Mediator

Bulgarien

I dette afsnit forklares det, hvordan man finder en mægler i Bulgarien.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvordan finder jeg en mægler i Bulgarien?

Justitsministeriet fører det fælles register over mæglere.

Registret indeholder følgende oplysninger:

  • Personoplysninger om de enkeltpersoner, der er registreret som mæglere, med angivelse af uddannelse, sprog og yderligere kvalifikationer inden for mægling
  • Mæglerens kontaktoplysninger — kontoradresse, telefon og e-mail

Derudover fører justitsministeriet en liste over de organisationer, der er godkendt til at tilbyde uddannelse af mæglere.

Optagelse i registret og på listen over organisationer er baseret på bestemmelserne i:

  • Loven om mægling
  • Bekendtgørelse nr. 2 af 15. marts 2007 (udstedt af justitsministeren), som fastsætter betingelserne og proceduren for godkendelse af organisationer, der tilbyder uddannelse af mæglere, uddannelseskrav til mæglere, proceduren for optagelse af mæglere i det fælles mæglerregister, inddragelse af deres godkendelse og sletning af dem fra registret og de proceduremæssige og etiske regler for mægleres adfærd.

Er der gratis adgang til det bulgarske register over mæglere?

Du kan få gratis adgang til det bulgarske fælles register over mæglere på justitsministeriets websted. Enkeltpersoner og organisationer, der ønsker at blive opført på listen over organisationer, som tilbyder uddannelse i mæglingsfærdigheder, skal betale et gebyr.

Sådan søger du efter en mægler i Bulgarien

På justitsministeriets websted findes en fuldstændig liste over personer, der er uddannet og autoriseret til at foretage mægling i Republikken Bulgarien. Du kan søge efter mæglere efter uddannelsesorganisation, uddannelse, kendskab til fremmedsprog og yderligere specifikationer inden for mægling (f.eks. handels- og forretningsmæssig mægling samt familiemægling).

Der findes kontaktoplysninger, herunder et telefonnummer og en e-mailadresse, hvor du kan kontakte dem for at få eventuelle yderligere oplysninger, du har brug for.

Sidste opdatering: 29/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.