/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.