Mediator

Hvis du beslutter dig for at benytte dig af mægling, kontakter du en forligsmand– en uafhængig, neutral tredjepart – der kan hjælpe jer med at diskutere tingene igennem og nå til enighed.

Forligsmænd er uddannet til at hjælpe folk med at løse deres konflikter. En forligsmand mødes med de to parter, finder frem til, hvad det er parterne ikke kan blive enige om, og hjælper dem med at nå til enighed. Forligsmænd er neutrale og tager ikke parti i en konflikt. Forligsmænd er ikke rådgivere og giver ikke vejledning om den enkeltes stilling. Normalt anbefaler de, at man søger juridisk rådgivning samtidig med mæglingssprocessen.

Mægling kan især være nyttigt i familiestridigheder på tværs af grænser og i sager om forældres bortførelse af børn. I sådanne situationer opfordres forældre til at tage ansvar for deres beslutninger om deres familie og løse konflikterne uden om retssytemet. Mægling kan derfor hjælpe med at skabe en konstruktiv atmosfære for drøftelser og sikre rimelige aftaler mellem forældrene, som også tager højde for barnets interesse.

Detaljerede oplysninger om, hvordan man finder en forligsmand (f.eks. hvordan man får adgang til mæglingsydelser, hvad det koster, og rådgivning om forligsmænd), kan fås ved at klikke på et af flagene til højre.

Klik på følgende link for at finde en forligsmand, der er specialiseret i familiemægling på tværs af grænser. http://www.crossbordermediator.eu/

Du kan finde flere oplysninger om mægling i det relevante afsnit.

Læs mere om grænseoverskridende familiemægling i de relevante afsnit.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.