Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: nizozemština

Vyhledání mediátora - Belgie

Tento oddíl portálu vám umožní najít mediátora v Belgii.

Jak nalézt mediátora v Belgii?

Pokud chcete nalézt mediátora v Belgii, můžete navštívit tuto internetovou stránku:

Najdete tam tyto informace:

 • představení mediace
 • mediátor
 • průběh mediace
 • po mediaci
 • náklady na mediaci
 • odkaz na brožuru o mediaci (pdf)
 • užitečné adresy a odkazy

Uvedená stránka obsahuje rovněž Koutek profesionálů, kde najdete informace ohledně:

 • kritérií pro udělování osvědčení mediátorů;
 • směrnic pro předkládání dokumentace pro získání osvědčení mediátora na základě zákona ze dne 21. února 2005;
 • soupisu žádostí o jmenování mediátorem;
 • základního a dalšího vzdělávání;
 • Kodexu řádné praxe autorizovaného mediátora;
 • vyřizování stížností.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Belgii

Mediátora v Belgii můžete vyhledat v Odkaz se otevře v novém okně.seznamu mediátorů podle těchto kritérií:

 • obvod,
 • povolání,
 • oblast působnosti,
 • jazyk,
 • jméno.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví

Odkaz se otevře v novém okně.Mediace, alternativa k soudnímu řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů

 

Poslední aktualizace: 07/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Bulharsko

V tomto oddíle se dozvíte, jak v Bulharsku najít mediátora.

Jak v Bulharsku najít mediátora

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti vede Odkaz se otevře v novém okně.Jednotný rejstřík mediátorů.

Rejstřík obsahuje následující údaje:

 • osobní údaje o osobách zapsaných coby mediátoři – vzdělání, ovládané jazyky a další kvalifikace v oblasti mediace
 • kontaktní údaje mediátora – adresu kanceláře, telefonní číslo a e-mail

Ministerstvo spravedlnosti navíc vede rejstřík organizací, které byly schváleny coby poskytovatelé Odkaz se otevře v novém okně.odborné přípravy pro mediátory.

Záznamy v rejstříku jsou založeny na pravidlech stanovených:

 • zákonem o mediaci
 • nařízením č. 2 ze dne 15. března 2007 (vydaným Ministerstvem spravedlnosti), které stanoví podmínky a postup schvalování organizací, které mohou poskytovat odbornou přípravu pro mediátory; požadavky na odbornou přípravu; postupem pro zápis, vyškrtnutí a výmaz mediátorů z jednotného rejstříku a procesními a etickými pravidly pro jednání mediátorů.

Je přístup do bulharského rejstříku mediátorů bezplatný?

Do bulharského jednotného rejstříku mediátorů je zřízen bezplatný přístup z webových stránek Ministerstva spravedlnosti. Jednotlivci a organizace, kteří si přejí být uvedeni v rejstříku organizací poskytujících odbornou přípravu v oblasti mediačních dovedností, musí uhradit poplatek.

Jak v Bulharsku hledat mediátora?

Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti naleznete úplný seznam osob vyškolených v oblasti mediace a oprávněných v Bulharské republice mediaci vést. Mediátory můžete vyhledávat podle sídla a oblasti, ve které mediaci vedou (např. podnikatelskou, obchodní nebo rodinnou mediaci).

K dispozici jsou kontaktní informace včetně telefonního čísla a e-mailu. Na úředníky rejstříku se můžete obrátit se žádostí o jakékoli dodatečné informace, které potřebujete.

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Česká republika

Tento oddíl portálu vám usnadní vyhledání mediátora v České republice.

Jak nalézt mediátora v České republice

V roce 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci, který zavedl veřejný seznam mediátorů, ve kterém jsou zapsány všechny osoby oprávněné vykonávat činnost mediátora. Seznam mediátorů vede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Je přístup do rejstříku mediátorů České republiky zdarma?

Ano, přístup do rejstříku mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v České republice?

Ministerstvo spravedlnosti ČR vede Odkaz se otevře v novém okně.seznam mediátorů zapsaných podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Poslední aktualizace: 12/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Dánsko

V současné době nejsou dostupné žádné informace o tom, jak v Dánsku nalézt mediátora.

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Německo

Tato internetová stránka Vám pomůže s vyhledáním mediátora v Německu.

Jak vyhledám v Německu mediátora?

V současnosti podporuje strany, které chtějí využít pomoci mediátora, řada profesních sdružení.

K těm nejdůležitějším patří:

Dále existují online soukromé obchodní seznamy mediátorů, některé s vyhledávací funkcí, např.:

(bez záruky za úplnost, správnost a aktuálnost propojených internetových stránek).

Je přístup k databázím mediátorů zdarma?

Ano.

Jak vyhledám v Německu mediátora?

Mediátora můžete vyhledat podle jména, místa usazení, odbornosti nebo PSČ.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace rodinné mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace pro mediaci v hospodářském a pracovním prostředí

Odkaz se otevře v novém okně.Centrála pro mediaci

Odkaz se otevře v novém okně.Německý spolek advokátů

Odkaz se otevře v novém okně.mediator-finden.de

Odkaz se otevře v novém okně.Mediatorbase

Poslední aktualizace: 10/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Estonsko

Tato část vám pomůže najít mediátora v Estonsku.

Estonsko nemá žádné obecné internetové stránky nebo databázi týkající se mediátorů. Podle zákona o smírčím řízení může funkci zprostředkovatele vykonávat každý, kdo splňuje požadavky stanovené zákonem. Neexistuje žádný státní dohled nad činností zprostředkovatelů, tj. smírců.

Podle zákona o smírčím řízení může smírce být:

 1. fyzická osoba pověřená stranami, aby vedla smírčí řízení a pomohla vyřešit spor. Smírce může jednat prostřednictvím právnické osoby, s níž je v pracovním poměru nebo jiném smluvním vztahu;
 2. advokát – seznam členů Estonské advokátní komory je k dispozici na jejích Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách;
 3. notář – seznam notářských úřadů je k dispozici naOdkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách Notářské komory;
 4. státní smírčí orgán nebo smírčí orgán místní samosprávy v případech stanovených zákonem o smírčím řízení.

Některé spory související s autorským právem (viz Odkaz se otevře v novém okně.autorský zákon) řeší komise odborníků na autorské právo ve funkci smírce. Tato komise byla zřízena v rámci Ministerstva spravedlnosti.

Ačkoli se koncept „ombudsmana“ v zákoně o zřízení úřadu kancléře spravedlnosti (Chancellor of Justice) nepoužívá, tento orgán vykonává také funkci ombudsmana v rámci dohledu nad tím, zda vnitrostátní orgány dodržují základní lidská práva a svobody a zásady dobré správy, a rovněž dohlíží na místní samosprávy, právnické osoby veřejného práva a soukromé subjekty vykonávající veřejné funkce. Od roku 2011 vykonává kancléř spravedlnosti také funkci ombudsmana pro práva dětí podle článku 4 Úmluvy o právech dítěte. Další informace lze najít na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách kancléře spravedlnosti.

Řešení kolektivních pracovních sporů je úkolem veřejného smírce. Více informací je k dispozici na jeho Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách.

Lze se rovněž obrátit na tyto nevládní organizace:

 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonská unie pro blaho dětí je neziskovým sdružením hájícím práva dětí. Mezi její činnosti patří poskytovat poradenství rodičům, kteří se hodlají rozvést nebo odloučit, a pobízet je, aby využili služeb smírce za účelem ochrany zájmů jejich dětí. Unie organizuje vzdělávací lekce k rodinné mediaci.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonské sdružení pojišťoven zřídilo smírčí orgán pro záležitosti pojištění, který se zabývá mimosoudním řešením pojistných sporů. Formálně řečeno se jedná o smírce, a nikoli smírčí orgán ve smyslu zákona o smírčím řízení.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonský fond pojištění motorových vozidel zřídil smírčí orgán pro záležitosti pojištění motorových vozidel, který se zabývá mimosoudním řešením pojistných sporů v dané oblasti. Formálně řečeno se jedná o smírce, a nikoli smírčí orgán ve smyslu zákona o smírčím řízení.
 • V Estonsku jsou v současné době rodinní mediátoři zastoupeniOdkaz se otevře v novém okně. Estonskou asociací mediátorůOdkaz se otevře v novém okně.Institutem pro mediaci.
Poslední aktualizace: 09/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Irsko

Irsko nemá databázi mediátorů, mediátora však lze najít v různých oblastech práva tím, že se s žádostí obrátíte na tyto soukromé subjekty:

Viz „Mediace v Irsku

Poslední aktualizace: 17/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Řecko

V tomto oddíle najdete informace, jak v Řecku vyhledat mediátora.

Jak nalézt mediátora v Řecku

Na stránkách Ministerstva spravedlnosti najdete seznam certifikovaných mediátorů a organizací poskytující odborné vzdělávání pro mediátory, jakož i informace o poskytované službě. Odkaz se otevře v novém okně.Mediace.

Na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Veřejného ochránce práv spotřebitelů jsou široké veřejnosti rovněž poskytovány informace o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na výše uvedené internetové stránky je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Veřejný ochránce práv spotřebitelů

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odkaz se otevře v novém okně.Řecké středisko pro mediaci a rozhodčí řízení

Poslední aktualizace: 16/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Španělsko

Tento oddíl vám pomůže s vyhledáním mediátora ve Španělsku.

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Rejstřík mediátorů a mediačních institucí (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je elektronická databáze, která je bezplatně dostupná na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Jakožto veřejný rejstřík mediátorů a mediačních institucí usnadňuje občanům přístup k mediaci pro řešení sporů.

Přístup k prohlížečům:

Registrace v rejstříku mediátorů a mediačních institucí však není pro mediátory nebo instituce povinná. Mediátora lze nalézt přímo prostřednictvím mediačních institucí, k nimž patří profesní sdružení a obchodní komory, průmyslové komory a komory v oblasti služeb a lodní dopravy, z nichž mnohé zřídily mediační centra, která pro konkrétní případ zajistí příslušného mediátora. Přístup k mediaci usnadňují také mediační sdružení, která se specializují na rodinné, občanské, obchodní nebo obecné záležitosti.

V případech, kdy soudy postoupí záležitost k mediaci, mají k dispozici cesty, jak věc postoupit mediačním institucím v rámci příslušné oblasti působnosti. I tyto instituce umožní stranám najít vhodného mediátora.

Mediace

Mediace je bez ohledu na své konkrétní označení prostředkem k urovnávání sporů, při němž se dvě nebo více stran dobrovolně pokusí samy dospět k dohodě za pomoci zásahu mediátora, který jedná nestranně a neutrálně.

Mediátor

Mediátory mohou být fyzické osoby plně požívající svých občanských práv, pokud to nevylučují právní předpisy, které se na ně mohou při výkonu jejich povolání vztahovat.

Právnické osoby poskytující mediační služby, ať už se jedná o profesionální společnosti, nebo o jakékoli jiné zákonem stanovené subjekty, musí za mediátora určit fyzickou osobu, která splňuje zákonné požadavky.

Požadavky na mediátora

Mediátor musí mít oficiální vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a zvláštní odbornou přípravu k výkonu mediace, kterou získá absolvováním jednoho nebo více konkrétních kurzů poskytovaných řádně akreditovanými institucemi, jež budou platné pro výkon mediační činnosti kdekoli v dané zemi. Ve Španělsku musí mediátoři absolvovat alespoň 100 hodin této zvláštní odborné přípravy, kterou je třeba soustavným vzděláváním průběžně aktualizovat.

Mediátoři musí uzavřít pojištění nebo rovnocennou záruku pokrývající občanskoprávní odpovědnost, jež vyplývá z jejich zásahů v konfliktech, v nichž provádějí mediaci.

Insolvenční mediátor (mediador concursal)

Insolvenční mediátoři jsou fyzické osoby, které splňují požadavky pro výkon činnosti mediátora a požadavky stanovené v článku 27.1 insolvenčního zákona 22/2003 ze dne 9. července 2003 pro výkon činnosti insolvenčního správce a které mohou určit notáři nebo úředníci obchodního rejstříku v dohodách o mimosoudních platbách podle hlavy X uvedeného zákona. Insolvenčními mediátory mohou být rovněž právnické osoby, pokud jednají v insolvenčním mediačním řízení prostřednictvím fyzické osoby, která splňuje výše uvedené podmínky. Tito mediátoři budou určeni z řad mediátorů uvedených v úředním seznamu na portálu Státního úředního věstníku, který je sestaven na základě informací poskytnutých rejstříkem mediátorů a mediačních institucí, a budou posloupně seřazeni. Obchodníci mohou také požádat obchodní komory, průmyslové komory a komory v oblasti služeb a lodní dopravy o jmenování mediační komise, která musí zahrnovat insolvenčního mediátora a bude jim pomáhat při vyjednávání o dohodě o mimosoudních platbách.

Mediační instituce

Mediační instituce jsou španělské nebo zahraniční veřejné nebo soukromé subjekty a veřejnoprávní korporace, jejichž účel činnosti zahrnuje podporu mediace, umožnění přístupu k mediaci a správu mediace, včetně jmenování mediátorů, které musí být provedeno transparentně. Pokud účel jejich činnosti zahrnuje také rozhodčí řízení, přijmou instituce opatření, která zajistí, aby byly obě činnosti odděleny.

Mediační instituce nebude moci poskytovat mediační službu přímo. To znamená, že samotná instituce není mediátorem, ale musí zveřejnit totožnost mediátorů v rámci své působnosti a poskytnout informace o jejich odborné přípravě, specializaci a praxi, a tím pomoci stranám sporu vybrat mediátora, který je schopen jim nejlépe pomoci.

Poslední aktualizace: 29/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Francie

V současné době Francie nemá databázi mediátorů.

Poslední aktualizace: 17/09/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Itálie

V současné době neexistuje veřejný seznam mediátorů.

Ministerstvo spravedlnosti pravidelně zveřejňuje seznam mediačních orgánů, u nichž jsou jednotliví mediátoři registrováni.

Konkrétní informace ohledně mediačních orgánů a jednotlivých mediátorech u nich registrovaných lze obdržet v kanceláři Ministerstva spravedlnosti, která se zabývá dohledem nad mediačními orgány a kterou lze kontaktovat prostřednictvím internetových stránek ministerstva (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.giustizia.it/giustizia).

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Kypr

Jak nalézt mediátora na Kypru

Navštivte stránky mediace na Kypru.

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Lotyšsko

Na webových stránkách pro mediaci naleznete Odkaz se otevře v novém okně.kontaktní informace o nevládních organizacích pro mediaci v Lotyšsku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediace v Lotyšsku

Poslední aktualizace: 20/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Litva

V Litvě neexistuje žádný centralizovaný orgán odpovědný za mediaci. Jakmile bude provedena směrnice 2008/52/ES, bude práce v této oblasti zahájena.

Jak najít mediátora v Litvě

V Litvě je možná soudní i mimosoudní mediace. Mimosoudní mediaci obvykle zajišťují právníci.

Soudní mediace je postup řešení sporů za účasti jednoho nebo více mediátorů (zprostředkovatelů), kteří stranám občanskoprávních sporů pomáhají vyřešit spory smírnou cestou.

Soudní mediaci provádějí mediátoři. Jsou to speciálně proškolení soudci, soudní asistenti nebo jiné vhodně kvalifikované osoby, jejichž jména jsou uvedena Odkaz se otevře v novém okně.V seznamu soudních mediátorů. Soudní rada se na svém zasedání dne 28. ledna 2011 dohodla, že soudní mediaci v občanskoprávních řízeních lze uplatňovat u všech litevských Odkaz se otevře v novém okně.soudů a že by tato služba měla být k dispozici bez ohledu na region.

Soudní mediace je služba poskytovaná zdarma. Oproti soudnímu řešení navíc soudní mediace přináší značnou úsporu z hlediska času i práce. Ušetří se také peníze, protože se v případech, kde je výsledkem soudní mediace smír, 75 % soudních poplatků vrací.

Návrh řešit občanskoprávní věc prostřednictvím soudní mediace může vyslovit předseda soudu. Přání řešit věc tímto způsobem může vyjádřit kterýkoliv účastník sporu. Při postupování sporu k soudní mediaci soudce vysvětlí stranám sporu koncepci procesu soudní mediace. O jmenování či nahrazení mediátora rozhoduje předseda soudu, vedoucí oddělení pro občanskoprávní věci daného soudu nebo jimi jmenovaný soudce. V případě, že je to nezbytné, lze jmenovat dva mediátory. Při jmenování mediátora se musí zohlednit stanovisko stran, které žádají o postoupení sporu k soudní mediaci nebo s postoupením věci k mediaci souhlasí.


Soudní mediace se mohou účastnit pouze účastníci řízení, třetí strany a jejich zástupci. K žádosti nebo souhlasu stran lze rovněž doplnit jména další osob, jejichž účast může napomoci řešení sporu. Průběh soudní mediace se neprotokoluje.

Soudní mediace může být ukončena, pokud strany sporu dosáhnou dohody ve věci sporu a podepíší soudní smír, který následně schválí předsedající soudce.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Lucembursko

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním mediátora v Lucembursku.

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Rejstřík mediátorů spravují tyto soukromé organizace:

Je přístup do této databáze mediátorů bezplatný?

Ano, přístup do této databáze mediátorů je bezplatný.

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Seznam mediátorů můžete navštívit a vyhledávat v něm na stránkách níže uvedených soukromých organizací, které jej spravují:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská asociace mediace a schválených mediátorů (ALMA asbl)

Odkaz se otevře v novém okně.Centrum pro občanskou a obchodní mediaci (CMCC)

Odkaz se otevře v novém okně.Mediační centrum (asbl)

Odkaz se otevře v novém okně.Centrum rodinné mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Maďarsko

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora v Maďarsku.

Jak nalézt mediátora v Maďarsku

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík mediátorů (közvetítők adatbázisa) lze najít na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti a prosazování práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Uživatelům jsou dostupné tyto všeobecné informace:

 • všeobecné informace o mediační činnosti
 • informace o mediátorech
 • informace o právnických osobách zaměstnávajících mediátory
 • adresy, kvalifikace, jazykové dovednosti a odbornost mediátorů a župa, ve které působí.

Stránka poskytuje také registrační formuláře pro mediátory a právnické osoby, které zaměstnávají mediátory.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup je zdarma a neplatí žádná omezení.

Jak vyhledat mediátora v Maďarsku

Stránka obsahuje seznam mediátorů a seznam právnických osob zaměstnávajících mediátory. Mediátory lze vyhledávat podle jména, jazykové dovednosti a župy působení. Právnické osoby lze vyhledávat podle názvu, župy a zkráceného názvu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka rejstříku maďarských mediátorů (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Poslední aktualizace: 28/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Malta

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním maltského mediátora.

Jak na Maltě nalézt mediátora

Maltské mediační středisko poskytuje stranám seznam střediskem řádně pověřených mediátorů. Mediátora si sporné strany vybírají jak v případě dobrovolné mediace, tak i v případě, kdy věc byla středisku předána soudem nebo ze zákona, ze seznamu pověřených mediátorů s podmínkou, že zvolená osoba je vzájemně přijatelná pro všechny strany sporu. Pokud se strany nedohodnou na volbě vzájemně přijatelného mediátora, středisko jmenuje mediátorem osobu, jejíž jméno je v seznamu pověřených mediátorů na řadě.

U mediace ve věcech rodinného práva si strany mohou buď zvolit mediátora podle své výběru (z autorizovaného seznamu) a samy nést náklady, nebo jim mediátora určí vedoucí kanceláře soudu ze seznamu mediačního střediska na základě pořadí. V tomto druhém případě budou náklady nést soudy.

Elektronický rejstřík zatím dosud neexistuje. V případě dotazů však můžete kontaktovat středisko prostřednictvím vedoucího kanceláře na adrese Maltské mediační středisko, úsek spravedlnosti, 30 Old Treasury Street, Valletta VLT 1410

Vedoucímu kanceláře můžete zatelefonovat na číslo +356 21231833 nebo napsat na e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mediationmalta.org.mt.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Nizozemsko

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora v Nizozemsku.

Jak nalézt mediátora v Nizozemsku

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemský Institut pro mediaci (NIM) vede veřejně přístupnou databázi obsahující podrobné údaje o všech kvalifikovaných mediátorech. Rovněž poskytuje nezávislé informace a záruku kvality, pokud jde o mediaci a mediátory na celém území Nizozemského království.

Mediátoři zapsaní u NIM jsou vyškolení a mají oprávnění působit jako mediátoři, v souladu s pravidly mediace NIM, a jsou vázáni Systémem zajištění kvality NIM.

Přístup do Rejstříku mediátorů NIM je časově neomezený.

Je přístup do rejstříku mediátorů zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Nizozemsku

V rejstříku je možno hledat pomocí různých vyhledávacích parametrů. Můžete například hledat mediátora s určitou specializací nebo mediátora působícího v určité oblasti.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemský Institut pro mediaci

Poslední aktualizace: 29/11/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Rakousko

Tento oddíl portálu vám pomůže vyhledat mediátora v Rakousku.

Jak nalézt mediátora v Rakousku

Rakouské spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam registrovaných mediátorů, kteří splňují zákonné a formální požadavky.

Byly vytvořeny Odkaz se otevře v novém okně.specializované webové stránky. Na tyto stránky je umožněn přístup také z Odkaz se otevře v novém okně.internetového portálu ministerstva spravedlnosti.

Na těchto webových stránkách lze nalézt následující:

 • seznam mediátorů
 • seznam organizací, které školí mediátory, a
 • seznam školení

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Tyto webové stránky jsou veřejně přístupné a přístup je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Rakousku

Na webových stránkách je možné třídit seznamy mediátorů podle:

 • jména,
 • PSČ a
 • spolkové země.

Mediátory je možné vyhledávat s použitím následujících kritérií vyhledávání:

 • křestní jméno a příjmení
 • PSČ
 • spolková země
 • stát
 • oblast odborné kvalifikace

Kritéria vyhledávání lze také různě kombinovat.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediátoři v Rakousku

Poslední aktualizace: 14/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Polsko

Tato část obsahuje informace, které Vám pomohou nalézt mediátora v Polsku.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Seznamy nebo rejstříky institucí a osob oprávněných vést mediační řízení vedou krajské soudy a lze je najít na jejich internetových stránkách. Mediátoři, včetně osob ze seznamů sestavených nevládními organizacemi (v souladu s jejich zákonnými úkoly) a vzdělávacími zařízeními, jsou do seznamů přidáváni a jsou z něj odstraňováni předsedou příslušného krajského soudu.

Mediátoři se zpravidla specializují na konkrétní typy mediace: mediace v občanskoprávních věcech (mediace v obchodních, v rodinných, v pracovněprávních věcech atd.), mediace v trestních věcech nebo ve věcech týkajících se nezletilých.

Mezi mediátory v občanskoprávních věcech jsou stálí mediátoři, kteří byli přidáni na seznam vedený předsedou příslušného krajského soudu.

Vzhledem k platným právním předpisům neexistuje žádný centrálně vedený rejstřík mediátorů.

Základní informace o pravidlech, postupech a praktických aspektech mediace v Polsku lze najít v sekci Odkaz se otevře v novém okně.Mediace na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do seznamů mediátorů zdarma?

Ano, přístup do seznamů mediátorů je zdarma.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Měli byste využít seznamy mediátorů vypracované předsedy krajských soudů nebo využít služeb mediačních středisek nebo jednotlivých mediátorů. Informace a kontaktní údaje lze obvykle najít na internetových stránkách příslušných soudů, středisek nebo mediátorů.

Poslední aktualizace: 10/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Portugalsko

Tato kapitola vám pomůže vyhledat v Portugalsku mediátora.

Mediátoři sporů pracující v jedné z veřejných mediačních služeb nebo u soudů pro drobné spory (julgados de paz – smírčí soud) musí být zapsáni na seznamy odborníků oprávněných k mediaci. Zápis do seznamů se řídí ministerským prováděcím nařízením (Portaria) č. 282/2010 ze dne 25. května 2010 a ministerským prováděcím nařízením č. 283/2010 ze dne 19. října 2010.

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ), které spadá pod ministerstvo spravedlnosti, je odpovědné za úpravu veřejné mediace. Přestože Odkaz se otevře v novém okně.generální ředitelství neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat, zveřejňuje výše uvedené seznamy mediátorů, které lze nalézt zde:

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam rodinných mediátorů

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů v pracovněprávních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů v trestních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů u smírčích soudů Julgados de Paz

Poslední aktualizace: 10/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Rumunsko

Tato stránka vám pomůže najít v Rumunsku mediátora.

Jak nalézt mediátora v Rumunsku

Podle článku 12 zákona č. 192/2006 jsou autorizovaní mediátoři zapsáni do sboru mediátorů, který vytváří a spravuje mediační rada a jehož seznam se pravidelně zveřejňuje v části I rumunského Úředního listu.

Seznam sboru mediátorů je také k dispozici na oficiálních internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.mediační rady.

Na internetové stránce mediační rady jsou k dispozici následující informace:

 • seznam sboru mediátorů;
 • osvědčení;
 • akreditace;
 • změny;
 • právní předpisy;
 • informace ve veřejném zájmu;
 • rozhodnutí;
 • Národní rejstřík profesních sdružení mediátorů;
 • odkazy;
 • kontaktní informace.

Informace jsou k dispozici na internetové stránce mediační rady od 2. listopadu 2006.

Mezi další informace, které jsou zveřejněny o Odkaz se otevře v novém okně.sboru mediátorů, patří:

 • nevládní organizace, jíž jsou mediátoři členy;
 • mediační školicí program, který absolvovali;
 • cizí jazyky, ve kterých mohou vést mediační služby;
 • jejich kontaktní údaje.

Máte-li zájem o vyřešení sporu mediací, můžete se obrátit na mediátora. Seznam sboru mediátorů je také k dispozici v sídlech soudů a na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Seznam sboru mediátorů je pravidelně aktualizován mediační radou, která aktualizace odesílá soudům, ústředním a místním orgánům státní správy a ministerstvu spravedlnosti.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano

Jak vyhledat mediátora v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Mediátora můžete vyhledat podle následujících kritérií:

 • první písmeno jména mediátora a
 • župa, ve které se nachází jeho sídlo.
Poslední aktualizace: 10/06/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Slovinsko

Na této stránce najdete informace o tom, jak vyhledat mediátora ve Slovinsku.

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Ministerstvo spravedlnosti vede Odkaz se otevře v novém okně.Centrální registr mediátorů (Centralna evidenca mediatorjev) působících u soudů v rámci programů pro alternativní řešení sporů podle zákona o alternativním řešení sporů. Seznamy mediátorů působících pod záštitou různých nevládních organizací jsou k dispozici na internetových stránkách těchto organizací. Např.:

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Ve Slovinsku lze mediátora nalézt na internetových stránkách:

Poslední aktualizace: 09/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Slovensko

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora na Slovensku.

Jak nalézt mediátora na Slovensku

Slovenská databáze mediátorů je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a je k dispozici pouze ve slovenštině.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím o mediátorech a vyhledávání informací jsou zdarma.

Jak vyhledat mediátora na Slovensku

Viz webová stránka Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Finsko

V tomto oddíle vám pomůžeme vyhledat finského mediátora.

Jak ve Finsku nalézt mediátora

Oficiální webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.mediace v trestních a občanskoprávních věcech ve Finsku spravuje Národní ústav zdraví a sociálních služeb.

Tyto webové stránky poskytují informace o smírčím řízení (mediaci v trestních věcech).

Na webových stránkách je Odkaz se otevře v novém okně.dostupný rovněž seznam mediačních úřadů.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup k informacím na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.mediace v trestních a občanskoprávních věcech je zdarma.

Jak ve Finsku vyhledat mediátora

Vyhledat jej můžete na webových stránkách Národního ústavu zdraví a sociálních služeb. .

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Národní ústav zdraví a sociálních služeb

Poslední aktualizace: 31/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyhledání mediátora - Anglie a Wales

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora v Anglii a Walesu.

Jak nalézt mediátora v Anglii a Walesu

Národní rejstřík pro mediaci

Mediátora pro občanskoprávní spory lze nalézt prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.on-line rejstříku pro mediaci v občanskoprávních sporech (Civil Mediation Online Directory) v oddíle „Find a Civil Mediator“ (Vyhledávání mediátorů pro občanskoprávní spory), který obsahuje informace o:

 • mediaci
 • službách
 • cenách.

On-line rejstřík pro mediaci v občanskoprávních sporech je majetkem a ve správě Ministerstva spravedlnosti. Poskytovatelé mediačních služeb zahrnutí v rejstříku získávají akreditaci od Rady pro mediaci v občanskoprávních sporech (Civil Mediation Council).

Rejstřík pro mediaci v rodinných sporech

Cílem Odkaz se otevře v novém okně.on-line rejstříku pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Online Directory) je pomoci stranám sporu s vyhledáním místních mediátorů. Strany Odkaz se otevře v novém okně.způsobilé pro získání právní pomoci (financované z veřejných zdrojů), které chtějí zjistit další informace o nalezení místního mediátora, se mohou obrátit rovněž na komunitní linku právní pomoci (Community Legal Advice helpline) na telefonním čísle: 0845 345 4345, minicom: 0845 609 6677, textový telefon: „legalaid“ (právní pomoc) a Vaše jméno na čísle 80010.  Poradenství poskytuje také Odkaz se otevře v novém okně.on-line poradenská služba komunitní právní pomoci (Community Legal Advice Online Advisor Service).

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na internetové stránky on-line rejstříku pro mediaci v občanskoprávních sporech, on-line rejstříku pro mediaci v rodinných sporech a komunitní poradenské služby právní pomoci je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Civil Mediation Online Directory, Odkaz se otevře v novém okně.Family Mediator Online Directory, Odkaz se otevře v novém okně.Ověřte si, zda můžete získat právní pomocOdkaz se otevře v novém okně.Community Legal Advice

Poslední aktualizace: 20/04/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Severní Irsko

Severní Irsko nemá v současné době databázi mediátorů.

Jak nalézt mediátora v Severním Irsku

Severní Irsko nemá databázi mediátorů. Informace o programu pro řešení sporů, který byl zaveden Odkaz se otevře v novém okně.Sdružením právních zástupců Severního Irska (Law Society of Northern Ireland), však obsahují některé údaje o mediátorech.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení právních zástupců Severního Irska

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání mediátora - Skotsko

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora ve Skotsku.

Jak nalézt mediátora ve Skotsku

Skotská mediační síť (Scottish Mediation Network – SMN) spravuje Odkaz se otevře v novém okně.Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register – SMR), což je nezávislý rejstřík mediátorů a mediačních služeb, které splňují minimální „procesní standardy“ mediace ve Skotsku. Tyto standardy, které stanoví nezávislý Výbor pro praktické standardy, ukládají požadavky na minimální úroveň odborného vzdělání, zkušeností a průběžného profesního rozvoje.

Na internetových stránkách SMN nazvaných Odkaz se otevře v novém okně.Find a Mediator (Vyhledání mediátora) lze nalézt informace o lidech, kteří provozují různé typy mediace. Údaje na těchto stránkách jsou nejméně jednou ročně mediátory aktualizovány a zahrnují informace o jejich odborném vzdělávání, průběžném profesní rozvoji a oblastech specializace.

Jedním ze záměrů Skotského mediačního rejstříku je ujistit občany o odborných kvalitách mediátora, kterého si vyberou, a to zajištěním toho, že splňuje nějaké minimální požadavky. Mediátoři, kteří jsou zapsáni v SMR, se nazývají „skotští registrovaní mediátoři“ (Scottish Mediation Registered Mediator) a užívají u svého jména logo SMR.

Kancelář Skotské mediační sítě také spravuje Skotskou linku pomoci při mediaci, která účastníkům mediace poskytuje poradenství a informace a pomáhá jim s přístupem k nim. Pomocí linky pomoci může SMN také zprostředkovávat mediace prostřednictvím panelu mediátorů na SMR nebo odkázat na příslušnou mediační službu.

SMN rovněž podporuje proces mediace u stížností na systém zdravotní péče ve Skotsku – tuto činnost finančně podporuje skotská vláda. Další informace o mediaci a přístupu k ní lze nalézt na internetových stránkách SMN.

Skotská vláda také vydala brožuru „Řešení sporů mimosoudní cestou“ (Resolving Disputes without Going to Court), která zprostředkovává rady ohledně mediace a jiných formách alternativního řešení sporů. Tuto brožuru lze stáhnout z internetových stránek Odkaz se otevře v novém okně.skotské vlády.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím o mediátorech je zdarma.

Vyhledat mediátora lze následujícími způsoby:

Navštívit internetové stránky kliknutím na odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.Skotský mediační rejstřík nebo vepsáním internetové adresy Odkaz se otevře v novém okně.http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator přímo do prohlížeče a následně postupovat podle pokynů k nalezení mediátora nejlépe vyhovujícímu Vašim požadavkům a Vaší situaci.

Kontaktovat Skotskou mediační síť lze prostřednictvím jejích internetových stránek, písemně na adrese 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Spojené království, nebo telefonicky na čísle +44 (0) 131 556 1221.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Network,Odkaz se otevře v novém okně. Scottish Mediation RegisterOdkaz se otevře v novém okně.publikace skotské vlády

Poslední aktualizace: 05/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.