Mediator

Finland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mægler i Finland.

Indholdet er leveret af
Finland

Hvordan finder jeg en mægler i Finland?

Det nationale institut for sundhed og velfærd (THL) forvalter det officielle websted rikos- ja riita-asioiden sovittelusta (mægling i straffe- og civilretlige sager).

Dette websted indeholder oplysninger om forlig (mægling i straffesager).

En liste over mæglingskontorer findes også på webstedet.

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Ja, der er gratis adgang til databasen på webstedet om mægling i straffe- og civilretlige sager.

Hvordan finder jeg en mægler i Finland?

Du kan søge efter en mægler på webstedet for det nationale institut for sundhed og velfærd.

Links

Det nationale institut for sundhed og velfærd

Sidste opdatering: 27/10/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.