Mediátoři

Pokud se rozhodnete využít možnosti mediace, setkáte se s mediátorem, tj. nezávislou a nestrannou třetí osobou, která Vám pomůže záležitost s protistranou projednat a dosáhnout dohody.

Mediátoři jsou vyškoleni a vzděláni k tomu, aby pomáhali lidem s řešením sporů. Mediátor se setká s oběma stranami, identifikuje problémy, v nichž není možné se shodnout, a pomůže k dosažení dohody. Mediátoři jsou nestranní a v žádném sporu nebudou hájit zájmy pouze některé ze stran. Mediátoři nejsou právními poradci a nebudou poskytovat rady týkající se aktuálních postavení v rámci sporu. Zpravidla doporučí, aby se vedle mediace obstaralo i právní poradenství.

Mediace může být prospěšná zejména v případě přeshraničních rodinných sporů a v případech únosů dítěte rodičem. V takových situacích se rodiče vybízejí k tomu, aby převzali odpovědnost za rozhodnutí týkající se vlastní rodiny a vyřešili spory bez pomoci soudního systému. Mediace zde může vytvořit konstruktivní prostředí pro debatu a zajistit mezi rodiči spravedlivé jednání, které zohlední i nejvlastnější zájmy dítěte.

Podrobné informace o tom, jak nalézt mediátora (např. jak vyhledat mediační službu, jaké jsou poplatky spojené s mediací nebo rady pro vyhledávání mediátora), získáte kliknutím na některou z vlajek uvedených na pravé straně.

Pro vyhledání mediátora zaměřujícího se na mediaci v případě přeshraničních rodinných sporů klikněte na: http://www.crossbordermediator.eu/

Více informací o mediaci je k dispozici v příslušné části.

Další informace o přeshraniční rodinné mediaci najdete v části věnované tomuto tématu.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.