Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: finština
Swipe to change

Mediátoři

Nizozemsko

Na této stránce naleznete užitečné informace o tom, jak najít mediátora v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak najít mediátora v Nizozemsku?

V Nizozemsku existuje několik (soukromých) rejstříků mediátorů, jejichž kvalita však není nijak právně zaručena. Důležitým rejstříkem je rejstřík Nizozemské federace mediátorů (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). Dalším podobným rejstříkem je Mezinárodní rejstřík ADR (ADR International Register).

Federace také na národní úrovni poskytuje nezávislé informace a zajišťuje kvalitu mediace a mediátorů. Mediátoři registrovaní v MfN jsou školeni a kvalifikováni pro práci mediátora v souladu s mediačním řádem MfN a zavázali se dodržovat systém kvality MfN. Stížnosti na mediátory MfN vyřizuje Nadace pro kvalitu mediátorů (Stichting Kwaliteit Mediators).

Zvláštní rejstřík pro mediátory oprávněné zabývat se subvencovanými případy vede Rada pro právní pomoc (Raad voor Rechtbijstand).

Je přístup do rejstříků mediátorů bezplatný?

Ano, přístup je bezplatný.

Jak vyhledat mediátora v Nizozemsku?

V rejstřících lze vyhledávat podle různých vyhledávacích kritérií. Mediátory je možné vyhledat například podle jejich odborných znalostí v konkrétní problematice nebo podle regionu, kde působí.

Související odkazy

Nizozemská federace mediátorů

Mezinárodní rejstřík ADR

Nadace pro kvalitu mediátorů

Rejstřík Rady pro právní pomoc

Poslední aktualizace: 29/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.