På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Mediator

England og Wales

Dette afsnit hjælper med at finde en mediator i England og Wales.

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvordan finder jeg en mægler i England og Wales?

Nationalt mæglingsregister

Man kan finde en civil mægler gennem Civil Mediation online directory – Find a Civil Mediator (onlineregister over udbydere af civil mægling), hvor du kan få oplysninger om:

  • mægling
  • tjenesteydelser
  • priser.

Civil Mediation Online Directory ejes og ajourføres af Ministry of Justice.  Mæglingsudbyderne i registret er akkrediteret af Civil Mediation Council (det civile mæglingsråd).

Familiemæglingsregister

Family Mediation Online Directory (onlineregister over udbydere af familiemægling) er tænkt som en hjælp til at komme i kontakt med en lokal mægler. Hvis man er berettiget til retshjælp (offentlig støtte), kan man også kontakte Community Legal Advice (rådgivningstjeneste) for at få yderligere oplysninger om, hvordan man finder en lokal mægler, på telefon: 0845 345 4345 Minicom: 0845 609 6677, Tekst: "legalaid" og dit navn til 80010. Man kan også få rådgivning via Community Legal Advice's online rådgivningstjeneste.

Er der gratis adgang til databasen over mæglere?

Ja, det er gratis at benytte webstederne for Civil Mediation Online Directory, Family Mediator Online Directory og Community Legal Advice.

Relevante links

Civil Mediation Online Directory, Family Mediator Online Directory, Check if you can get legal aid, Community Legal Advice,

Sidste opdatering: 20/04/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.