Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mediátoři - Belgie

Tato sekce portálu vám umožňuje najít mediátora v Belgii.

Jak nalézt mediátora v Belgii?

Hledáte-li mediátora v Belgii, můžete navštívit tyto internetové stránky:

Na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby Soudnictví v oddíle Mediace naleznete informace k těmto tématům:

 • představení mediace,
 • mediátor,
 • průběh mediace,
 • po mediaci,
 • náklady na mediaci,
 • odkaz na brožuru o mediaci,
 • užitečné adresy a odkazy.

Na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální komise pro mediaci naleznete informace k těmto tématům:

 • Federální komise pro mediaci,
 • řešení sporů,
 • mediace,
 • mediátor,
 • právní předpisy a regulace,
 • užitečné odkazy, zejména brožury věnované rodinné a sociální mediaci a mediaci v občanských a obchodních věcech.

Je přístup do databáze zpoplatněný?

Nikoli, přístup do databáze je zdarma.

Vyhledávání mediátora v Belgii

Můžete nahlédnout do Odkaz se otevře v novém okně.seznamu mediátorů v Belgii a vyhledávat v něm podle těchto kritérií:

 • obvod,
 • oblast působnosti,
 • právní pomoc,
 • povolání,
 • používaný jazyk / používané jazyky,
 • příjmení nebo jméno,
 • PSČ.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví (Service Public Fédéral Justice)

Odkaz se otevře v novém okně.Mediace, alternativa k soudnímu řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů

Poslední aktualizace: 18/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Bulharsko

V tomto oddíle je vysvětleno, jak lze v Bulharsku vyhledat mediátora.

Jak vyhledat v Bulharsku mediátora

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti spravuje Odkaz se otevře v novém okně.jednotný rejstřík mediátorů.

Rejstřík obsahuje tyto údaje:

 • osobní údaje týkající se osob, jež jsou zaregistrovány jako mediátoři – vzdělání, jazykové znalosti a další kvalifikace v oblasti mediace,
 • kontaktní údaje mediátora – adresa kanceláře, telefon a emailová adresa

Kromě toho Ministerstvo spravedlnosti vede seznam organizací, kterým bylo uděleno oprávnění poskytovat Odkaz se otevře v novém okně.vzdělávání v oblasti mediace.

Zápisy do rejstříku a na seznam organizací poskytujících vzdělávání vycházejí z ustanovení:

 • zákona o mediaci,
 • nařízení č. 2 ze dne 15. března 2007 (vydaného ministrem spravedlnosti) týkajícího se podmínek a postupu udílení oprávnění organizacím poskytujícím vzdělávání v oblasti mediace; požadavků na vzdělávání v oblasti mediace; postupu zápisu, vyřazení a vymazání mediátorů z jednotného rejstříku mediátorů a postupů a pravidel chování mediátorů.

Je přístup do bulharského rejstříku mediátorů bezplatný?

Přístup do bulharského jednotného rejstříku mediátorů je bezplatný, pokud se provádí ze stránek Ministerstva spravedlnosti. Osoby a organizace, které si přejí být zapsány na seznam organizací poskytujících vzdělávání, jehož cílem je osvojit si kompetence v oblasti mediace, hradí poplatek.

Jak vyhledat v Bulharsku mediátora?

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti je k dispozici úplný seznam osob, jež mají příslušné vzdělání a oprávnění k vedení mediace v Bulharské republice. Vyhledávání mediátora lze provést buď podle vzdělávací organizace, vzdělání, jazykového vybavení či podle doplňkových specifikací v oblasti mediace (např. obchodní záležitosti, podnikání, rodinné věci).

Uvedeny jsou rovněž kontaktní údaje zapsaných mediátorů, včetně telefonního čísla a emailové adresy, jejichž prostřednictvím se na ně můžete obrátit a získat potřebné doplňkové údaje.

Poslední aktualizace: 27/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Česká republika

Tento oddíl portálu vám usnadní vyhledání mediátora v České republice.

Jak nalézt mediátora v České republice

V roce 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci, který zavedl veřejný seznam mediátorů, ve kterém jsou zapsány všechny osoby oprávněné vykonávat činnost mediátora. Seznam mediátorů vede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Je přístup do rejstříku mediátorů České republiky zdarma?

Ano, přístup do rejstříku mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v České republice?

Ministerstvo spravedlnosti ČR vede Odkaz se otevře v novém okně.seznam mediátorů zapsaných podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Poslední aktualizace: 12/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Dánsko

V současné době nejsou dostupné žádné informace o tom, jak v Dánsku nalézt mediátora.

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Německo

Tato internetová stránka Vám pomůže s vyhledáním mediátora v Německu.

Jak nalézt mediátora v Německu

Strany, které chtějí využít pomoc mediátora, se dnes mohou obrátit na celou řadu profesních sdružení.

K těm větším patří například tato sdružení:

Dále existují online soukromé obchodní seznamy mediátorů, některé s vyhledávací funkcí, např.:

(bez záruky za úplnost, správnost a aktuálnost propojených internetových stránek).

Úplný přehled o mediaci v Německu je k dispozici na domovské stránce nadace Deutsche Stiftung Mediation: Odkaz se otevře v novém okně.https://stiftung-mediation.de/ a rovněž na její stránce: Odkaz se otevře v novém okně.https://streit-ende.de/

Je přístup k databázím mediátorů zdarma?

Ano.

Jak vyhledám mediátora v Německu?

Mediátora můžete vyhledat podle jména, místa usazení, odbornosti nebo PSČ.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Odkaz se otevře v novém okně.Bundesverband Mediation e.V.

Odkaz se otevře v novém okně.Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Odkaz se otevře v novém okně.Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Odkaz se otevře v novém okně.Deutscher Anwaltverein

Odkaz se otevře v novém okně.mediator-finden.de

Odkaz se otevře v novém okně.Mediatorbase

Poslední aktualizace: 17/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Estonsko

Tato část vám pomůže najít mediátora v Estonsku.

Estonsko nemá žádné obecné internetové stránky nebo databázi týkající se mediátorů. Podle zákona o smírčím řízení může funkci zprostředkovatele vykonávat každý, kdo splňuje požadavky stanovené zákonem. Neexistuje žádný státní dohled nad činností zprostředkovatelů, tj. smírců.

Podle zákona o smírčím řízení může smírce být:

 1. fyzická osoba pověřená stranami, aby vedla smírčí řízení a pomohla vyřešit spor. Smírce může jednat prostřednictvím právnické osoby, s níž je v pracovním poměru nebo jiném smluvním vztahu;
 2. advokát – seznam členů Estonské advokátní komory je k dispozici na jejích Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách;
 3. notář – seznam notářských úřadů je k dispozici naOdkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách Notářské komory;
 4. státní smírčí orgán nebo smírčí orgán místní samosprávy v případech stanovených zákonem o smírčím řízení.

Některé spory související s autorským právem (viz Odkaz se otevře v novém okně.autorský zákon) řeší komise odborníků na autorské právo ve funkci smírce. Tato komise byla zřízena v rámci Ministerstva spravedlnosti.

Ačkoli se koncept „ombudsmana“ v zákoně o zřízení úřadu kancléře spravedlnosti (Chancellor of Justice) nepoužívá, tento orgán vykonává také funkci ombudsmana v rámci dohledu nad tím, zda vnitrostátní orgány dodržují základní lidská práva a svobody a zásady dobré správy, a rovněž dohlíží na místní samosprávy, právnické osoby veřejného práva a soukromé subjekty vykonávající veřejné funkce. Od roku 2011 vykonává kancléř spravedlnosti také funkci ombudsmana pro práva dětí podle článku 4 Úmluvy o právech dítěte. Další informace lze najít na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách kancléře spravedlnosti.

Řešení kolektivních pracovních sporů je úkolem veřejného smírce. Více informací je k dispozici na jeho Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách.

Lze se rovněž obrátit na tyto nevládní organizace:

 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonská unie pro blaho dětí je neziskovým sdružením hájícím práva dětí. Mezi její činnosti patří poskytovat poradenství rodičům, kteří se hodlají rozvést nebo odloučit, a pobízet je, aby využili služeb smírce za účelem ochrany zájmů jejich dětí. Unie organizuje vzdělávací lekce k rodinné mediaci.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonské sdružení pojišťoven zřídilo smírčí orgán pro záležitosti pojištění, který se zabývá mimosoudním řešením pojistných sporů. Formálně řečeno se jedná o smírce, a nikoli smírčí orgán ve smyslu zákona o smírčím řízení.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Estonský fond pojištění motorových vozidel zřídil smírčí orgán pro záležitosti pojištění motorových vozidel, který se zabývá mimosoudním řešením pojistných sporů v dané oblasti. Formálně řečeno se jedná o smírce, a nikoli smírčí orgán ve smyslu zákona o smírčím řízení.
 • V Estonsku jsou v současné době rodinní mediátoři zastoupeniOdkaz se otevře v novém okně. Estonskou asociací mediátorůOdkaz se otevře v novém okně.Institutem pro mediaci.
Poslední aktualizace: 09/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Irsko

Odkaz se otevře v novém okně.Irský institut mediátorů (The Mediators Institute of Ireland dále jen „MII“) má on-line databázi mediátorů pro celou řadu právních odvětví, v nichž může být mediátor vyžadován. Mezi tato odvětví patří občanské a obchodní právo, rodinné právo, zemědělské právo, pojišťovací právo, environmentální a zdravotní právo.

Cílem MII je:

 • řídit povolání mediace na vnitrostátní úrovni
 • podporovat své členy při poskytování nejlepší možné profesionální mediační praxe
 • propagovat a šířit pozitivní vliv mediace na irskou společnost
 • průběžně sledovat a zdokonalovat odbornou přípravu a regulaci mediátorů MII
 • udržovat nejvyšší profesní standardy ve všech činnostech mediátorů
 • usilovat o excelenci v oblasti mediace a podporovat ji

Adresa

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontakt

Telefon: 01 6099190

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@themii.ie

Poslední aktualizace: 18/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Řecko

V tomto oddíle najdete informace, jak v Řecku vyhledat mediátora.

Jak nalézt mediátora v Řecku

Na stránkách Ministerstva spravedlnosti najdete seznam certifikovaných mediátorů a organizací poskytující odborné vzdělávání pro mediátory, jakož i informace o poskytované službě. Odkaz se otevře v novém okně.Mediace.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na výše uvedené internetové stránky je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odkaz se otevře v novém okně.Řecké středisko pro mediaci a rozhodčí řízení

Poslední aktualizace: 07/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Španělsko

Tento oddíl vám pomůže s vyhledáním mediátora ve Španělsku.

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Rejstřík mediátorů a mediačních institucí (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je elektronická databáze, která je bezplatně dostupná na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Jakožto veřejný rejstřík mediátorů a mediačních institucí usnadňuje občanům přístup k mediaci pro řešení sporů.

Přístup k prohlížečům:

Registrace v rejstříku mediátorů a mediačních institucí však není pro mediátory nebo instituce povinná. Mediátora lze nalézt přímo prostřednictvím mediačních institucí, k nimž patří profesní sdružení a obchodní komory, průmyslové komory a komory v oblasti služeb a lodní dopravy, z nichž mnohé zřídily mediační centra, která pro konkrétní případ zajistí příslušného mediátora. Přístup k mediaci usnadňují také mediační sdružení, která se specializují na rodinné, občanské, obchodní nebo obecné záležitosti.

V případech, kdy soudy postoupí záležitost k mediaci, mají k dispozici cesty, jak věc postoupit mediačním institucím v rámci příslušné oblasti působnosti. I tyto instituce umožní stranám najít vhodného mediátora.

Mediace

Mediace je bez ohledu na své konkrétní označení prostředkem k urovnávání sporů, při němž se dvě nebo více stran dobrovolně pokusí samy dospět k dohodě za pomoci zásahu mediátora, který jedná nestranně a neutrálně.

Mediátor

Mediátory mohou být fyzické osoby plně požívající svých občanských práv, pokud to nevylučují právní předpisy, které se na ně mohou při výkonu jejich povolání vztahovat.

Právnické osoby poskytující mediační služby, ať už se jedná o profesionální společnosti, nebo o jakékoli jiné zákonem stanovené subjekty, musí za mediátora určit fyzickou osobu, která splňuje zákonné požadavky.

Požadavky na mediátora

Mediátor musí mít oficiální vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a zvláštní odbornou přípravu k výkonu mediace, kterou získá absolvováním jednoho nebo více konkrétních kurzů poskytovaných řádně akreditovanými institucemi, jež budou platné pro výkon mediační činnosti kdekoli v dané zemi. Ve Španělsku musí mediátoři absolvovat alespoň 100 hodin této zvláštní odborné přípravy, kterou je třeba soustavným vzděláváním průběžně aktualizovat.

Mediátoři musí uzavřít pojištění nebo rovnocennou záruku pokrývající občanskoprávní odpovědnost, jež vyplývá z jejich zásahů v konfliktech, v nichž provádějí mediaci.

Insolvenční mediátor (mediador concursal)

Insolvenční mediátoři jsou fyzické osoby, které splňují požadavky pro výkon činnosti mediátora a požadavky stanovené v článku 27.1 insolvenčního zákona 22/2003 ze dne 9. července 2003 pro výkon činnosti insolvenčního správce a které mohou určit notáři nebo úředníci obchodního rejstříku v dohodách o mimosoudních platbách podle hlavy X uvedeného zákona. Insolvenčními mediátory mohou být rovněž právnické osoby, pokud jednají v insolvenčním mediačním řízení prostřednictvím fyzické osoby, která splňuje výše uvedené podmínky. Tito mediátoři budou určeni z řad mediátorů uvedených v úředním seznamu na portálu Státního úředního věstníku, který je sestaven na základě informací poskytnutých rejstříkem mediátorů a mediačních institucí, a budou posloupně seřazeni. Obchodníci mohou také požádat obchodní komory, průmyslové komory a komory v oblasti služeb a lodní dopravy o jmenování mediační komise, která musí zahrnovat insolvenčního mediátora a bude jim pomáhat při vyjednávání o dohodě o mimosoudních platbách.

Mediační instituce

Mediační instituce jsou španělské nebo zahraniční veřejné nebo soukromé subjekty a veřejnoprávní korporace, jejichž účel činnosti zahrnuje podporu mediace, umožnění přístupu k mediaci a správu mediace, včetně jmenování mediátorů, které musí být provedeno transparentně. Pokud účel jejich činnosti zahrnuje také rozhodčí řízení, přijmou instituce opatření, která zajistí, aby byly obě činnosti odděleny.

Mediační instituce nebude moci poskytovat mediační službu přímo. To znamená, že samotná instituce není mediátorem, ale musí zveřejnit totožnost mediátorů v rámci své působnosti a poskytnout informace o jejich odborné přípravě, specializaci a praxi, a tím pomoci stranám sporu vybrat mediátora, který je schopen jim nejlépe pomoci.

Poslední aktualizace: 29/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Mediátoři - Francie

V současné době Francie nemá databázi mediátorů.

Poslední aktualizace: 17/09/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Chorvatsko

Na základě zákona o mediaci (Úřední věstník (Narodne novine) č. 18/11) a nařízení o rejstříku mediátorů a normách pro akreditaci institucí pro mediaci a mediátorů (Úřední věstník č. 59/11) vede Ministerstvo spravedlnosti rejstřík mediátorů.

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhledání mediátora

Mimosoudní mediační řízení již mnoho let velmi úspěšně provádějí střediska pro mediaci při Chorvatské hospodářské komoře (Centri za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), Chorvatské komoře pro řemeslnické profese (Centri za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori), Sdružení chorvatských zaměstnavatelů (Centri za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca) a rovněž Chorvatská mediační asociace (Hrvatska udruga za mirenje), Chorvatská advokátní komora (Hrvatska odvjetnička komora), Chorvatská kancelář pojistitelů (Hrvatski ured za osiguranje) a Úřad pro sociální partnerství vlády Chorvatské republiky (Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske). Mediace nicméně může proběhnout s vybraným mediátorem i mimo uvedená střediska.

Poslední aktualizace: 12/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Itálie

V současné době neexistuje veřejný seznam mediátorů.

Ministerstvo spravedlnosti pravidelně zveřejňuje seznam mediačních orgánů, u nichž jsou jednotliví mediátoři registrováni.

Konkrétní informace ohledně mediačních orgánů a jednotlivých mediátorech u nich registrovaných lze obdržet v kanceláři Ministerstva spravedlnosti, která se zabývá dohledem nad mediačními orgány a kterou lze kontaktovat prostřednictvím internetových stránek ministerstva (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.giustizia.it/giustizia).

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Kypr

Jak nalézt mediátora na Kypru

Navštivte stránky mediace na Kypru.

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Lotyšsko

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam certifikovaných mediátorů s kontaktními údaji mediátorů je k dispozici na internetových stránkách Rady certifikovaných mediátorů. Mediátora si můžete zvolit na základě:

 • oblasti činnosti
 • regionu působení
 • jazyka

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Rada certifikovaných mediátorů

Poslední aktualizace: 30/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Litva

V Litvě neexistuje žádný centralizovaný orgán odpovědný za mediaci. Jakmile bude provedena směrnice 2008/52/ES, bude práce v této oblasti zahájena.

Jak najít mediátora v Litvě

V Litvě je možná soudní i mimosoudní mediace. Mimosoudní mediaci obvykle zajišťují právníci.

Soudní mediace je postup řešení sporů za účasti jednoho nebo více mediátorů (zprostředkovatelů), kteří stranám občanskoprávních sporů pomáhají vyřešit spory smírnou cestou.

Soudní mediaci provádějí mediátoři. Jsou to speciálně proškolení soudci, soudní asistenti nebo jiné vhodně kvalifikované osoby, jejichž jména jsou uvedena Odkaz se otevře v novém okně.V seznamu soudních mediátorů. Soudní rada se na svém zasedání dne 28. ledna 2011 dohodla, že soudní mediaci v občanskoprávních řízeních lze uplatňovat u všech litevských Odkaz se otevře v novém okně.soudů a že by tato služba měla být k dispozici bez ohledu na region.

Soudní mediace je služba poskytovaná zdarma. Oproti soudnímu řešení navíc soudní mediace přináší značnou úsporu z hlediska času i práce. Ušetří se také peníze, protože se v případech, kde je výsledkem soudní mediace smír, 75 % soudních poplatků vrací.

Návrh řešit občanskoprávní věc prostřednictvím soudní mediace může vyslovit předseda soudu. Přání řešit věc tímto způsobem může vyjádřit kterýkoliv účastník sporu. Při postupování sporu k soudní mediaci soudce vysvětlí stranám sporu koncepci procesu soudní mediace. O jmenování či nahrazení mediátora rozhoduje předseda soudu, vedoucí oddělení pro občanskoprávní věci daného soudu nebo jimi jmenovaný soudce. V případě, že je to nezbytné, lze jmenovat dva mediátory. Při jmenování mediátora se musí zohlednit stanovisko stran, které žádají o postoupení sporu k soudní mediaci nebo s postoupením věci k mediaci souhlasí.


Soudní mediace se mohou účastnit pouze účastníci řízení, třetí strany a jejich zástupci. K žádosti nebo souhlasu stran lze rovněž doplnit jména další osob, jejichž účast může napomoci řešení sporu. Průběh soudní mediace se neprotokoluje.

Soudní mediace může být ukončena, pokud strany sporu dosáhnou dohody ve věci sporu a podepíší soudní smír, který následně schválí předsedající soudce.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Lucembursko

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním mediátora v Lucembursku.

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Rejstřík mediátorů spravují tyto soukromé organizace:

Je přístup do této databáze mediátorů bezplatný?

Ano, přístup do této databáze mediátorů je bezplatný.

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Seznam mediátorů můžete navštívit a vyhledávat v něm na stránkách níže uvedených soukromých organizací, které jej spravují:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská asociace mediace a schválených mediátorů (ALMA asbl)

Odkaz se otevře v novém okně.Centrum pro občanskou a obchodní mediaci (CMCC)

Odkaz se otevře v novém okně.Mediační centrum (asbl)

Odkaz se otevře v novém okně.Centrum rodinné mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Maďarsko

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora v Maďarsku.

Jak nalézt mediátora v Maďarsku

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík mediátorů (közvetítők adatbázisa) lze najít na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti a prosazování práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Uživatelům jsou dostupné tyto všeobecné informace:

 • všeobecné informace o mediační činnosti
 • informace o mediátorech
 • informace o právnických osobách zaměstnávajících mediátory
 • adresy, kvalifikace, jazykové dovednosti a odbornost mediátorů a župa, ve které působí.

Stránka poskytuje také registrační formuláře pro mediátory a právnické osoby, které zaměstnávají mediátory.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup je zdarma a neplatí žádná omezení.

Jak vyhledat mediátora v Maďarsku

Stránka obsahuje seznam mediátorů a seznam právnických osob zaměstnávajících mediátory. Mediátory lze vyhledávat podle jména, jazykové dovednosti a župy působení. Právnické osoby lze vyhledávat podle názvu, župy a zkráceného názvu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka rejstříku maďarských mediátorů (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Poslední aktualizace: 28/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Malta

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním mediátora na Maltě.

Jak vyhledat mediátora na Maltě

Maltské mediační centrum poskytuje stranám seznam mediátorů, kteří jsou jím řádně akreditováni. Ať už se jedná o dobrovolnou mediaci, nebo o mediaci postoupenou centru soudem nebo ze zákona, mediátora vybírají strany sporu ze seznamu akreditovaných mediátorů, pokud je vybraná osoba pro všechny strany přijatelná. Pokud se strany nedohodnou na mediátorovi, který je pro ně přijatelný, centrum jmenuje mediátorem osobu, jejíž jméno je na seznamu schválených mediátorů jako další v pořadí.

V rámci rodinné mediace si strany mohou po vzájemné dohodě zvolit mediátora podle svého výběru ze seznamu osob jmenovaných ministrem spravedlnosti pro tento účel (v takovém případě nesou náklady mediace samy), nebo přidělí mediátora soud na základě rotačního systému ze seznamu osob jmenovaných ministrem spravedlnosti jako mediátory jmenované soudem (v takovém případě hradí odměny mediátorům tajemník občanskoprávních soudů a tribunálů).

V současné době neexistuje žádný elektronický rejstřík. Pokud však máte zájem o další informace, můžete se podívat na příslušnou stránku Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránek centra nebo se na centrum obrátit prostřednictvím tajemníka na adrese Maltského mediačního centra, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Tajemníka můžete kontaktovat na telefonním čísle +356 23279220 nebo na adrese Odkaz se otevře v novém okně.info@mediation.mt.

Poslední aktualizace: 28/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Nizozemsko

Na této stránce naleznete užitečné informace o tom, jak najít mediátora v Nizozemsku.

Jak najít mediátora v Nizozemsku?

V Nizozemsku existuje několik (soukromých) rejstříků mediátorů, jejichž kvalita však není nijak právně zaručena. Důležitým rejstříkem je rejstřík Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemské federace mediátorů (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). Dalším podobným rejstříkem je Odkaz se otevře v novém okně.Mezinárodní rejstřík ADR (ADR International Register).

Federace také na národní úrovni poskytuje nezávislé informace a zajišťuje kvalitu mediace a mediátorů. Mediátoři registrovaní v MfN jsou školeni a kvalifikováni pro práci mediátora v souladu s mediačním řádem MfN a zavázali se dodržovat systém kvality MfN. Stížnosti na mediátory MfN vyřizuje Odkaz se otevře v novém okně.Nadace pro kvalitu mediátorů (Stichting Kwaliteit Mediators).

Zvláštní Odkaz se otevře v novém okně.rejstřík pro mediátory oprávněné zabývat se subvencovanými případy vede Rada pro právní pomoc (Raad voor Rechtbijstand).

Je přístup do rejstříků mediátorů bezplatný?

Ano, přístup je bezplatný.

Jak vyhledat mediátora v Nizozemsku?

V rejstřících lze vyhledávat podle různých vyhledávacích kritérií. Mediátory je možné vyhledat například podle jejich odborných znalostí v konkrétní problematice nebo podle regionu, kde působí.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemská federace mediátorů

Odkaz se otevře v novém okně.Mezinárodní rejstřík ADR

Odkaz se otevře v novém okně.Nadace pro kvalitu mediátorů

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík Rady pro právní pomoc

Poslední aktualizace: 29/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Mediátoři - Rakousko

Tento oddíl portálu vám pomůže vyhledat mediátora v Rakousku.

Jak nalézt mediátora v Rakousku

Rakouské spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam registrovaných mediátorů, kteří splňují zákonné a formální požadavky.

Byly vytvořeny Odkaz se otevře v novém okně.specializované webové stránky. Na tyto stránky je umožněn přístup také z Odkaz se otevře v novém okně.internetového portálu ministerstva spravedlnosti.

Na těchto webových stránkách lze nalézt následující:

 • seznam mediátorů
 • seznam organizací, které školí mediátory, a
 • seznam školení

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Tyto webové stránky jsou veřejně přístupné a přístup je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Rakousku

Na webových stránkách je možné třídit seznamy mediátorů podle:

 • jména,
 • PSČ a
 • spolkové země.

Mediátory je možné vyhledávat s použitím následujících kritérií vyhledávání:

 • křestní jméno a příjmení
 • PSČ
 • spolková země
 • stát
 • oblast odborné kvalifikace

Kritéria vyhledávání lze také různě kombinovat.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Mediátoři v Rakousku

Poslední aktualizace: 14/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Polsko

Tato část obsahuje informace, které Vám pomohou nalézt mediátora v Polsku.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Seznamy nebo rejstříky institucí a osob oprávněných vést mediační řízení vedou krajské soudy a lze je najít na jejich internetových stránkách. Mediátoři, včetně osob ze seznamů sestavených nevládními organizacemi (v souladu s jejich zákonnými úkoly) a vzdělávacími zařízeními, jsou do seznamů přidáváni a jsou z něj odstraňováni předsedou příslušného krajského soudu.

Mediátoři se zpravidla specializují na konkrétní typy mediace: mediace v občanskoprávních věcech (mediace v obchodních, v rodinných, v pracovněprávních věcech atd.), mediace v trestních věcech nebo ve věcech týkajících se nezletilých.

Mezi mediátory v občanskoprávních věcech jsou stálí mediátoři, kteří byli přidáni na seznam vedený předsedou příslušného krajského soudu.

Vzhledem k platným právním předpisům neexistuje žádný centrálně vedený rejstřík mediátorů.

Základní informace o pravidlech, postupech a praktických aspektech mediace v Polsku lze najít v sekci Odkaz se otevře v novém okně.Mediace na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do seznamů mediátorů zdarma?

Ano, přístup do seznamů mediátorů je zdarma.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Měli byste využít seznamy mediátorů vypracované předsedy krajských soudů nebo využít služeb mediačních středisek nebo jednotlivých mediátorů. Informace a kontaktní údaje lze obvykle najít na internetových stránkách příslušných soudů, středisek nebo mediátorů.

Poslední aktualizace: 10/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Portugalsko

Tato kapitola vám pomůže vyhledat v Portugalsku mediátora.

Mediátoři sporů pracující v jedné z veřejných mediačních služeb nebo u soudů pro drobné spory (julgados de paz – smírčí soud) musí být zapsáni na seznamy odborníků oprávněných k mediaci. Zápis do seznamů se řídí ministerským prováděcím nařízením (Portaria) č. 282/2010 ze dne 25. května 2010 a ministerským prováděcím nařízením č. 283/2010 ze dne 19. října 2010.

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ), které spadá pod ministerstvo spravedlnosti, je odpovědné za úpravu veřejné mediace. Přestože Odkaz se otevře v novém okně.generální ředitelství neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat, zveřejňuje výše uvedené seznamy mediátorů, které lze nalézt zde:

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam rodinných mediátorů

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů v pracovněprávních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů v trestních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů u smírčích soudů Julgados de Paz

Poslední aktualizace: 28/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Rumunsko

Tato stránka vám pomůže najít v Rumunsku mediátora.

Jak nalézt mediátora v Rumunsku

Podle článku 12 zákona č. 192/2006 jsou autorizovaní mediátoři zapsáni do sboru mediátorů, který vytváří a spravuje mediační rada a jehož seznam se pravidelně zveřejňuje v části I rumunského Úředního listu.

Seznam sboru mediátorů je také k dispozici na oficiálních internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.mediační rady.

Na internetové stránce mediační rady jsou k dispozici následující informace:

 • seznam sboru mediátorů;
 • osvědčení;
 • akreditace;
 • změny;
 • právní předpisy;
 • informace ve veřejném zájmu;
 • rozhodnutí;
 • Národní rejstřík profesních sdružení mediátorů;
 • odkazy;
 • kontaktní informace.

Informace jsou k dispozici na internetové stránce mediační rady od 2. listopadu 2006.

Mezi další informace, které jsou zveřejněny o Odkaz se otevře v novém okně.sboru mediátorů, patří:

 • nevládní organizace, jíž jsou mediátoři členy;
 • mediační školicí program, který absolvovali;
 • cizí jazyky, ve kterých mohou vést mediační služby;
 • jejich kontaktní údaje.

Máte-li zájem o vyřešení sporu mediací, můžete se obrátit na mediátora. Seznam sboru mediátorů je také k dispozici v sídlech soudů a na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Seznam sboru mediátorů je pravidelně aktualizován mediační radou, která aktualizace odesílá soudům, ústředním a místním orgánům státní správy a ministerstvu spravedlnosti.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano

Jak vyhledat mediátora v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Mediátora můžete vyhledat podle následujících kritérií:

 • první písmeno jména mediátora a
 • župa, ve které se nachází jeho sídlo.
Poslední aktualizace: 10/06/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Slovinsko

Na této stránce najdete informace o tom, jak vyhledat mediátora ve Slovinsku.

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Ministerstvo spravedlnosti vede Odkaz se otevře v novém okně.Centrální registr mediátorů (Centralna evidenca mediatorjev) působících u soudů v rámci programů pro alternativní řešení sporů podle zákona o alternativním řešení sporů. Seznamy mediátorů působících pod záštitou různých nevládních organizací jsou k dispozici na internetových stránkách těchto organizací. Např.:

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Slovinsku

Ve Slovinsku lze mediátora nalézt na internetových stránkách:

Poslední aktualizace: 09/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Slovensko

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora na Slovensku.

Jak nalézt mediátora na Slovensku

Slovenská databáze mediátorů je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a je k dispozici pouze ve slovenštině.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím o mediátorech a vyhledávání informací jsou zdarma.

Jak vyhledat mediátora na Slovensku

Viz webová stránka Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Finsko

Tento oddíl vám pomůže s vyhledáním mediátora ve Finsku.

Jak nalézt mediátora ve Finsku?

Ve Finsku provozuje oficiální internetové stránky o Odkaz se otevře v novém okně.mediaci v trestních a občanskoprávních věcech Finský institut pro zdraví a sociální péči (THL).

Tyto internetové stránky poskytují informace týkající se smíru (mediace v trestních věcech).

Na internetových stránkách naleznete rovněž Odkaz se otevře v novém okně.seznam mediačních kanceláří.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím a jejich vyhledávání na internetových stránkách o Odkaz se otevře v novém okně.mediaci v trestních a občanskoprávních věcech je zdarma.

Jak vyhledat mediátora ve Finsku

Můžete vyhledávat na internetových stránkách Finského institutu pro zdraví a sociální péči.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Finský institut pro zdraví a sociální péči

Poslední aktualizace: 27/10/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Švédsko

Jak najít mediátora ve Švédsku?

Internetové stránky švédských soudů (Sveriges Domstolar) obsahují seznam osob, které vyjádřily ochotu působit jako mediátor před soudy ve věcech, kdy se strany mohou dohodnout. Seznam vypracovala Národní správa soudů (Domstolsverket). Na uvedených internetových stránkách jsou i další informace o mediaci.

Je přístup do této databáze mediátorů bezplatný?

Ano.

Jak vyhledat mediátora ve Švédsku?

Mediátora můžete vyhledat na internetových stránkách švédských soudů Odkaz se otevře v novém okně.Sveriges Domstolar.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Sveriges Domstolar

Poslední aktualizace: 26/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Mediátoři - Anglie a Wales

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora v Anglii a Walesu.

Jak nalézt mediátora v Anglii a Walesu

Národní rejstřík pro mediaci

Mediátora pro občanskoprávní spory lze nalézt prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.on-line rejstříku pro mediaci v občanskoprávních sporech (Civil Mediation Online Directory) v oddíle „Find a Civil Mediator“ (Vyhledávání mediátorů pro občanskoprávní spory), který obsahuje informace o:

 • mediaci
 • službách
 • cenách.

On-line rejstřík pro mediaci v občanskoprávních sporech je majetkem a ve správě Ministerstva spravedlnosti. Poskytovatelé mediačních služeb zahrnutí v rejstříku získávají akreditaci od Rady pro mediaci v občanskoprávních sporech (Civil Mediation Council).

Rejstřík pro mediaci v rodinných sporech

Cílem Odkaz se otevře v novém okně.on-line rejstříku pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Online Directory) je pomoci stranám sporu s vyhledáním místních mediátorů. Strany Odkaz se otevře v novém okně.způsobilé pro získání právní pomoci (financované z veřejných zdrojů), které chtějí zjistit další informace o nalezení místního mediátora, se mohou obrátit rovněž na komunitní linku právní pomoci (Community Legal Advice helpline) na telefonním čísle: 0845 345 4345, minicom: 0845 609 6677, textový telefon: „legalaid“ (právní pomoc) a Vaše jméno na čísle 80010.  Poradenství poskytuje také Odkaz se otevře v novém okně.on-line poradenská služba komunitní právní pomoci (Community Legal Advice Online Advisor Service).

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup na internetové stránky on-line rejstříku pro mediaci v občanskoprávních sporech, on-line rejstříku pro mediaci v rodinných sporech a komunitní poradenské služby právní pomoci je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Civil Mediation Online Directory, Odkaz se otevře v novém okně.Family Mediator Online Directory, Odkaz se otevře v novém okně.Ověřte si, zda můžete získat právní pomocOdkaz se otevře v novém okně.Community Legal Advice

Poslední aktualizace: 20/04/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Mediátoři - Severní Irsko

Severní Irsko nemá v současné době databázi mediátorů.

Jak nalézt mediátora v Severním Irsku

Severní Irsko nemá databázi mediátorů. Informace o programu pro řešení sporů, který byl zaveden Odkaz se otevře v novém okně.Sdružením právních zástupců Severního Irska (Law Society of Northern Ireland), však obsahují některé údaje o mediátorech.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení právních zástupců Severního Irska

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Mediátoři - Skotsko

Tato část Vám pomůže nalézt mediátora ve Skotsku.

Jak nalézt mediátora ve Skotsku

Skotská mediační síť (Scottish Mediation Network – SMN) spravuje Odkaz se otevře v novém okně.Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register – SMR), což je nezávislý rejstřík mediátorů a mediačních služeb, které splňují minimální „procesní standardy“ mediace ve Skotsku. Tyto standardy, které stanoví nezávislý Výbor pro praktické standardy, ukládají požadavky na minimální úroveň odborného vzdělání, zkušeností a průběžného profesního rozvoje.

Na internetových stránkách SMN nazvaných Odkaz se otevře v novém okně.Find a Mediator (Vyhledání mediátora) lze nalézt informace o lidech, kteří provozují různé typy mediace. Údaje na těchto stránkách jsou nejméně jednou ročně mediátory aktualizovány a zahrnují informace o jejich odborném vzdělávání, průběžném profesní rozvoji a oblastech specializace.

Jedním ze záměrů Skotského mediačního rejstříku je ujistit občany o odborných kvalitách mediátora, kterého si vyberou, a to zajištěním toho, že splňuje nějaké minimální požadavky. Mediátoři, kteří jsou zapsáni v SMR, se nazývají „skotští registrovaní mediátoři“ (Scottish Mediation Registered Mediator) a užívají u svého jména logo SMR.

Kancelář Skotské mediační sítě také spravuje Skotskou linku pomoci při mediaci, která účastníkům mediace poskytuje poradenství a informace a pomáhá jim s přístupem k nim. Pomocí linky pomoci může SMN také zprostředkovávat mediace prostřednictvím panelu mediátorů na SMR nebo odkázat na příslušnou mediační službu.

SMN rovněž podporuje proces mediace u stížností na systém zdravotní péče ve Skotsku – tuto činnost finančně podporuje skotská vláda. Další informace o mediaci a přístupu k ní lze nalézt na internetových stránkách SMN.

Skotská vláda také vydala brožuru „Řešení sporů mimosoudní cestou“ (Resolving Disputes without Going to Court), která zprostředkovává rady ohledně mediace a jiných formách alternativního řešení sporů. Tuto brožuru lze stáhnout z internetových stránek Odkaz se otevře v novém okně.skotské vlády.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím o mediátorech je zdarma.

Vyhledat mediátora lze následujícími způsoby:

Navštívit internetové stránky kliknutím na odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.Skotský mediační rejstřík nebo vepsáním internetové adresy Odkaz se otevře v novém okně.http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator přímo do prohlížeče a následně postupovat podle pokynů k nalezení mediátora nejlépe vyhovujícímu Vašim požadavkům a Vaší situaci.

Kontaktovat Skotskou mediační síť lze prostřednictvím jejích internetových stránek, písemně na adrese 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Spojené království, nebo telefonicky na čísle +44 (0) 131 556 1221.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Mediation Network,Odkaz se otevře v novém okně. Scottish Mediation RegisterOdkaz se otevře v novém okně.publikace skotské vlády

Poslední aktualizace: 05/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.