Mediator

Belgien

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mægler i Belgien.

Indholdet er leveret af
Belgien

Sådan finder man en mægler i Belgien?

Du kan benytte følgende websteder til at finde en mægler i Belgien:

På Justitsministeriets informationsportal, afsnittet om mægling kan man finde de nedenfor opregnede oplysninger:

 • beskrivelse af mægling
 • mæglingsinstitutionen
 • mæglingens forløb
 • efter mægling
 • omkostningerne ved mægling
 • link til en vejledning om mægling
 • nyttige adresser og links.

På Mæglingsudvalgets hjemmeside kan man finde de nedenfor opregnede oplysninger:

 • Mæglingsudvalget
 • Konfliktløsning.
 • Mægling
 • Mæglingsinstitutionen
 • Lovgivning og andre forskrifter
 • Nyttige links, herunder brochurer om familiemægling, social mægling eller mægling på det civil- og handelsretlige område

Skal man betale et gebyr for at få adgang til databasen?

Nej, der er gratis adgang.

Sådan finder man en mægler i Belgien

Du kan finde en mægler på listen over mæglere i Belgien under anvendelse af følgende kriterier:

 • Distrikt
 • Fagområde
 • Juridisk bistand
 • Erhverv
 • Talt(e) sprog
 • Efternavn eller fornavn
 • Postnummer

Relaterede links

Justitsministeriet

Mægling som alternativ til en retssag

Liste over mæglere

Sidste opdatering: 18/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.