Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediátoři

Polsko

Tato část obsahuje informace, které Vám pomohou nalézt mediátora v Polsku.

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Seznamy mediátorů jsou k dispozici u polských obvodních soudů (sądy okręgowe). Seznamy sestavuje předseda daného obvodního soudu, přičemž jsou na nich rovněž osoby ze seznamů, jež vytváří nevládní organizace v rámci svých statutárních úkolů či vysoké školy. Vzhledem k rozdělení příslušnosti mezi regionálními a ústředními orgány však neexistuje přístup do ústředního seznamu mediátorů.

Na internetových stránkách polského ministerstva spravedlnosti v sekci věnované w zakładce poświęconej mediacji, kterou spravuje Veřejná rada pro mimosoudní řešení sporů a konfliktů (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów), jsou uvedené základní informace o pravidlech, postupech a praktických aspektech fungování mediace v Polsku.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze mediátorů je zdarma.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Použijte seznamy mediátorů, které sestavují předsedové obvodních soudů, nebo využijte služeb asociací mediátorů či se obraťte přímo na konkrétní mediátory. Příslušné informace i telefonní kontakty jsou obvykle dostupné na internetových stránkách příslušných soudů, asociací či mediátorů.

Poslední aktualizace: 17/09/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.