Mediátoři

Slovinsko

Na této stránce najdete informace o tom, jak vyhledat mediátora ve Slovinsku.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Ministerstvo spravedlnosti vede Centrální registr mediátorů (Centralna evidenca mediatorjev) působících u soudů v rámci programů pro alternativní řešení sporů podle zákona o alternativním řešení sporů. Seznamy mediátorů působících pod záštitou různých nevládních organizací jsou k dispozici na internetových stránkách těchto organizací. Např.:

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Ve Slovinsku lze mediátora nalézt na internetových stránkách:

Poslední aktualizace: 09/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.