Mediator

Tyskland

På denne side kan man få hjælp til at finde en mægler i Tyskland.

Indholdet er leveret af
Tyskland

Hvordan finder jeg en mægler i Tyskland

Der findes en række faglige sammenslutninger, som kan hjælpe parter, der ønsker at bruge en mægler.

Her nævnes nogle større sammenslutninger (ikke udtømmende liste):

Der findes også private, kommercielle lister over mæglere online, hvoraf nogle har en søgefunktion, f.eks.:

(ikke-udtømmende, nøjagtig og sidste opdatering af de tilknyttede websider).

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Ja.

Hvordan søger jeg efter en mægler i Tyskland

Du kan søge efter mæglere ud fra navn, specialområde og postnummer.

Andre relevante links

Forbundsrepublikkens familiemæglersammenslutning

Forbundsrepublikkens mæglersammenslutning

Forbundsrepublikkens mæglersammenslutning for erhverv og arbejdsmiljø

Mæglingscenter

Tysklands advokatsammenslutning (Deutscher Anwaltverein)

mediator-finden.de

Mæglerbase

Sidste opdatering: 10/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.