Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediátoři

Slovinsko

Tato část Vám pomůže nalézt ve Slovinsku mediátora

Obsah zajišťuje
Slovinsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Ministerstvo spravedlnosti a veřejné správy vede Centrální registr mediátorů působících u soudů v rámci programu pro alternativní řešení sporu. Adresáře mediátorů působících pod záštitou různých nevládních organizací jsou k dispozici na internetových stránkách těchto organizací, např.:

Lze nahlížet do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Mediátora lze ve Slovinsku vyhledat na internetových stránkách:

Související odkazy

Mediace ve Slovinsku, Mediace ve Slovinsku

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.