Mediator

Tyskland

På denne side kan man få hjælp til at finde en mægler i Tyskland.

Indholdet er leveret af
Tyskland

Hvordan finder jeg en mægler i Tyskland

Der findes en række faglige sammenslutninger, som kan hjælpe parter, der ønsker at gøre brug af en mægler.

Nedenfor nævnes nogle større sammenslutninger (ikke udtømmende liste):

Der findes også private lister over mæglere online, hvoraf nogle har en søgefunktion, f.eks.:

(ikke-udtømmende, nøjagtig og sidste opdatering af de tilknyttede websider).

På Deutsche Stiftung Mediation's hjemmeside findes en oversigt over mægling i Tyskland: https://stiftung-mediation.de/ og ligeledes på denne side: https://streit-ende.de/

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Ja.

Hvordan søger jeg efter en mægler i Tyskland

Du kan søge efter mæglere ud fra navn, specialområde og postnummer.

Andre relevante links

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Bundesverband Mediation e.V.

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Deutscher Anwaltverein (Tysklands advokatsammenslutning)

mediator-finden.de

Mæglerbase

Sidste opdatering: 17/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.