Mediator

Østrig

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mediator i Østrig.

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvordan finder jeg en mediator i Østrig?

Det østrigske forbundsjustitsministerium fører en liste over registrerede mediatorer, som opfylder relevante retlige og formelle krav.

Til dette formål er der oprettet et dedikeret websted, som også kan nås via justitsministeriets websted.

Webstedet indeholder følgende oplysninger:

 • en liste over mediatorer
 • en liste over organisationer, der uddanner mediatorer
 • en liste over uddannelseskurser.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Webstedet er offentligt tilgængeligt, og der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Østrig?

På webstedet kan listen over mediatorer sorteres efter:

 • navn
 • postnummer
 • delstat.

Mediatorer kan findes ved hjælp af følgende søgekriterier:

 • fornavn og efternavn
 • postnummer
 • delstat
 • land
 • ekspertiseområde.

Søgekriterierne kan også kombineres.

Relevante links

Mediatorer i Østrig

Sidste opdatering: 30/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.