Mediátoři

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Jak najít mediátora ve Švédsku?

Internetové stránky švédských soudů (Sveriges Domstolar) obsahují seznam osob, které vyjádřily ochotu působit jako mediátor před soudy ve věcech, kdy se strany mohou dohodnout. Seznam vypracovala Národní správa soudů (Domstolsverket). Na uvedených internetových stránkách jsou i další informace o mediaci.

Je přístup do této databáze mediátorů bezplatný?

Ano.

Jak vyhledat mediátora ve Švédsku?

Mediátora můžete vyhledat na internetových stránkách švédských soudů Sveriges Domstolar.

Odkazy

Sveriges Domstolar

Poslední aktualizace: 26/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.