Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinadánštinaangličtinafrancouzštinaitalštinalotyštinamaltštinaslovenštinaslovinštinafinštinašvédština
Swipe to change

Mediátoři

Polsko

Tato část obsahuje informace, které Vám pomohou nalézt mediátora v Polsku.

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Seznamy nebo rejstříky institucí a osob oprávněných vést mediační řízení vedou krajské soudy a lze je najít na jejich internetových stránkách. Mediátoři, včetně osob ze seznamů sestavených nevládními organizacemi (v souladu s jejich zákonnými úkoly) a vzdělávacími zařízeními, jsou do seznamů přidáváni a jsou z něj odstraňováni předsedou příslušného krajského soudu.

Mediátoři se zpravidla specializují na konkrétní typy mediace: mediace v občanskoprávních věcech (mediace v obchodních, v rodinných, v pracovněprávních věcech atd.), mediace v trestních věcech nebo ve věcech týkajících se nezletilých.

Mezi mediátory v občanskoprávních věcech jsou stálí mediátoři, kteří byli přidáni na seznam vedený předsedou příslušného krajského soudu.

Vzhledem k platným právním předpisům neexistuje žádný centrálně vedený rejstřík mediátorů.

Základní informace o pravidlech, postupech a praktických aspektech mediace v Polsku lze najít v sekci Mediace na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do seznamů mediátorů zdarma?

Ano, přístup do seznamů mediátorů je zdarma.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Měli byste využít seznamy mediátorů vypracované předsedy krajských soudů nebo využít služeb mediačních středisek nebo jednotlivých mediátorů. Informace a kontaktní údaje lze obvykle najít na internetových stránkách příslušných soudů, středisek nebo mediátorů.

Poslední aktualizace: 10/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.