Mediátoři

Portugalsko

Tato kapitola vám pomůže vyhledat v Portugalsku mediátora.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Mediátoři sporů pracující v jedné z veřejných mediačních služeb nebo u soudů pro drobné spory (julgados de paz – smírčí soud) musí být zapsáni na seznamy odborníků oprávněných k mediaci. Zápis do seznamů se řídí ministerským prováděcím nařízením (Portaria) č. 282/2010 ze dne 25. května 2010 a ministerským prováděcím nařízením č. 283/2010 ze dne 19. října 2010.

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ), které spadá pod ministerstvo spravedlnosti, je odpovědné za úpravu veřejné mediace. Přestože generální ředitelství neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat, zveřejňuje výše uvedené seznamy mediátorů, které lze nalézt zde:

Seznam rodinných mediátorů

Seznam mediátorů v pracovněprávních věcech

Seznam mediátorů v trestních věcech

Seznam mediátorů u smírčích soudů Julgados de Paz

Poslední aktualizace: 18/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.