Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Vyhledání mediátora - Belgie

Tento oddíl portálu vám umožní najít mediátora v Belgii.

Jak nalézt mediátora v Belgii?

Pokud chcete nalézt mediátora v Belgii, můžete navštívit tuto internetovou stránku:

Najdete tam tyto informace:

 • představení mediace
 • mediátor
 • průběh mediace
 • po mediaci
 • náklady na mediaci
 • odkaz na brožuru o mediaci (pdf)
 • užitečné adresy a odkazy

Uvedená stránka obsahuje rovněž Koutek profesionálů, kde najdete informace ohledně:

 • kritérií pro udělování osvědčení mediátorů;
 • směrnic pro předkládání dokumentace pro získání osvědčení mediátora na základě zákona ze dne 21. února 2005;
 • soupisu žádostí o jmenování mediátorem;
 • základního a dalšího vzdělávání;
 • Kodexu řádné praxe autorizovaného mediátora;
 • vyřizování stížností.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Belgii

Mediátora v Belgii můžete vyhledat v Odkaz se otevře v novém okně.seznamu mediátorů podle těchto kritérií:

 • obvod,
 • povolání,
 • oblast působnosti,
 • jazyk,
 • jméno.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví

Odkaz se otevře v novém okně.Mediace, alternativa k soudnímu řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů

 

Poslední aktualizace: 07/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Bulharsko

V tomto oddíle se dozvíte, jak v Bulharsku najít mediátora.

Jak v Bulharsku najít mediátora

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti vede Odkaz se otevře v novém okně.Jednotný rejstřík mediátorů.

Rejstřík obsahuje následující údaje:

 • osobní údaje o osobách zapsaných coby mediátoři – vzdělání, ovládané jazyky a další kvalifikace v oblasti mediace
 • kontaktní údaje mediátora – adresu kanceláře, telefonní číslo a e-mail

Ministerstvo spravedlnosti navíc vede rejstřík organizací, které byly schváleny coby poskytovatelé Odkaz se otevře v novém okně.odborné přípravy pro mediátory.

Záznamy v rejstříku jsou založeny na pravidlech stanovených:

 • zákonem o mediaci
 • nařízením č. 2 ze dne 15. března 2007 (vydaným Ministerstvem spravedlnosti), které stanoví podmínky a postup schvalování organizací, které mohou poskytovat odbornou přípravu pro mediátory; požadavky na odbornou přípravu; postupem pro zápis, vyškrtnutí a výmaz mediátorů z jednotného rejstříku a procesními a etickými pravidly pro jednání mediátorů.

Je přístup do bulharského rejstříku mediátorů bezplatný?

Do bulharského jednotného rejstříku mediátorů je zřízen bezplatný přístup z webových stránek Ministerstva spravedlnosti. Jednotlivci a organizace, kteří si přejí být uvedeni v rejstříku organizací poskytujících odbornou přípravu v oblasti mediačních dovedností, musí uhradit poplatek.

Jak v Bulharsku hledat mediátora?

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti naleznete úplný seznam osob vyškolených v oblasti mediace a oprávněných v Bulharské republice mediaci vést. Mediátory můžete vyhledávat podle sídla a oblasti, ve které mediaci vedou (např. podnikatelskou, obchodní nebo rodinnou mediaci).

K dispozici jsou kontaktní informace včetně telefonního čísla a e-mailu. Na úředníky rejstříku se můžete obrátit se žádostí o jakékoli dodatečné informace, které potřebujete.

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Česká republika

Tento oddíl portálu vám usnadní vyhledání mediátora v České republice.

Jak nalézt mediátora v České republice

V roce 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci, který zavedl veřejný seznam mediátorů, ve kterém jsou zapsány všechny osoby oprávněné vykonávat činnost mediátora. Seznam mediátorů vede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Je přístup do rejstříku mediátorů České republiky zdarma?

Ano, přístup do rejstříku mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v České republice?

Ministerstvo spravedlnosti ČR vede Odkaz se otevře v novém okně.seznam mediátorů zapsaných podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Poslední aktualizace: 12/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Dánsko

V současné době nejsou dostupné žádné informace o tom, jak v Dánsku nalézt mediátora.

Poslední aktualizace: 07/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Německo

Informace v této části vám pomohou vyhledat mediátora v Německu.

Jak najdu v Německu mediátora?

V současnosti podporuje strany, které chtějí využít pomoci mediátora, řada profesních sdružení.

Níže uvedený seznam obsahuje významná sdružení (seznam není vyčerpávající):

Je přístup k databázím mediátorů zdarma?

Ano.

Jak vyhledám v Německu mediátora?

Mediátora můžete vyhledat podle jména, místa usazení, odbornosti nebo PSČ.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace rodinné mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace pro mediaci ve světě obchodu a práce

Odkaz se otevře v novém okně.Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Odkaz se otevře v novém okně.Asociace německých advokátů

Poslední aktualizace: 29/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Vyhledání mediátora - Estonsko

Tato část vám pomůže najít mediátora v Estonsku.

V této chvíli Estonsko nemá žádné obecné internetové stránky nebo databázi týkající se mediátorů. Podle zákona o smírčím řízení může funkci zprostředkovatele vykonávat každý, kdo splňuje požadavky stanovené zákonem. Neexistuje žádný státní dohled nad činností zprostředkovatelů, tj. smírců.

Podle zákona o smírčím řízení může smírce být:

 1. fyzická osoba pověřená stranami, aby vedla smírčí postup a pomohla vyřešit spor. Smírce může jednat prostřednictvím právnické osoby, s níž je v pracovním poměru nebo jiném smluvním vztahu;
 2. advokát – seznam členů Estonské advokátní komory je k dispozici na jejích Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách;
 3. notář – seznam notářských kanceláří je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Notářské komory;
 4. státní smírčí orgán nebo smírčí orgán místní samosprávy v případech stanovených zákonem o smírčím řízení.

Některé spory související s autorským právem (viz Odkaz se otevře v novém okně.autorský zákon) řeší komise odborníků na autorské právo ve funkci smírce. Tato komise byla zřízena v rámci Ministerstva spravedlnosti.

Ačkoli se koncept „ombudsmana“ v zákoně o zřízení úřadu kancléře spravedlnosti (Chancellor of Justice) nepoužívá, tento orgán vykonává také funkci ombudsmana v rámci dohledu nad tím, zda vnitrostátní orgány dodržují základní lidská práva a svobody a zásady dobré správy, a rovněž dohlíží na místní samosprávy, právnické osoby veřejného práva a soukromé subjekty vykonávající veřejné funkce. Od roku 2011 vykonává kancléř spravedlnosti také funkci ombudsmana pro práva dětí podle článku 4 Úmluvy o právech dítěte. Další informace lze najít na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách kancléře spravedlnosti.

Řešení kolektivních pracovních sporů je úkolem veřejného smírce. Více informací je k dispozici na jeho Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách.

Lze se rovněž obrátit na tyto nevládní organizace:

 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonské sdružení mediátorů poskytuje informace v estonštině i angličtině. Kontaktní osoba: Odkaz se otevře v novém okně.Anneli Liivamägi
 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonská unie pro blaho dětí je neziskovým sdružením hájícím práva dětí. Mezi její činnosti patří poskytovat poradenství rodičům, kteří se hodlají rozvést nebo odloučit, a pobízet je, aby využili služeb smírce za účelem ochrany zájmů jejich dětí. Unie organizuje vzdělávací lekce k rodinné mediaci.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonské sdružení pojišťoven zřídilo pojišťovacího mediátora, který se zabývá spory mezi pojištěnými osobami a pojišťovnami nebo pojišťovacími makléři.
Poslední aktualizace: 17/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Irsko

Irsko nemá databázi mediátorů, mediátora však lze najít v různých oblastech práva tím, že se s žádostí obrátíte na tyto soukromé subjekty:

Viz „Mediace v Irsku

Poslední aktualizace: 17/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Řecko

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora v Řecku.

Jak nalézt mediátora v Řecku

Tyto informace jsou uvedeny v oddílu, který se týká mediace v Řecku.

Uvádí se tam, že seznamy certifikovaných mediátorů a organizací, které školí mediátory, lze nalézt na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva pro spravedlnost,transparentnost a lidská práva.

Mimo to internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.veřejného ochránce práv spotřebitele obsahují veřejně přístupné informace o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na výše uvedené internetové stránky je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv

Odkaz se otevře v novém okně.Veřejný ochránce práv spotřebitele

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení

Odkaz se otevře v novém okně.Řecké centrum pro mediaci a rozhodčí řízení

Poslední aktualizace: 18/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Španělsko

Tato rubrika portálu vám pomůže vyhledat mediátora ve Španělsku.

Jak nalézt mediátora ve Španělsku

Podle zákona 5/2012 o mediaci v občanských a obchodních věcech musí mít mediátor vysokoškolský titul nebo vyšší odborné vzdělání a před výkonem mediační činnosti absolvovat odbornou přípravu ve formě jednoho či několika zvláštních kurzů poskytovaných řádně akreditovanými zařízeními a uznávaných na území celého státu.

Některá autonomní společenství upravují vzdělávání nutné k výkonu rodinné mediace prostřednictvím zákonů a jejich prováděcích předpisů. Obecně se u mediátorů vyžaduje alespoň tříleté vysokoškolské vzdělání a absolvování zvláštních kurzů zaměřených na mediaci v délce 100 až 300 hodin převážně praktické výuky.

Vzdělávání v oblasti mediace většinou nabízejí vysoké školy a odborná sdružení, jako je psychologická či advokátní komora.

Neexistuje jediný rejstřík mediátorů. Specializované mediátory lze najít různými způsoby:

 • V trestních věcech musí strany požádat o přidělení mediátora soud.
 • V pracovních věcech může být mediátor někdy vybrán ze seznamu mediátorů vedeného příslušným orgánem.
 • V rodinných věcech je mediátor jmenován subjektem, který spolupracuje se soudem, ale strany sporu si mohou zvolit kvalifikovaného mediátora.
 • Rodinného mediátora lze kontaktovat prostřednictvím různých profesních sdružení, (advokátních, psychologických komor, sdružení sociálních pracovníků a výchovných pracovníků), která vedou rejstříky nebo seznamy.

Povinnost vést seznamy a rejstříky ukládají v současnosti profesním sdružením autonomní společenství.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ve Španělsku neexistuje centrální rejstřík mediátorů. Přístup do seznamů profesních sdružení je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Španělsku

Každý občan má právo obrátit se na příslušné profesní sdružení, aby zde získal informace o mediátorech způsobilých k výkonu této funkce.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Vyhledání mediátora - Francie

V současné době Francie nemá databázi mediátorů.

Poslední aktualizace: 17/09/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Itálie

V současné době neexistuje veřejný seznam mediátorů.

Ministerstvo spravedlnosti pravidelně zveřejňuje seznam mediačních orgánů, u nichž jsou jednotliví mediátoři registrováni.

Konkrétní informace ohledně mediačních orgánů a jednotlivých mediátorech u nich registrovaných lze obdržet v kanceláři Ministerstva spravedlnosti, která se zabývá dohledem nad mediačními orgány a kterou lze kontaktovat prostřednictvím internetových stránek ministerstva (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.giustizia.it/).

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Kypr

Jak nalézt mediátora na Kypru

Navštivte stránky mediace na Kypru.

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Lotyšsko

Na webových stránkách pro mediaci naleznete Odkaz se otevře v novém okně.kontaktní informace o nevládních organizacích pro mediaci v Lotyšsku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediace v Lotyšsku

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Litva

V Litvě neexistuje žádný centralizovaný orgán odpovědný za mediaci. Jakmile bude provedena směrnice 2008/52/ES, bude práce v této oblasti zahájena.

Jak najít mediátora v Litvě

V Litvě je možná soudní i mimosoudní mediace. Mimosoudní mediaci obvykle zajišťují právníci.

Soudní mediace je postup řešení sporů za účasti jednoho nebo více mediátorů (zprostředkovatelů), kteří stranám občanskoprávních sporů pomáhají vyřešit spory smírnou cestou.

Soudní mediaci provádějí mediátoři. Jsou to speciálně proškolení soudci, soudní asistenti nebo jiné vhodně kvalifikované osoby, jejichž jména jsou uvedena Odkaz se otevře v novém okně.V seznamu soudních mediátorů. Soudní rada se na svém zasedání dne 28. ledna 2011 dohodla, že soudní mediaci v občanskoprávních řízeních lze uplatňovat u všech litevských Odkaz se otevře v novém okně.soudů a že by tato služba měla být k dispozici bez ohledu na region.

Soudní mediace je služba poskytovaná zdarma. Oproti soudnímu řešení navíc soudní mediace přináší značnou úsporu z hlediska času i práce. Ušetří se také peníze, protože se v případech, kde je výsledkem soudní mediace smír, 75 % soudních poplatků vrací.

Návrh řešit občanskoprávní věc prostřednictvím soudní mediace může vyslovit předseda soudu. Přání řešit věc tímto způsobem může vyjádřit kterýkoliv účastník sporu. Při postupování sporu k soudní mediaci soudce vysvětlí stranám sporu koncepci procesu soudní mediace. O jmenování či nahrazení mediátora rozhoduje předseda soudu, vedoucí oddělení pro občanskoprávní věci daného soudu nebo jimi jmenovaný soudce. V případě, že je to nezbytné, lze jmenovat dva mediátory. Při jmenování mediátora se musí zohlednit stanovisko stran, které žádají o postoupení sporu k soudní mediaci nebo s postoupením věci k mediaci souhlasí.


Soudní mediace se mohou účastnit pouze účastníci řízení, třetí strany a jejich zástupci. K žádosti nebo souhlasu stran lze rovněž doplnit jména další osob, jejichž účast může napomoci řešení sporu. Průběh soudní mediace se neprotokoluje.

Soudní mediace může být ukončena, pokud strany sporu dosáhnou dohody ve věci sporu a podepíší soudní smír, který následně schválí předsedající soudce.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Vyhledání mediátora - Lucembursko

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním mediátora v Lucembursku.

Jak nalézt mediátora v Lucembursku

Rejstřík mediátorů spravují tyto soukromé mediátorské organizace:

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do rejstříku mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Seznam mediátorů lze navštívit a prohledat na stránkách níže uvedených soukromých organizací, které jej spravují:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská asociace mediace a oprávněných mediátorů

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro mediaci při lucemburské advokátní komoře

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro mediaci

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro sociální a rodinou mediaci

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti,

Poslední aktualizace: 20/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Maďarsko

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora v Maďarsku.

Jak nalézt mediátora v Maďarsku

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík mediátorů (közvetítők adatbázisa) lze najít na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti a prosazování práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Uživatelům jsou dostupné tyto všeobecné informace:

 • všeobecné informace o mediační činnosti
 • informace o mediátorech
 • informace o právnických osobách zaměstnávajících mediátory
 • adresy, kvalifikace, jazykové dovednosti a odbornost mediátorů a župa, ve které působí.

Stránka poskytuje také registrační formuláře pro mediátory a právnické osoby, které zaměstnávají mediátory.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup je zdarma a neplatí žádná omezení.

Jak vyhledat mediátora v Maďarsku

Stránka obsahuje seznam mediátorů a seznam právnických osob zaměstnávajících mediátory. Mediátory lze vyhledávat podle jména, jazykové dovednosti a župy působení. Právnické osoby lze vyhledávat podle názvu, župy a zkráceného názvu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka rejstříku maďarských mediátorů (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Poslední aktualizace: 28/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Malta

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním maltského mediátora.

Jak na Maltě nalézt mediátora

Maltské mediační středisko poskytuje stranám seznam střediskem řádně pověřených mediátorů. Mediátora si sporné strany vybírají jak v případě dobrovolné mediace, tak i v případě, kdy věc byla středisku předána soudem nebo ze zákona, ze seznamu pověřených mediátorů s podmínkou, že zvolená osoba je vzájemně přijatelná pro všechny strany sporu. Pokud se strany nedohodnou na volbě vzájemně přijatelného mediátora, středisko jmenuje mediátorem osobu, jejíž jméno je v seznamu pověřených mediátorů na řadě.

U mediace ve věcech rodinného práva si strany mohou buď zvolit mediátora podle své výběru (z autorizovaného seznamu) a samy nést náklady, nebo jim mediátora určí vedoucí kanceláře soudu ze seznamu mediačního střediska na základě pořadí. V tomto druhém případě budou náklady nést soudy.

Elektronický rejstřík zatím dosud neexistuje. V případě dotazů však můžete kontaktovat středisko prostřednictvím vedoucího kanceláře na adrese Maltské mediační středisko, úsek spravedlnosti, 30 Old Treasury Street, Valletta VLT 1410

Vedoucímu kanceláře můžete zatelefonovat na číslo +356 21231833 nebo napsat na e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mediationmalta.org.mt.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Nizozemí

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora v Nizozemsku.

Jak nalézt mediátora v Nizozemsku

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemský Institut pro mediaci (NIM) vede veřejně přístupnou databázi obsahující podrobné údaje o všech kvalifikovaných mediátorech. Rovněž poskytuje nezávislé informace a záruku kvality, pokud jde o mediaci a mediátory na celém území Nizozemského království.

Mediátoři zapsaní u NIM jsou vyškolení a mají oprávnění působit jako mediátoři, v souladu s pravidly mediace NIM, a jsou vázáni Systémem zajištění kvality NIM.

Přístup do Rejstříku mediátorů NIM je časově neomezený.

Je přístup do rejstříku mediátorů zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Nizozemsku

V rejstříku je možno hledat pomocí různých vyhledávacích parametrů. Můžete například hledat mediátora s určitou specializací nebo mediátora působícího v určité oblasti.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemský Institut pro mediaci

Poslední aktualizace: 29/11/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Rakousko

Tento oddíl portálu vám pomůže vyhledat mediátora v Rakousku.

Jak nalézt mediátora v Rakousku

Rakouské spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam registrovaných mediátorů, kteří splňují zákonné a formální požadavky.

Byly vytvořeny Odkaz se otevře v novém okně.specializované webové stránky. Na tyto stránky je umožněn přístup také z Odkaz se otevře v novém okně.internetového portálu ministerstva spravedlnosti.

Na těchto webových stránkách lze nalézt následující:

 • seznam mediátorů
 • seznam organizací, které školí mediátory, a
 • seznam školení

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Tyto webové stránky jsou veřejně přístupné a přístup je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Rakousku

Na webových stránkách je možné třídit seznamy mediátorů podle:

 • jména,
 • PSČ a
 • spolkové země.

Mediátory je možné vyhledávat s použitím následujících kritérií vyhledávání:

 • křestní jméno a příjmení
 • PSČ
 • spolková země
 • stát
 • oblast odborné kvalifikace

Kritéria vyhledávání lze také různě kombinovat.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediátoři v Rakousku

Poslední aktualizace: 14/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Vyhledání mediátora - Polsko

Tato část obsahuje informace, které Vám pomohou nalézt mediátora v Polsku.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Seznamy mediátorů jsou k dispozici u polských obvodních soudů (sądy okręgowe). Seznamy sestavuje předseda daného obvodního soudu, přičemž jsou na nich rovněž osoby ze seznamů, jež vytváří nevládní organizace v rámci svých statutárních úkolů či vysoké školy. Vzhledem k rozdělení příslušnosti mezi regionálními a ústředními orgány však neexistuje přístup do ústředního seznamu mediátorů.

Na internetových stránkách polského ministerstva spravedlnosti v sekci věnované Odkaz se otevře v novém okně.w zakładce poświęconej mediacji, kterou spravuje Veřejná rada pro mimosoudní řešení sporů a konfliktů (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów), jsou uvedené základní informace o pravidlech, postupech a praktických aspektech fungování mediace v Polsku.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze mediátorů je zdarma.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Použijte seznamy mediátorů, které sestavují předsedové obvodních soudů, nebo využijte služeb asociací mediátorů či se obraťte přímo na konkrétní mediátory. Příslušné informace i telefonní kontakty jsou obvykle dostupné na internetových stránkách příslušných soudů, asociací či mediátorů.

Poslední aktualizace: 17/09/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Portugalsko

Tato kapitola vám pomůže vyhledat v Portugalsku mediátora.

Jak lze v Portugalsku vyhledat mediátora?

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça) neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat. Pokud se má využít veřejných služeb mediace, vnitrostátní předpisy stanoví, že mediátor příslušný pro danou věc se vybírá automaticky ze seznamu mediátorů.

Internetové stránky Generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti obsahují informace týkající se mediace, rozhodčích řízení, institucionální arbitráže a smírčích soudů.

Je přístup k databázím mediátorů bezplatný?

Ano, jedná se o bezplatný přístup.

Archiv databází mediátorů

Na internetových stránkách Generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti jsou dostupné informace od října 2008.

Užitečné odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti

Poslední aktualizace: 09/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Rumunsko

Tato stránka vám pomůže najít v Rumunsku mediátora.

Jak nalézt mediátora v Rumunsku

Podle článku 12 zákona č. 192/2006 jsou autorizovaní mediátoři zapsáni do sboru mediátorů, který vytváří a spravuje mediační rada a jehož seznam se pravidelně zveřejňuje v části I rumunského Úředního listu.

Seznam sboru mediátorů je také k dispozici na oficiálních internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.mediační rady.

Na internetové stránce mediační rady jsou k dispozici následující informace:

 • seznam sboru mediátorů;
 • osvědčení;
 • akreditace;
 • změny;
 • právní předpisy;
 • informace ve veřejném zájmu;
 • rozhodnutí;
 • Národní rejstřík profesních sdružení mediátorů;
 • odkazy;
 • kontaktní informace.

Informace jsou k dispozici na internetové stránce mediační rady od 2. listopadu 2006.

Mezi další informace, které jsou zveřejněny o Odkaz se otevře v novém okně.sboru mediátorů, patří:

 • nevládní organizace, jíž jsou mediátoři členy;
 • mediační školicí program, který absolvovali;
 • cizí jazyky, ve kterých mohou vést mediační služby;
 • jejich kontaktní údaje.

Máte-li zájem o vyřešení sporu mediací, můžete se obrátit na mediátora. Seznam sboru mediátorů je také k dispozici v sídlech soudů a na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Seznam sboru mediátorů je pravidelně aktualizován mediační radou, která aktualizace odesílá soudům, ústředním a místním orgánům státní správy a ministerstvu spravedlnosti.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano

Jak vyhledat mediátora v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Mediátora můžete vyhledat podle následujících kritérií:

 • první písmeno jména mediátora a
 • župa, ve které se nachází jeho sídlo.
Poslední aktualizace: 10/06/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Slovinsko

Tato část Vám pomůže nalézt ve Slovinsku mediátora

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Ministerstvo spravedlnosti a veřejné správy vede Odkaz se otevře v novém okně.Centrální registr mediátorů působících u soudů v rámci programu pro alternativní řešení sporu. Adresáře mediátorů působících pod záštitou různých nevládních organizací jsou k dispozici na internetových stránkách těchto organizací, např.:

Lze nahlížet do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Mediátora lze ve Slovinsku vyhledat na internetových stránkách:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediace ve Slovinsku, Odkaz se otevře v novém okně.Mediace ve Slovinsku

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Slovensko

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora na Slovensku.

Jak nalézt mediátora na Slovensku

Slovenská databáze mediátorů je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a je k dispozici pouze ve slovenštině.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím o mediátorech a vyhledávání informací jsou zdarma.

Jak vyhledat mediátora na Slovensku

Viz webová stránka Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Finsko

V tomto oddíle vám pomůžeme vyhledat finského mediátora.

Jak ve Finsku nalézt mediátora

Oficiální webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.mediace v trestních a občanskoprávních věcech ve Finsku spravuje Národní ústav zdraví a sociálních služeb.

Tyto webové stránky poskytují informace o smírčím řízení (mediaci v trestních věcech).

Na webových stránkách je Odkaz se otevře v novém okně.dostupný rovněž seznam mediačních úřadů.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup k informacím na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.mediace v trestních a občanskoprávních věcech je zdarma.

Jak ve Finsku vyhledat mediátora

Vyhledat jej můžete na webových stránkách Národního ústavu zdraví a sociálních služeb. .

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Národní ústav zdraví a sociálních služeb

Poslední aktualizace: 31/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Anglie a Wales

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora v Anglii a Walesu.

Jak nalézt mediátora v Anglii a Walesu

Národní rejstřík pro mediaci

Mediátora pro občanskoprávní spory lze nalézt prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.on-line rejstříku pro mediaci v občanskoprávních sporech (Civil Mediation Online Directory) v oddíle „Find a Civil Mediator“ (Vyhledávání mediátorů pro občanskoprávní spory), který obsahuje informace o:

 • mediaci
 • službách
 • cenách.

On-line rejstřík pro mediaci v občanskoprávních sporech je majetkem a ve správě Ministerstva spravedlnosti. Poskytovatelé mediačních služeb zahrnutí v rejstříku získávají akreditaci od Rady pro mediaci v občanskoprávních sporech (Civil Mediation Council).

Rejstřík pro mediaci v rodinných sporech

Cílem Odkaz se otevře v novém okně.on-line rejstříku pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Online Directory) je pomoci stranám sporu s vyhledáním místních mediátorů. Strany Odkaz se otevře v novém okně.způsobilé pro získání právní pomoci (financované z veřejných zdrojů), které chtějí zjistit další informace o nalezení místního mediátora, se mohou obrátit rovněž na komunitní linku právní pomoci (Community Legal Advice helpline) na telefonním čísle: 0845 345 4345, minicom: 0845 609 6677, textový telefon: „legalaid“ (právní pomoc) a Vaše jméno na čísle 80010.  Poradenství poskytuje také Odkaz se otevře v novém okně.on-line poradenská služba komunitní právní pomoci (Community Legal Advice Online Advisor Service).

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na internetové stránky on-line rejstříku pro mediaci v občanskoprávních sporech, on-line rejstříku pro mediaci v rodinných sporech a komunitní poradenské služby právní pomoci je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Civil Mediation Online Directory, Odkaz se otevře v novém okně.Family Mediator Online Directory, Odkaz se otevře v novém okně.Ověřte si, zda můžete získat právní pomocOdkaz se otevře v novém okně.Community Legal Advice

Poslední aktualizace: 20/04/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Severní Irsko

Severní Irsko nemá v současné době databázi mediátorů.

Jak nalézt mediátora v Severním Irsku

Severní Irsko nemá databázi mediátorů. Informace o programu pro řešení sporů, který byl zaveden Odkaz se otevře v novém okně.Sdružením právních zástupců Severního Irska (Law Society of Northern Ireland), však obsahují některé údaje o mediátorech.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení právních zástupců Severního Irska

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Skotsko

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora ve Skotsku.

Jak nalézt mediátora ve Skotsku

Skotská mediační síť (Scottish Mediation Network – SMN) spravuje Odkaz se otevře v novém okně.Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register – SMR), což je nezávislý rejstřík mediátorů a mediačních služeb, které splňují minimální „procesní standardy“ mediace ve Skotsku. Tyto standardy, které stanoví nezávislý Výbor pro praktické standardy, ukládají požadavky na minimální úroveň odborného vzdělání, zkušeností a průběžného profesního rozvoje.

Na internetových stránkách SMN nazvaných Odkaz se otevře v novém okně.Find a Mediator (Vyhledání mediátora) lze nalézt informace o lidech, kteří provozují různé typy mediace. Údaje na těchto stránkách jsou nejméně jednou ročně mediátory aktualizovány a zahrnují informace o jejich odborném vzdělávání, průběžném profesní rozvoji a oblastech specializace.

Jedním ze záměrů Skotského mediačního rejstříku je ujistit občany o odborných kvalitách mediátora, kterého si vyberou, a to zajištěním toho, že splňuje nějaké minimální požadavky. Mediátoři, kteří jsou zapsáni v SMR, se nazývají „skotští registrovaní mediátoři“ (Scottish Mediation Registered Mediator) a užívají u svého jména logo SMR.

Kancelář Skotské mediační sítě také spravuje Skotskou linku pomoci při mediaci, která účastníkům mediace poskytuje poradenství a informace a pomáhá jim s přístupem k nim. Pomocí linky pomoci může SMN také zprostředkovávat mediace prostřednictvím panelu mediátorů na SMR nebo odkázat na příslušnou mediační službu.

SMN rovněž podporuje proces mediace u stížností na systém zdravotní péče ve Skotsku – tuto činnost finančně podporuje skotská vláda. Další informace o mediaci a přístupu k ní lze nalézt na internetových stránkách SMN.

Skotská vláda také vydala brožuru „Řešení sporů mimosoudní cestou“ (Resolving Disputes without Going to Court), která zprostředkovává rady ohledně mediace a jiných formách alternativního řešení sporů. Tuto brožuru lze stáhnout z internetových stránek Odkaz se otevře v novém okně.skotské vlády.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím o mediátorech je zdarma.

Vyhledat mediátora lze následujícími způsoby:

Navštívit internetové stránky kliknutím na odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.Skotský mediační rejstřík nebo vepsáním internetové adresy Odkaz se otevře v novém okně.http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator přímo do prohlížeče a následně postupovat podle pokynů k nalezení mediátora nejlépe vyhovujícímu Vašim požadavkům a Vaší situaci.

Kontaktovat Skotskou mediační síť lze prostřednictvím jejích internetových stránek, písemně na adrese 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Spojené království, nebo telefonicky na čísle +44 (0) 131 556 1221.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Network,Odkaz se otevře v novém okně. Scottish Mediation RegisterOdkaz se otevře v novém okně.publikace skotské vlády

Poslední aktualizace: 05/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.