Mediator

Tjekkiet

Denne del af portalen indeholder oplysninger om, hvordan man finder en mægler i Tjekkiet.

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Sådan finder man en mægler i Tjekkiet

I loven om mægling, der trådte i kraft i 2012, blev der opstillet en offentlig liste over mæglere, som alle personer, der har tilladelse til at fungere som mæglere, er opført på. Listen over mæglere ajourføres af det tjekkiske justitsministerium.

Er der gratis adgang til det tjekkiske register over mæglere?

Ja, der er gratis adgang til registret over mæglere.

Sådan finder man en mægler i Tjekkiet

Det tjekkiske justitsministerium fører en liste over mæglere, der er registreret i henhold til lov nr. 202/2012 om mægling.

Sidste opdatering: 09/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.