Mediator

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

I henhold til loven om mægling (Narodne novine (NN, Kroatiens statstidende) nr. 18/11) og reglerne vedrørende registret over mæglere og normer for akkrediteringen af mæglingsinstitutioner og mæglere (NN nr. 59/11) fører justitsministeriet et register over mæglere.

Find en mægler

Udenretslige mæglingsprocedurer er i mange år og med stor succes blevet gennemført af mæglecentrene under det kroatiske handelskammer, det kroatiske håndværkskammer og den kroatiske arbejdsgiverforening og af den kroatiske mæglersammenslutning, det kroatiske advokatsamfund, den kroatiske forsikringsstyrelse og den kroatiske regerings kontor for socialt partnerskab. Mægling kan dog også finde sted sammen med en udvalgt mægler uden for ovenstående centre.

Sidste opdatering: 18/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.