Mediator

Østrig

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mægler i Østrig.

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvordan finder jeg en mægler i Østrig?

Det østrigske forbundsjustitsministerium fører en liste over registrerede mæglere, som opfylder relevante retlige og formelle krav.

Til dette formål er der oprettet et dedikeret websted, som også kan tilgås via justitsministeriets websted.

Ud over generelle oplysninger indeholder dette websted:

 • en liste over mæglere
 • en liste over organisationer, der uddanner mæglere
 • en liste over uddannelseskurser.

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Webstedet er offentligt tilgængeligt, og der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en mægler i Østrig?

På webstedet kan listen over mæglere sorteres efter:

 • Navn
 • Postnr.
 • Delstat

Mæglere kan findes ved hjælp af følgende søgekriterier:

 • For- og efternavn
 • Postnr.
 • Delstat
 • Land
 • Faglig specialisering
 • Arbejdssprog

Søgekriterierne kan også kombineres.

Andre relevante links

Mæglere i Østrig

Sidste opdatering: 08/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.