Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Bulgarien

I dette afsnit findes oplysninger om, hvordan man finder en mægler i Bulgarien.

Indholdet er leveret af
Bulgarien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder jeg en mægler i Bulgarien?

Justitsministeriet har et Samlet mæglerregister.

Registret indeholder følgende data:

  • Persondata om de enkeltpersoner, der er registreret som mæglere, med angivelse af uddannelse, sprog og yderligere kvalifikationer inden for mægling
  • Mæglerens kontaktoplysninger - kontoradresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Endvidere har justitsministeriet et register over de organisationer, som er godkendt til at tilbyde uddannelse af mæglere.

Optagelse i registret er baseret på bestemmelser i:

  • Loven om mægling
  • Forordning nr. 2 af 15. marts 2007 (udstedt af justitsministeren), der angiver betingelser og processer for godkendelse af organisationer, der tilbyder uddannelse af mæglere, krav til uddannelsen, optagelsesprocedure, bestemmelser for, hvornår en mægler kan miste sin autorisation og blive slettet fra det samlede register, samt proceduremæssige og etiske regler for mægleres adfærd.

Er der gratis adgang til det bulgarske mæglerregister?

Der er gratis adgang til det bulgarske samlede mæglerregister fra justitsministeriets websted. Enkeltpersoner og organisationer, der ønsker at blive optaget i registret over organisationer, som tilbyder uddannelse inden for mæglerfærdigheder, skal betale et gebyr.

Hvordan søger jeg efter en mægler i Bulgarien?

På justitsministeriets websted findes en fuldstændig liste over personer, der er uddannet og autoriseret inden for mægling i Republikken Bulgarien. Der kan søges efter mæglere ud fra domicil og område inden for mægling (f.eks. handelsmæssig mægling, erhvervsmægling eller familiemægling).

Det er muligt at få kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse. Ved at tage kontakt til embedsmænd, der er ansat ved registret over mæglere, er det muligt at få yderligere oplysninger.

Sidste opdatering: 09/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.